CP(1) Käyttäjän sovellukset CP(1)

cp - copy files and directories

cp [VALITSIN]... [-T] LÄHDE KOHDE
cp [VALITSIN]... LÄHDE... HAKEMISTO
cp [VALITSIN]... -t HAKEMISTO LÄHDE...

Kopioi LÄHDE KOHTEEseen, tai useita LÄHTEitä HAKEMISTOon.

Pitkien valitsinten pakolliset argumentit ovat pakollisia myös lyhyille.

sama kuin -dR --preserve=all
don't copy the file data, just the attributes
varmuuskopioi jokainen olemassaoleva kohdetiedosto
kuten --backup, mutta ilman argumenttia
kopioi erikoistiedostojen sisältö rekursiota käytettäessä
sama kuin --no-dereference --preserve=links
explain how a file is copied. Implies -v
jos olemassaolevaa kohdetiedostoa ei voi avata, poista se ja yritä uudelleen (tarpeeton valitsinta -n käytettäessä)
kysy ennen korvaamista (kumoaa aiemman -n-valitsimen)
seuraa komentorivillä annettuja LÄHTEEN symbolisia linkkejä
linkitä tiedostot kopioinnin sijaan
seuraa aina LÄHTEEN symbolisia linkkejä
do not overwrite an existing file (overrides a -u or previous -i option). See also --update
älä koskaan seuraa LÄHTEEN symlinkkejä
sama kuin --preserve=mode,ownership,timestamps
preserve the specified attributes
älä säilytä annettuja ominaisuuksia
lisää lähdepolku HAKEMISTOon
kopioi hakemistot rekursiivisesti
control clone/CoW copies. See below
poista kukin olemassaoleva kohdetiedosto ennen avausyritystä (vertaa valitsimeen --force)
control creation of sparse files. See below
poista /-merkit jokaisen LÄHDEargumentin perästä
tee symbolisia linkkejä kopioinnin sijaan
syrjäytä tavanomainen varmuuskopion jälkiliite
siirrä kaikki LÄHDE-argumentit HAKEMISTOon
käsittele KOHDE normaalina tiedostona
control which existing files are updated; UPDATE={all,none,older(default)}. See below
equivalent to --update[=older]
selitä mitä tapahtuu
pysy tässä tiedostojärjestelmässä
asettaa SELinux-suojauskontekstin määränpäähän tiedosto oletustyyppiin
kuten -Z, tai jos CTX on määritetty, aseta SELinux- tai SMACK-suojauskonteksti CTX:ään
näytä tämä ohje ja poistu
näytä versiotiedot ja poistu

ATTR_LIST is a comma-separated list of attributes. Attributes are 'mode' for permissions (including any ACL and xattr permissions), 'ownership' for user and group, 'timestamps' for file timestamps, 'links' for hard links, 'context' for security context, 'xattr' for extended attributes, and 'all' for all attributes.

Hajanaiset LÄHDEtiedostot tunnistetaan oletuksena karkealla heuristiikalla, ja vastaavasta KOHDEtiedostosta tehdään myös hajanainen. Tämän käyttäytymisen valitsee --sparse=auto. Antamalla valitsin --sparse=always luodaan hajanainen KOHDEtiedosto aina, kun LÄHDE sisältää riittävän pitkän sarjan 0-tavuja. Valitsin --sparse=never estää hajanaisten tiedostojen luomisen.

UPDATE controls which existing files in the destination are replaced. 'all' is the default operation when an --update option is not specified, and results in all existing files in the destination being replaced. 'none' is similar to the --no-clobber option, in that no files in the destination are replaced, but also skipped files do not induce a failure. 'older' is the default operation when --update is specified, and results in files being replaced if they're older than the corresponding source file.

When --reflink[=always] is specified, perform a lightweight copy, where the data blocks are copied only when modified. If this is not possible the copy fails, or if --reflink=auto is specified, fall back to a standard copy. Use --reflink=never to ensure a standard copy is performed.

Varmuuskopion jälkiliite on ”~”, ellei muuta ole asetettu valitsimella --suffix tai ympäristömuuttujalla SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Versionhallintamenetelmän voi valita käyttäen valitsinta --backup tai ympäristömuuttujaa VERSION_CONTROL. Arvot ovat seuraavat:

älä varmuuskopioi koskaan (vaikka --backup olisi annettu)
tee numeroituja varmuuskopioita
numeroituja jos sellaisia on jo olemassa, muuten yksinkertaisia
tee aina yksinkertaisia varmuuskopiota

Erikoistapaus: cp tekee varmuuskopion LÄHTEestä, jos --force- ja --backup- valitsimet on annettu, ja LÄHDE ja KOHDE ovat sama nimi olemassaolevalle tavalliselle tiedostolle.

Kirjoittaneet Torbjorn Granlund, David MacKenzie ja Jim Meyering.

GNU coreutils online help: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Ilmoita käännösvirheistä osoitteeseen https://translationproject.org/team/fi.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisenssi GPLv3+: GNU GPL versio 3 tai myöhempi https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Tämä on vapaa ohjelmisto; sitä saa vapaasti muuttaa ja levittää edelleen. Siinä määrin kuin laki sallii, TAKUUTA EI OLE.

install(1)

Koko dokumentaatio: https://www.gnu.org/software/coreutils/cp
tai saatavilla paikallisesti: info '(coreutils) cp invocation'

Tämän käsikirjan suomenkielisen käännöksen tekivät Marko Viirelä <mviirela@paju.oulu.fi>

Tämä käännös on ilmainen dokumentaatio; katso tekijänoikeusehdot GNU General Public License -versiosta 3 tai uudemmasta. Emme ota vastuuta.

Tammikuuta 2024 GNU coreutils 9.4