CALIBRE-CUSTOMIZE(1) calibre CALIBRE-CUSTOMIZE(1)

calibre-customize - calibre-customize

calibre-customize options

Dostosuj calibre poprzez załadowanie zewnętrznych wtyczek.

Ilekroć przekazujesz argumenty do calibre-customize, które zawierają spacje, ujmuj je w cudzysłowy. Na przykład: "/some path/with spaces"

Dodaj wtyczkę, podając ścieżkę do pliku, który ją zawiera.
Dla twórców wtyczek: ścieżka do folderu, w którym tworzysz wtyczkę. To polecenie automatycznie spakuje wtyczkę i zaktualizuje ją w Calibre.
Customize plugin. Specify name of plugin and customization string separated by a comma. The customization string is the same as you would enter when customizing the plugin in the main calibre GUI.
Wyłącz wtyczkę
Włącz wtyczkę
wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie
Wyświetl wszystkie zainstalowane wtyczki
Usuń własną wtyczkę - wg nazwy. Nie ma wpływu na wbudowane wtyczki
wyświetla wersję programu i kończy działanie

Kovid Goyal

Kovid Goyal

maja 03, 2024 7.10.0