INSTALL(1) Opdrachten voor gebruikers INSTALL(1)

install - kopieer bestanden en stel attributen in

install [OPTIE]... [-T] BRON DOEL
install [OPTIE]... BRON... MAP
install [OPTIE]... -t MAP BRON...
install [OPTIE]... -d MAP...

This install program copies files (often just compiled) into destination locations you choose. If you want to download and install a ready-to-use package on a GNU/Linux system, you should instead be using a package manager like yum(1) or apt-get(1).

Bij de eerste drie aanroepvormen wordt BRON naar DOEL gekopieerd, of BRONnen naar een bestaande MAP, terwijl rechten, eigenaar en groep ingesteld worden. Bij de vierde vorm worden alle componenten van de gegeven MAP(pen) aangemaakt.

Een verplicht argument bij een lange optie is ook verplicht voor de korte optie.

van elk bestemmingsbestand een reservekopie maken
als --backup, maar accepteert geen argument
(genegeerde optie)
compare content of source and destination files, and if no change to content, ownership, and permissions, do not modify the destination at all
alle argumenten als map namen behandelen; van de gegeven mappen alle componenten aanmaken
alle componenten van DOEL aanmaken behalve de laatste, of alle componenten van de --target-directory map, en dan BRON naar DOEL kopiëren
deze groep instellen i.p.v. groep van huidig proces
deze toegangsrechten instellen i.p.v. 'rwxr-xr-x'
deze eigenaar instellen (alleen voor systeembeheerder)
alle tijdsstempels van bronbestanden overnemen in de overeenkomstige bestemmingsbestanden
verwijder symbooltabellen
te gebruiken programma voor het strippen
te gebruiken achtervoegsel voor reservekopieën
alle BRON-argumenten naar MAP kopiëren
DOEL als een normaal bestand behandelen
de naam van elke aangemaakte map tonen
de SELinux-beveiligingscontext behouden
de SELinux-beveiligingscontext van doelbestand en elke aangemaakte map op standaard instellen
zoals -Z, of als CNTXT is opgegeven zet dan de SELinux en SMACK beveiligingscontext op CNTXT
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

Het reservekopie-achtervoegsel is '~', tenzij anders ingesteld met --suffix of via omgevingsvariable SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Het versiebeheer kan worden ingesteld met de optie --backup of via omgevingsvariabele VERSION_CONTROL; dit zijn de mogelijke waarden (methodes):

nooit reservekopieën maken (zelfs niet met --backup)
genummerde reservekopieën maken
genummerde reserves maken als er al zijn, anders eenvoudig
altijd eenvoudige reservekopieën maken

Geschreven door David MacKenzie.

Online hulp bij GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Meld alle vertaalfouten op https://translationproject.org/team/nl.html

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

Volledige documentatie op: https://www.gnu.org/software/coreutils/install
of lokaal via: info '(coreutils) install invocation'

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

April 2022 GNU coreutils 9.1