CP(1) Brugerkommandoer CP(1)

cp - copy files and directories

cp [FLAG]... [-T] KILDE MÅL
cp [FLAG]... KILDE... KATALOG
cp [FLAG]... -t KATALOG KILDE...

Kopiér KILDE til MÅL eller en eller flere KILDEr til KATALOG.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

-a, --archive
samme som -dR --preserve=all
--attributes-only
kopiér ikke fildata, men kun attributter
--backup[=KONTROL]
lav sikkerhedskopi af hver eksisterende målfil
-b
ligesom --backup, men tager ikke noget argument
--copy-contents
kopiér indholdet af specialfiler ved rekursion
-d
samme som --no-dereference --preserve=links
-f, --force
hvis en eksisterende målfil ikke kan åbnes, så fjern den og prøv igen (dette flag ignoreres når flaget -n også bruges)
-i, --interactive
bed om bekræftelse før overskrivning af filer (tilsidesætter tidligere -n-flag)
-H
følg symbolske lænker fra kommandolinje i KILDE
-l, --link
opret hårde lænker til filer frem for at kopiere
-L, --dereference
følg altid symbolske lænker i KILDE
-n, --no-clobber
overskriv ikke en eksisterende fil (tilsidesætter eventuelt tidligere flag -i)
-P, --no-dereference
følg aldrig symbolske lænker i KILDE
-p
samme som --preserve=mode,ownership,timestamps
--preserve[=ATTRLISTE]
bevar filattributter om muligt (standard: mode,ownership,timestamps), om muligt yderligere attributter: context, links, xattr, all
--no-preserve=ATTRLISTE
bevar ikke de angivne attributter
--parents
brug det fulde kildefilnavn under KATALOG
-R, -r, --recursive
kopiér kataloger rekursivt
--reflink[=NÅR]
bestem clone-/CoW-kopiering. Se nedenfor
--remove-destination
fjern hver eksisterende målfil før forsøg på at åbne den (sammenlign med --force)
--sparse=NÅR
estem oprettelsen af usammenhængende filer. Se nedenfor
--strip-trailing-slashes
fjern eventuelle skråstreger i slutningen af hvert KILDE-argument
-s, --symbolic-link
opret symbolske lænker i stedet for at kopiere
-S, --suffix=SUFFIKS
tilsidesæt det sædvanlige sikkerhedskopi-suffiks
-t, --target-directory=KATALOG
kopiér alle KILDE-argumenter til KATALOG
-T, --no-target-directory
behandl MÅL som en normal fil
-u, --update
kopiér kun hvis KILDE-filen er nyere end målfilen, eller når målfilen ikke findes
-v, --verbose
forklar hvad der sker
-x, --one-file-system
bliv på dette filsystem
-Z
sæt SELinux-sikkerhedskontekst for destinations-filen til standardtypen
--context[=KONT]
som -Z, eller givet KONT, sæt SELinux- eller SMACK-sikkerhedskontekst til KONT
--help
viser hjælpetekst og stopper
--version
viser versionsinformation og stopper

Normalt bliver usammenhængende KILDE-filer opdaget ved hjælp af en enkel heuristik, og den korresponderende MÅL-fil bliver også gjort usammenhængende. Denne opførsel vælges med --sparse=auto. Angiv --sparse=always for altid at oprette usammenhængende MÅL-filer for KILDE-filer, der indeholder en tilstrækkeligt lang sekvens med nul-byte. Brug --sparse=never for at forhindre oprettelse af usammenhængende filer.

Når --reflink[=always] er givet, udføres en letvægtskopi, hvori datablokkene kun kopieres når de ændres. Hvis dette ikke er muligt, vil kopieringen slå fejl eller, hvis --reflink[=auto] er givet, blive udført med normal kopiering. Brug --reflink[=never] til kun at benytte normal kopiering.

Suffikset for sikkerhedskopiering er "~", med mindre andet er angivet med --suffix eller SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Versionsstyringsmetoden kan vælges med flaget --backup eller vha. miljøvariabelen VERSION_CONTROL. Gyldige værdier er:

none, off
lav aldrig sikkerhedskopier (selvom --backup er givet)
numbered, t
lav nummererede sikkerhedskopier
existing, nil
nummererede, hvis nummererede sikkerhedskopier eksisterer, ellers enkle sikkerhedskopier
simple, never
lav altid enkle sikkerhedskopier

Som et specialtilfælde laver cp en sikkerhedskopi af KILDE når flagene for "force" og "backup" er angivet, og KILDE og MÅL er samme navn for en eksisterende, regulær fil.

Skrevet af Torbjorn Granlund, David MacKenzie og Jim Meyering.

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportér oversættelsesfejl til https://translationproject.org/team/

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er frit programmel: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

Fuld dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/cp
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) cp invocation'

De oversatte denne manual til dansk

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License Version 3 eller nyere for copyrightbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en e-mail til TODO.

marts 2020 GNU coreutils 8.32