CALIBRE-CUSTOMIZE(1) calibre CALIBRE-CUSTOMIZE(1)

calibre-customize - calibre-customize

calibre-customize options

Персонализиране на calibre, чрез зареждане на външни плъгини.

Винаги, когато предавате аргументи на calibre-customize, които имат интервали в тях, затворете аргументите в кавички. Например: "/some path/with spaces"

ОБЩИ НАСТРОЙКИ

Добавете плъгин чрез определяне на пътя до zip файла, който го съдържа.
За разработчици на плъгини: Път до папката, където разработвате плъгин. Тази команда автоматично ще компресира в (zip) плъгина и ще гò актуализира в calibre.
Customize plugin. Specify name of plugin and customization string separated by a comma. The customization string is the same as you would enter when customizing the plugin in the main calibre GUI.
Деактивиране на избрания плъгин
Активиране на избрания плъгин
Покажи това помощно съобщение и излез
Списък на всички инсталирани плъгини
Премахни персонализирано име на разширението. Няма ефект върху вградените разширения
покажи версия на програмата и излез

Kovid Goyal

Kovid Goyal

май 31, 2024 7.12.0