CALIBRE-CUSTOMIZE(1) calibre CALIBRE-CUSTOMIZE(1)

calibre-customize - calibre-customize

calibre-customize suvandid

Kohanda calibret, laadides väliseid pluginaid.

Alati kui edastad programmile calibre-customize tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: "/some path/with spaces"

Lisa plugin, sisestades seda sisaldava ZIP-faili asukoha.
For plugin developers: Path to the folder where you are developing the plugin. This command will automatically zip up the plugin and update it in calibre.
Customize plugin. Specify name of plugin and customization string separated by a comma. The customization string is the same as you would enter when customizing the plugin in the main calibre GUI.
Keela nimetatud plugin
Luba nimetatud plugin
näita seda veateadet ja välju
Näita kõigi paigaldatud pluginate loendit
Eemalda plugin nime järgi. Ei mõjuta sisseehitatud pluginaid
näita programmi versiooninumbrit ja välju

Kovid Goyal

Kovid Goyal

mai 31, 2024 7.12.0