INSTALL(1) Käyttäjän sovellukset INSTALL(1)

install - kopioi tiedostoja ja aseta niiden attribuutteja

install [VALITSIN]... [-T] LÄHDE KOHDE
install [VALITSIN]... LÄHDE... HAKEMISTO
install [VALITSIN]... -t HAKEMISTO LÄHDE...
install [VALITSIN]... -d HAKEMISTO...

This install program copies files (often just compiled) into destination locations you choose. If you want to download and install a ready-to-use package on a GNU/Linux system, you should instead be using a package manager like yum(1) or apt-get(1).

Kolme ensimmäistä muotoa: kopioi LÄHDE KOHTEeseen, tai useita LÄHTEitä olemassaolevaan HAKEMISTOon, asettaen samalla oikeudet ja omistaja/ryhmä. Neljäs muoto: luo annettujen HAKEMISTOjen kaikki (puuttuvat) ylähakemistot.

Pitkien valitsinten pakolliset argumentit ovat pakollisia myös lyhyille.

varmuuskopioi jokainen olemassaoleva kohdetiedosto
kuten --backup, mutta ilman argumenttia
(ei huomioida)
compare content of source and destination files, and if no change to content, ownership, and permissions, do not modify the destination at all
kohtele kaikkia argumentteja hakemistoniminä; luo kaikki annetut hakemistot alihakemistoineen
create all leading components of DEST except the last, or all components of --target-directory, then copy SOURCE to DEST
explain how a file is copied. Implies -v
aseta ryhmä – muuten käytetään prosessin nykyistä ryhmää
aseta oikeudet (kuten chmodissa) – muuten rwxr-xr-x
aseta omistajuus (vain pääkäyttäjä)
käytä LÄHDEtiedostojen käyttö/muutosaikoja vastaaviin kohdetiedostoihin
riisu symbolitaulut
binäärien riisumiseen käytettävä ohjelma
syrjäytä tavanomainen varmuuskopion jälkiliite
siirrä kaikki LÄHDE-argumentit HAKEMISTOon
käsittele KOHDE normaalina tiedostona
print the name of each created file or directory
säilytä SELinux-suojauskonteksti
asettaa SELinux-suojauskontekstin määränpäähän tiedosto ja jokainen luotu kansio oletustyyppiin
kuten -Z, tai jos CTX on määritetty, aseta SELinux- tai SMACK-suojauskonteksti CTX:ään
näytä tämä ohje ja poistu
näytä versiotiedot ja poistu

Varmuuskopion jälkiliite on ”~”, ellei muuta ole asetettu valitsimella --suffix tai ympäristömuuttujalla SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Versionhallintamenetelmän voi valita käyttäen valitsinta --backup tai ympäristömuuttujaa VERSION_CONTROL. Arvot ovat seuraavat:

älä varmuuskopioi koskaan (vaikka --backup olisi annettu)
tee numeroituja varmuuskopioita
numeroituja jos sellaisia on jo olemassa, muuten yksinkertaisia
tee aina yksinkertaisia varmuuskopiota

Kirjoittanut David MacKenzie.

GNU coreutils online help: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Ilmoita käännösvirheistä osoitteeseen https://translationproject.org/team/fi.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisenssi GPLv3+: GNU GPL versio 3 tai myöhempi https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Tämä on vapaa ohjelmisto; sitä saa vapaasti muuttaa ja levittää edelleen. Siinä määrin kuin laki sallii, TAKUUTA EI OLE.

cp(1)

Koko dokumentaatio: https://www.gnu.org/software/coreutils/install
tai saatavilla paikallisesti: info '(coreutils) install invocation'

Tämän käsikirjan suomenkielisen käännöksen tekivät Sami Kuhmonen <sami@iqs.fi>

Tämä käännös on ilmainen dokumentaatio; katso tekijänoikeusehdot GNU General Public License -versiosta 3 tai uudemmasta. Emme ota vastuuta.

Tammikuuta 2024 GNU coreutils 9.4