CP(1) Команди користувача CP(1)

НАЗВА

cp — копіювання файлів і каталогів

КОРОТКИЙ ОПИС

cp [ПАРАМЕТР]... [-T] ДЖЕРЕЛО ПРИЗНАЧЕННЯ
cp [ПАРАМЕТР]... ДЖЕРЕЛО... КАТАЛОГ
cp [ПАРАМЕТР]... -t КАТАЛОГ ДЖЕРЕЛО...

ОПИС

Копіює ДЖЕРЕЛО у ПРИЗНАЧЕННЯ або декілька ДЖЕРЕЛ у КАТАЛОГ.

Обов'язкові аргументи для довгих параметрів також є обов'язковими для коротких параметрів.

те саме, що і -dR --preserve=all
не копіювати даних файла, копіювати лише атрибути
створити резервну копію кожного наявного файла призначення
подібно до --backup, але не приймає жодних аргументів
копіювати вміст особливих файлів у рекурсивному режимі
те саме, що і --no-dereference --preserve=links
якщо не можна відкрити наявний файл призначення, вилучити його та спробувати ще раз (буде проігноровано, якщо також вказано параметр -n)
запитувати перед перезаписуванням (має пріоритет над попередньо заданим параметром -n)
переходити за символічними посиланнями командного рядка у ДЖЕРЕЛІ
створити жорсткі посилання на файли замість копіювання
завжди переходити за символічними посиланнями у ДЖЕРЕЛІ
не перезаписувати наявні файли (має пріоритет над попереднім параметром -i)
ніколи не переходити за символічними посиланнями у ДЖЕРЕЛІ
те саме, що і --preserve=mode,ownership,timestamps
зберігати вказані атрибути (типово: mode,ownership,timestamps), якщо можливо, додаткові атрибути: context, links, xattr, all
не зберігати вказані атрибути
використовувати повну назву файла джерела у КАТАЛОЗІ
копіювати каталоги рекурсивно
керувати копіюванням клонів/CoW. Див. нижче
вилучати усі наявні файли призначення перед спробою їх відкрити (протилежність до --force)
керувати створенням розріджених файлів. Див. нижче
вилучати кінцеві символи похилої риски з усіх аргументів ДЖЕРЕЛО
створювати символічні посилання замість копіювання
перевизначити типовий суфікс резервних копій
копіювати усі аргументи ДЖЕРЕЛО до КАТАЛОГУ
вважати ПРИЗНАЧЕННЯ звичайним файлом
копіювати, лише якщо файл ДЖЕРЕЛО є новішим за файл призначення або якщо файла призначення не існує
пояснити виконувані дії
лишатися на цій файловій системі
встановити стандартний тип значення контексту захисту SELinux
подібний до -Z, або якщо вказано КОНТЕКСТ, встановити контекст захисту SELinux або SMACK відповідно до вказаного значення КОНТЕКСТ
відображає довідку і виходить
виводить інформацію про версію і виходить

Типово, розріджені файли ДЖЕРЕЛА розпізнається за допомогою грубої евристичної процедури та відповідно створюється розріджений файл ПРИЗНАЧЕННЯ. Таку поведінку можна визначити за допомогою параметра --sparse=auto. З параметром --sparse=always ПРИЗНАЧЕННЯ завжди створюється розрідженим, незалежно від того, чи містить файл ДЖЕРЕЛА довгі послідовності нульових байтів. Скористайтеся параметром --sparse=never для заборони створення розріджених файлів.

Якщо вказано параметр --reflink[=always], буде виконано полегшене копіювання, за якого блоки даних копіюватимуться лише у разі внесення змін. Якщо це неможливо, копіювання зазнає невдачі або, якщо вказано --reflink=auto, cp повернеться до стандартного режиму. Скористайтеся --reflink=never для забезпечення стандартного копіювання.

Типовий суфікс для резервних копій — «~», якщо не встановлено значення змінної середовища SIMPLE_BACKUP_SUFFIX або не використано параметр --suffix. Спосіб керування версіями можна вказати за допомогою параметра --backup або змінною середовища VERSION_CONTROL. Можливі значення:

ніколи не робити резервних копій (навіть якщо вказано --backup)
робити нумеровані резервні копії
нумерований, якщо існують нумеровані резервні копії, простий в інших випадках
завжди робити прості резервні копії

Якщо вказано параметри -f та -b, і ДЖЕРЕЛО збігається з ПРИЗНАЧЕННЯМ і є звичайним наявним файлом, cp створює резервну копію ПРИЗНАЧЕННЯ.

АВТОР

Авторами програми є Torbjorn Granlund, David MacKenzie та Jim Meyering.

ЗВІТИ ПРО ВАДИ

Мережева довідка GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Повідомляйте про будь-які помилки в перекладі на https://translationproject.org/team/

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Авторські права © 2022 Free Software Foundation, Inc. Ліцензія GPLv3+: GNU GPL версії 3 або пізнішої https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Це вільне програмне забезпечення: Ви можете вільно змінювати і розповсюджувати його. БЕЗ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ, в межах, дозволених законом.

ДИВ. ТАКОЖ

Повна документація: https://www.gnu.org/software/coreutils/cp
або доступна локально через виклик info '(coreutils) cp invocation'

ПЕРЕКЛАД

Український переклад цієї сторінки посібника виконано Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>

Цей переклад є безкоштовною документацією; будь ласка, ознайомтеся з умовами GNU General Public License Version 3. НЕ НАДАЄТЬСЯ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ.

Якщо ви знайшли помилки у перекладі цієї сторінки підручника, будь ласка, надішліть електронний лист до списку листування перекладачів: trans-uk@lists.fedoraproject.org.

Листопад 2022 року GNU coreutils 9.1