CP(1) Brukerkommandoer CP(1)

cp - copy files and directories

cp [VALG]... [-T] KILDE MÅL
cp [VALG]... KILDE... MAPPE
cp [VALG]... -t MAPPE KILDE...

Kopier KILDE til MÅL, eller flere KILDE(r) til ønsket MAPPE.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Tilsvarer -dR --preserve=all.
Ikke kopier fildataene, bare attributtene.
Lag en sikkerhetskopi av hver målfil.
Likner --backup, men kan ikke brukes med argumenter.
Kopier innholdet i spesialfiler når operasjonen kjører rekursivt.
Tilsvarer --no-dereference --preserve=links.
explain how a file is copied. Implies -v
Fjern eksisterende målfil hvis den ikke kan åpnes, og prøv på nytt (dette valget ignoreres hvis valget -n brukes i tillegg).
Spør om bekreftelse før fil(er) overskrives (overstyrer evt. bruk av valget -n).
Følg kommandolinje-symbolske lenker lenker i KILDEn.
Lag harde lenker i stedet for å kopiere.
Følg alltid symbolske lenker i KILDEn.
do not overwrite an existing file (overrides a -u or previous -i option). See also --update
Følg aldri symbolske lenker i KILDEn.
Tilsvarer --preserve=mode,ownership,timestamps.
preserve the specified attributes
Ikke bevar valgte attributter.
Bruk fullstendig kildefilnavn under MAPPE.
Kopier (under-)mapper rekursivt.
Kontroller klone-/CoW-kopier. Se nedenfor.
Fjern alle filer som finnes allerede før de blir forsøkt åpnet (i motsetning til --force).
Kontroller oppretting av ikke-sammenhengende filer. Se nedenfor.
Fjern evt. avsluttende skråstreker fra hvert KILDE-argument.
Lag symbolske lenker i stedet for å kopiere.
Overstyr standard filetternavn på sikkerhetskopier.
Kopier alle KILDEargumenter til MAPPE.
Behandle MÅL som en normal fil.
control which existing files are updated; UPDATE={all,none,older(default)}. See below
equivalent to --update[=older]
Forklar hva som blir gjort.
Forbli på dette filsystemet.
Bruk standard type SELinux-sikkerhetskontekst på målfil.
Tilsvarer -Z, (eller, hvis CTX er valgt, bruk KON som SELinux- eller SMACK-sikkerhetskontekst).
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

ATTR_LIST is a comma-separated list of attributes. Attributes are 'mode' for permissions (including any ACL and xattr permissions), 'ownership' for user and group, 'timestamps' for file timestamps, 'links' for hard links, 'context' for security context, 'xattr' for extended attributes, and 'all' for all attributes.

Ikke-sammenhengende KILDEfiler oppdages som standard av en enkel heuristisk metode, og MÅLfilene blir - hvis aktuelt - også ikke-sammenhengende. Denne oppførselen velges av --sparse=auto. Velg --sparse=always for å lage en ikke-sammenhengende MÅLfil når KILDEfila inneholder en viss sekvens av tomme byte. Bruk --sparse=never for å slå av oppretting av slike filer.

UPDATE controls which existing files in the destination are replaced. 'all' is the default operation when an --update option is not specified, and results in all existing files in the destination being replaced. 'none' is similar to the --no-clobber option, in that no files in the destination are replaced, but also skipped files do not induce a failure. 'older' is the default operation when --update is specified, and results in files being replaced if they're older than the corresponding source file.

When --reflink[=always] is specified, perform a lightweight copy, where the data blocks are copied only when modified. If this is not possible the copy fails, or if --reflink=auto is specified, fall back to a standard copy. Use --reflink=never to ensure a standard copy is performed.

Suffikset for sikkerhetskopierte filer er «~», med mindre du velger noe annet med --suffix eller SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoden for versjonskontroll kan velges med --backup eller via miljøvariabelen VERSION_CONTROL. Følgende verdier er gyldige:

ikke lag sikkerhetskopier (ikke engang med --backup)
lag nummererte sikkerhetskopier
nummererte sikkerhetskopier hvis det allerede finnes, enkle (simple) ellers
alltid lag enkle sikkerhetskopier

Som et spesialtilfelle vil cp lage sikkerhetskopi av KILDE hvis både --force og --backup er valgt, og både KILDE og MÅL er det samme navnet på en vanlig fil.

Skrevet av Torbjorn Granlund, David MacKenzie og Jim Meyering.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

install(1)

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/cp
eller lokalt: info '(coreutils) cp invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Januar 2024 GNU coreutils 9.4