CALIBRE-CUSTOMIZE(1) calibre CALIBRE-CUSTOMIZE(1)

calibre-customize - calibre-customize

calibre-customize opcions

Personalitzeu calibre amb la càrrega de connectors externs.

Sempre que passeu arguments a calibre-customize i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

Afegeix un connector amb l'especificació del camí a l'arxiu ZIP que el conté.
Per a desenvolupadors de connectors: Camí a la carpeta on esteu desenvolupant el connector. Aquesta ordre comprimirà automàticament el connector i l'actualitzarà a Calibre.
Customize plugin. Specify name of plugin and customization string separated by a comma. The customization string is the same as you would enter when customizing the plugin in the main calibre GUI.
Inhabilita el connector especificat
Habilita el connector especificat
mostra aquest missatge d'ajuda i surt
Mostra una llista dels connectors instal·lats
Suprimeix un connector personalitzat pel nom. No té cap efecte als connectors integrats
mostra el número de versió del programa i surt

Kovid Goyal

Kovid Goyal

de maig 31, 2024 7.12.0