CP(1) Opdrachten voor gebruikers CP(1)

cp - bestanden en mappen kopiëren

cp [OPTIE]... [-T] BRON BESTEMMING
cp [OPTIE]... BRON... MAP
cp [OPTIE]... -t MAP BRON...

Kopieer BRON naar BESTEMMING, of BRON(nen) naar een MAP.

Een verplicht argument bij een lange optie is ook verplicht voor de korte optie.

hetzelfde als -dR --preserve=all
kopieer geen inhoud, alleen eigenschappen
van elk bestemmingsbestand een reservekopie maken
als --backup, maar accepteert geen argument
de inhoud van speciale bestanden kopiëren als er recursief gekopieerd wordt
hetzelfde als --no-dereference --preserve=links
explain how a file is copied. Implies -v
als bestaand bestemmingsbestand niet geopend kan worden, het verwijderen en het opnieuw proberen (wordt genegeerd als ook optie -n gegeven is)
voor overschrijven om toestemming vragen (gaat boven een eerdere optie -n)
gegeven symbolische koppelingen in BRON volgen
harde koppelingen maken in plaats van kopieën
symbolische koppelingen in BRON altijd volgen
do not overwrite an existing file (overrides a -u or previous -i option). See also --update
geen symbolische koppelingen in BRON volgen
hetzelfde als --preserve=mode,ownership,timestamps
preserve the specified attributes
de genoemde eigenschappen niet behouden
volledige naam gebruiken van bronbestand onder MAP
mappen recursief kopiëren
kloon/CoW-kopieën controleren; zie hieronder
elke bestaande doelmap verwijderen voordat u deze probeert te openen (anders dan --force)
aanmaken van ijle bestanden controleren; zie hieronder
schuine strepen achter elk BRON-argument verwijderen
symbolische koppeling maken i.p.v. kopie
te gebruiken achtervoegsel voor reservekopieën
alle BRON-argumenten naar MAP kopiëren
DOEL als een normaal bestand behandelen
control which existing files are updated; UPDATE={all,none,older(default)}. See below
equivalent to --update[=older]
tonen wat er gedaan wordt
binnen dit bestandssysteem blijven
de SELinux-beveiligingscontext van doelbestand op standaard instellen
zoals -Z, of als CNTXT is opgegeven zet dan de SELinux en SMACK beveiligingscontext op CNTXT
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

ATTR_LIST is a comma-separated list of attributes. Attributes are 'mode' for permissions (including any ACL and xattr permissions), 'ownership' for user and group, 'timestamps' for file timestamps, 'links' for hard links, 'context' for security context, 'xattr' for extended attributes, and 'all' for all attributes.

Standaard worden ijle BRON bestanden gedetecteerd door een ruwe heuristiek, het overeenkomende BESTEMMING bestand wordt dan ook ijl. Dit gedrag wordt bepaald door --sparse=auto. Gebruik --sparse=always om een ijl BESTEMMINGS bestand te maken indien het BRON bestand een lange serie van nul bytes bevat. Gebruik --sparse=never om de aanmaak van ijle bestanden te voorkomen.

UPDATE controls which existing files in the destination are replaced. 'all' is the default operation when an --update option is not specified, and results in all existing files in the destination being replaced. 'none' is similar to the --no-clobber option, in that no files in the destination are replaced, but also skipped files do not induce a failure. 'older' is the default operation when --update is specified, and results in files being replaced if they're older than the corresponding source file.

Als --reflink[=always] werd gebruikt, maak dan een lichtgewicht kopie, waarbij alleen de gemodificeerde data blokken worden gekopieerd. Als dat niet mogelijk is dan lukt de kopie niet, indien --reflink=auto werd gebruikt wordt terug gevallen naar de standaard kopie. Gebruik --reflink=never om er van zeker te zijn dat de standaard kopie wordt gemaakt.

Het reservekopie-achtervoegsel is '~', tenzij anders ingesteld met --suffix of via omgevingsvariable SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Het versiebeheer kan worden ingesteld met de optie --backup of via omgevingsvariabele VERSION_CONTROL; dit zijn de mogelijke waarden (methodes):

nooit reservekopieën maken (zelfs niet met --backup)
genummerde reservekopieën maken
genummerde reserves maken als er al zijn, anders eenvoudig
altijd eenvoudige reservekopieën maken

Speciaal geval: cp maakt een reservekopie van BRON als de opties --force en --backup gegeven zijn én BRON en BESTEMMING dezelfde naam van een bestaand normaal bestand zijn.

Geschreven door Torbjorn Granlund, David MacKenzie en Jim Meyering.

Online hulp bij GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Meld alle vertaalfouten op https://translationproject.org/team/nl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

Volledige documentatie op: https://www.gnu.org/software/coreutils/cp
of lokaal via: info '(coreutils) cp invocation'

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

April 2023 GNU coreutils 9.3