INSTALL(1) Användarkommandon INSTALL(1)

install — kopiera filer och sätt attribut

install [FLAGGA]... [-T] KÄLLA DEST
install [FLAGGA]... KÄLLA... KATALOG
install [FLAGGA]... -t KATALOG KÄLLA...
install [FLAGGA]... -d KATALOG...

Detta installationsprogram kopierar filer (oftast nykompilerade) till destinationsplatser man väljer. Om man vill hämta och installera ett paket som är färdigt att använda på ett GNU/Linuxsystem bör du istället använda en pakethanterare som yum(1) eller apt-get(1).

De första tre formaten kopierar KÄLLA till DEST eller flera KÄLLor till en befintlig KATALOG, samtidigt som rättigheter och ägare/grupp sätts. Det fjärde formatet skapar KATALOG(er) inklusive eventuella föräldrakataloger.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Gör en säkerhetskopia av varje befintlig destinationsfil.
Som --backup men tar inget argument.
(ignorerad)
jämför innehållet i käll- och destinationsfiler, och om inget av innehåll, ägare eller rättigheter ändrats, modifiera inte destinationen alls
Betrakta alla argument som kataloger; skapa dem inklusive eventuella föräldrakataloger.
Skapa alla föräldrakataloger till DEST utom den sista; eller alla komponenter av --target-directory, kopiera sedan KÄLLA till DEST.
förklara hur en fil kopieras. Implicerar -v
Sätt grupptillhörighet, istället för processens grupp.
Sätt rättigheter (som för chmod(1)), istället för rwxr-xr-x.
Sätt ägare (endast superanvändare).
Sätt KÄLLors åtkomst- och modifikationstid på motsvarande destinationsfiler.
Ta bort symboltabeller.
Program att använda för att ta bort symboltabeller.
Ersätt den vanliga ändelsen för säkerhetskopior.
Flytta alla KÄLLOR till KATALOG.
Behandla DEST som en vanlig fil.
skriv namnet på varje fil eller katalog som skapas
Bevara SELinux-säkerhetskontext.
Sätt SELinux-säkerhetskontext på destinationsfilen och varje skapad katalog till standardtypen.
Som -Z, eller om KTX anges, sätt då SELinux- eller SMACK-säkerhetskontext till KTX.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Ändelsen på säkerhetskopior är ”~” om inte annat anges av --suffix eller SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Versionshanteringen kan styras med --backup-flaggan eller med miljövariabeln VERSION_CONTROL. Den kan ha följande värden:

Gör aldrig säkerhetskopior (ens om --backup anges).
Gör numrerade säkerhetskopior.
Numrerade om det redan finns numrerade, annars enkla.
Gör alltid enkla säkerhetskopior.

Skrivet av David MacKenzie.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

cp(1)

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/install
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) install invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

januari 2024 GNU coreutils 9.4