CP(1) Příručka uživatele CP(1)

cp - kopíruje soubory a adresáře

cp [VOLBA]... [-T] ZDROJ CÍL
cp [VOLBA]... ZDROJ... ADRESÁŘ
cp [VOLBA]... -t ADRESÁŘ ZDROJ...

Kopíruje ZDROJ do CÍLe nebo vícero ZDROJů do ADRESÁŘe.

Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také povinné.

-a, --archive
stejné jako -dR --preserve=all
--attributes-only
don't copy the file data, just the attributes
--backup[=CONTROL]
Vytváří záložní kopie každého souboru, který v cíli existuje
-b
jako --backup, ale bez argumentu
--copy-contents
kopíruje obsah speciálních souborů při rekurzivním průchodu
-d
stejné jako --no-dereference --preserve=links
-f, --force
if an existing destination file cannot be opened, remove it and try again (this option is ignored when the -n option is also used)
-i, --interactive
prompt before overwrite (overrides a previous -n option)
-H
Následuje symbolické odkazy určené ve ZDROJi na příkazové řádce
-l, --link
hard link files instead of copying
-L, --dereference
následuje všechny symbolické odkazy ve ZDROJi
-n, --no-clobber
do not overwrite an existing file (overrides a previous -i option)
-P, --no-dereference
nikdy následuje symbolické odkazy ve ZDROJi
-p
stejné jako --preserve=mode,ownership,timestamps
--preserve[=SEZNAM_ATRIBUTŮ]
zachová vybrané atributy (výchozí jsou: mode (práva), ownership (vlastnictví),timestamps (časová razítka)). Další možné atributy jsou: context (zabezpečení), links (odkazy), all (všechno)
--no-preserve=SEZNAM_ATRIBUTŮ
nezachová vybrané atributy
--parents
v ADRESÁŘi použije úplné jméno zdrojového souboru
-R, -r, --recursive
kopíruje adresáře rekurzivně
--reflink[=KDY]
control clone/CoW copies. See below
--remove-destination
maže existující cílové soubory ještě před pokusem o jejich otevření (na rozdíl od --force)
--sparse=KDY
control creation of sparse files. See below
--strip-trailing-slashes
odstraní všechna lomítka na konci každého ZDROJe
-s, --symbolic-link
místo kopírování vytváří symbolické odkazy
-S, --suffix=PŘÍPONA
přenastaví příponu záložních souborů
-t, --target-directory=ADRESÁŘ
kopíruje všechny ZDROJe do ADRESÁŘe
-T, --no-target-directory
považuje CÍL za normální soubor
-u, --update
kopíruje pouze pokud je ZDROJ novější než cílový soubor nebo pokud cílový soubor neexistuje
-v, --verbose
vypisuje prováděné operace
-x, --one-file-system
nebude kopírovat podadresáře z jiného svazku než na kterém kopírování začalo
-Z
set SELinux security context of destination file to default type
--context[=CTX]
like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to CTX
--help
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
--version
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

Ve výchozím nastavení jsou řídké ZDROJové soubory rozpoznávány hrubou heuristikou a odpovídající CÍLový soubor je vytvořen jako řídký. To je chování zvolené pomocí --sparse=auto. Volba --sparse=always způsobí tvorbu řídkých souborů pokaždé, když ZDROJový soubor obsahuje dostatečně dlouhou sekvenci nulových bajtů. Volba --sparse=never vytváření řídkých souborů zakáže.

When --reflink[=always] is specified, perform a lightweight copy, where the data blocks are copied only when modified. If this is not possible the copy fails, or if --reflink=auto is specified, fall back to a standard copy. Use --reflink=never to ensure a standard copy is performed.

Přípona záložních souborů je '~', pokud nebyla nastavena použitím --suffix nebo SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda pro kontrolu verzí může být změněna pomocí volby --backup nebo proměnnou prostředí VERSION_CONTROL. Povolené hodnoty jsou:

none, off
nikdy nevytvářet zálohy (i pokud je použito --backup)
numbered, t
vytváří číslované zálohy
existing, nil
vytváří číslované zálohy, pokud jsou již použity, v opačném případě vytváří prosté zálohy
simple, never
vždy vytváří prosté zálohy

Výjimkou je případ, kdy jsou použity volby force a backup a ZDROJ a CÍL jsou stejná jména pro existující prostý soubor. Tehdy cp vytvoří zálohu ZDROJe.

Napsal Torbjorn Granlund, David MacKenzie a Jim Meyering.

On-line nápověda GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Chyby v překladu hlaste na https://translationproject.org/team/cs.html (česky)

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

Úplná dokumentace je na: https://www.gnu.org/software/coreutils/cp
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) cp invocation'

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Březen 2020 GNU coreutils 8.32