CALIBRE-CUSTOMIZE(1) calibre CALIBRE-CUSTOMIZE(1)

calibre-customize - calibre-customize

calibre-customize options

Anpassa calibre genom att läsa in externa insticksmoduler.

När du skickar argument till calibre-customize som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

Lägg till en insticksmodul genom att ange sökvägen till ZIP-filen som innehåller den.
För utvecklare av insticksmoduler: Sökvägen till mappen där du utvecklar insticksmodulen. Det här kommandot kommer automatiskt att packa upp insticksmodulen och uppdatera den i calibre.
Anpassa insticksmodul. Ange namn på insticksmodul och anpassningssträng separerade med kommatecken. Anpassningssträngen är densamma som du skulle ange när du anpassade insticksmodulen i calibres grafiska huvudanvändargränssnitt.
Inaktivera namngiven insticksmodul
Aktivera namngiven insticksmodul
visa denna hjälptext och avsluta
Lista alla installerade insticksmoduler
Ta bort en anpassad insticksmodul utifrån dess namn. Har ingen effekt på inbyggda insticksmoduler
visar programmets versionsnummer och avsluta

Kovid Goyal

Kovid Goyal

maj 31, 2024 7.12.0