CP(1) Команди користувача CP(1)

НАЗВА

cp — копіювання файлів і каталогів

КОРОТКИЙ ОПИС

cp [ПАРАМЕТР]... [-T] ДЖЕРЕЛО ПРИЗНАЧЕННЯ
cp [ПАРАМЕТР]... ДЖЕРЕЛО... КАТАЛОГ
cp [ПАРАМЕТР]... -t КАТАЛОГ ДЖЕРЕЛО...

ОПИС

Копіює ДЖЕРЕЛО у ПРИЗНАЧЕННЯ або декілька ДЖЕРЕЛ у КАТАЛОГ.

Обов'язкові аргументи для довгих параметрів також є обов'язковими для коротких параметрів.

те саме, що і -dR --preserve=all
не копіювати даних файла, копіювати лише атрибути
створити резервну копію кожного наявного файла призначення
подібно до --backup, але не приймає жодних аргументів
копіювати вміст особливих файлів у рекурсивному режимі
те саме, що і --no-dereference --preserve=links
пояснити спосіб копіювання файла. Неявним чином задає -v
якщо не можна відкрити наявний файл призначення, вилучити його та спробувати ще раз (буде проігноровано, якщо також вказано параметр -n)
запитувати перед перезаписуванням (має пріоритет над попередньо заданим параметром -n)
переходити за символічними посиланнями командного рядка у ДЖЕРЕЛІ
створити жорсткі посилання на файли замість копіювання
завжди переходити за символічними посиланнями у ДЖЕРЕЛІ
не перезаписувати наявні файли (має пріоритет над попереднім параметром -u або попереднім параметром -i). Див. також --update
ніколи не переходити за символічними посиланнями у ДЖЕРЕЛІ
те саме, що і --preserve=mode,ownership,timestamps
зберігати вказані атрибути
не зберігати вказані атрибути
використовувати повну назву файла джерела у КАТАЛОЗІ
копіювати каталоги рекурсивно
керувати копіюванням клонів/CoW. Див. нижче
вилучати усі наявні файли призначення перед спробою їх відкрити (протилежність до --force)
керувати створенням розріджених файлів. Див. нижче
вилучати кінцеві символи похилої риски з усіх аргументів ДЖЕРЕЛО
створювати символічні посилання замість копіювання
перевизначити типовий суфікс резервних копій
копіювати усі аргументи ДЖЕРЕЛО до КАТАЛОГУ
вважати ПРИЗНАЧЕННЯ звичайним файлом
керувати тим, які наявні файли буде оновлено; ОНОВЛЕННЯ={all,none,older(default)}. Див. нижче
Еквівалент --update[=older]
пояснити виконувані дії
лишатися на цій файловій системі
встановити стандартний тип значення контексту захисту SELinux
подібний до -Z, або якщо вказано КОНТЕКСТ, встановити контекст захисту SELinux або SMACK відповідно до вказаного значення КОНТЕКСТ
відображає довідку і виходить
виводить інформацію про версію і виходить

СПИСОК_АТРИБУТІВ є списком відокремлених комами атрибутів. Атрибутами є «mode» для прав доступу (включено із усіма правами доступу ACL та xattr), «ownership» для користувача і групи, «timestamps» для часових позначок файлів, «links» для жорстких посилань, «context» для контексту безпеки, «xattr» для розширених атрибутів та «all» для усіх атрибутів.

Типово, розріджені файли ДЖЕРЕЛА розпізнається за допомогою грубої евристичної процедури та відповідно створюється розріджений файл ПРИЗНАЧЕННЯ. Таку поведінку можна визначити за допомогою параметра --sparse=auto. З параметром --sparse=always ПРИЗНАЧЕННЯ завжди створюється розрідженим, незалежно від того, чи містить файл ДЖЕРЕЛА довгі послідовності нульових байтів. Скористайтеся параметром --sparse=never для заборони створення розріджених файлів.

ОНОВЛЕННЯ керує тим, які наявні файли у призначенні буде замінено. «all» — типова дія, якщо не вказано параметр --update, результати у всіх наявних файлах призначення буде замінено. «none» подібний до параметра --no-clobber варіант, зокрема ніяких файлів призначення не буде замінено, але, крім цього, пропущені файли не призведуть до критичної помилки. «older» є типовою дією, якщо вказано --update, а результати у файлах буде замінено, якщо вони є старішими за відповідний файл джерела.

Якщо вказано параметр --reflink[=always], буде виконано полегшене копіювання, за якого блоки даних копіюватимуться лише у разі внесення змін. Якщо це неможливо, копіювання зазнає невдачі або, якщо вказано --reflink=auto, cp повернеться до стандартного режиму. Скористайтеся --reflink=never для забезпечення стандартного копіювання.

Типовий суфікс для резервних копій — «~», якщо не встановлено значення змінної середовища SIMPLE_BACKUP_SUFFIX або не використано параметр --suffix. Спосіб керування версіями можна вказати за допомогою параметра --backup або змінною середовища VERSION_CONTROL. Можливі значення:

ніколи не робити резервних копій (навіть якщо вказано --backup)
робити нумеровані резервні копії
нумерований, якщо існують нумеровані резервні копії, простий в інших випадках
завжди робити прості резервні копії

Якщо вказано параметри -f та -b, і ДЖЕРЕЛО збігається з ПРИЗНАЧЕННЯМ і є звичайним наявним файлом, cp створює резервну копію ПРИЗНАЧЕННЯ.

АВТОР

Авторами програми є Torbjorn Granlund, David MacKenzie та Jim Meyering.

ЗВІТИ ПРО ВАДИ

Мережева довідка GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Повідомляйте про будь-які помилки в перекладі на https://translationproject.org/team/

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Авторські права © 2023 Free Software Foundation, Inc. Ліцензія GPLv3+: GNU GPL версії 3 або пізнішої https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Це вільне програмне забезпечення: Ви можете вільно змінювати і розповсюджувати його. БЕЗ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ, в межах, дозволених законом.

ДИВ. ТАКОЖ

install(1)

Повна документація: https://www.gnu.org/software/coreutils/cp
або доступна локально через виклик info '(coreutils) cp invocation'

ПЕРЕКЛАД

Український переклад цієї сторінки посібника виконано Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>

Цей переклад є безкоштовною документацією; будь ласка, ознайомтеся з умовами GNU General Public License Version 3. НЕ НАДАЄТЬСЯ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ.

Якщо ви знайшли помилки у перекладі цієї сторінки підручника, будь ласка, надішліть електронний лист до списку листування перекладачів: trans-uk@lists.fedoraproject.org.

Січень 2024 року GNU coreutils 9.4