CP(1) Opdrachten voor gebruikers CP(1)

cp - bestanden en mappen kopiëren

cp [OPTIE]... [-T] BRON BESTEMMING
cp [OPTIE]... BRON... MAP
cp [OPTIE]... -t MAP BRON...

Kopieer BRON naar BESTEMMING, of BRON(nen) naar een MAP.

Een verplicht argument bij een lange optie is ook verplicht voor de korte optie.

-a, --archive
hetzelfde als -dR --preserve=all
--attributes-only
kopieer geen inhoud, alleen eigenschappen
--backup[=METHODE]
van elk bestemmingsbestand een reservekopie maken
-b
als --backup, maar accepteert geen argument
--copy-contents
de inhoud van speciale bestanden kopiëren als er recursief gekopieerd wordt
-d
hetzelfde als --no-dereference --preserve=links
-f, --force
als bestaand bestemmingsbestand niet geopend kan worden, het verwijderen en het opnieuw proberen (wordt genegeerd als ook optie -n gegeven is)
-i, --interactive
voor overschrijven om toestemming vragen (gaat boven een eerdere optie -n)
-H
gegeven symbolische koppelingen in BRON volgen
-l, --link
harde koppelingen maken in plaats van kopieën
-L, --dereference
symbolische koppelingen in BRON altijd volgen
-n, --no-clobber
bestaande bestanden niet overschrijven (gaat boven een eerdere optie -i)
-P, --no-dereference
geen symbolische koppelingen in BRON volgen
-p
hetzelfde als --preserve=mode,ownership,timestamps
--preserve[=LIJST]
de genoemde eigenschappen indien mogelijk behouden (standaard zijn: mode, ownership, timestamps oftewel modus, eigenaar en tijdstempels); mogelijke additionele attributen: context, links, xattr, all)
--no-preserve=LIJST
de genoemde eigenschappen niet behouden
--parents
volledige naam gebruiken van bronbestand onder MAP
-R, -r, --recursive
mappen recursief kopiëren
--reflink[=WANNEER]
kloon/CoW-kopieën controleren; zie hieronder
--remove-destination
elke bestaande doelmap verwijderen voordat u deze probeert te openen (anders dan --force)
--sparse=WANNEER
aanmaken van ijle bestanden controleren; zie hieronder
--strip-trailing-slashes
schuine strepen achter elk BRON-argument verwijderen
-s, --symbolic-link
symbolische koppeling maken i.p.v. kopie
-S, --suffix=ACHTERVOEGSEL
te gebruiken achtervoegsel voor reservekopieën
-t, --target-directory=MAP
alle BRON-argumenten naar MAP kopiëren
-T, --no-target-directory
DOEL als een normaal bestand behandelen
-u, --update
alleen kopiëren als BRON nieuwer is dan bestemming of wanneer dit bestand niet bestaat
-v, --verbose
tonen wat er gedaan wordt
-x, --one-file-system
binnen dit bestandssysteem blijven
-Z
de SELinux-beveiligingscontext van doelbestand op standaard instellen
--context[=CNTXT]
zoals -Z, of als CNTXT is opgegeven zet dan de SELinux en SMACK beveiligingscontext op CNTXT
--help
toon de helptekst en stop
--version
toon programmaversie en stop

Standaard worden ijle BRON bestanden gedetecteerd door een ruwe heuristiek, het overeenkomende BESTEMMING bestand wordt dan ook ijl. Dit gedrag wordt bepaald door --sparse=auto. Gebruik --sparse=always om een ijl BESTEMMINGS bestand te maken indien het BRON bestand een lange serie van nul bytes bevat. Gebruik --sparse=never om de aanmaak van ijle bestanden te voorkomen.

Als --reflink[=always] werd gebruikt, maak dan een lichtgewicht kopie, waarbij alleen de gemodificeerde data blokken worden gekopieerd. Als dat niet mogelijk is dan lukt de kopie niet, indien --reflink=auto werd gebruikt wordt terug gevallen naar de standaard kopie. Gebruik --reflink=never om er van zeker te zijn dat de standaard kopie wordt gemaakt.

Het reservekopie-achtervoegsel is '~', tenzij anders ingesteld met --suffix of via omgevingsvariable SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Het versiebeheer kan worden ingesteld met de optie --backup of via omgevingsvariabele VERSION_CONTROL; dit zijn de mogelijke waarden (methodes):

none, off
nooit reservekopieën maken (zelfs niet met --backup)
numbered, t
genummerde reservekopieën maken
existing, nil
genummerde reserves maken als er al zijn, anders eenvoudig
simple, never
altijd eenvoudige reservekopieën maken

Speciaal geval: cp maakt een reservekopie van BRON als de opties --force en --backup gegeven zijn én BRON en BESTEMMING dezelfde naam van een bestaand normaal bestand zijn.

Geschreven door Torbjorn Granlund, David MacKenzie en Jim Meyering.

Online hulp bij GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Meld alle vertaalfouten op https://translationproject.org/team/nl.html

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

Volledige documentatie op: https://www.gnu.org/software/coreutils/cp
of lokaal via: info '(coreutils) cp invocation'

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

Maart 2020 GNU coreutils 8.32