CALIBRE-CUSTOMIZE(1) calibre CALIBRE-CUSTOMIZE(1)

calibre-customize - calibre-customize

Могућности calibre-customize

Подеси calibre учитавањем спољних додатака

Whenever you pass arguments to calibre-customize that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Add a plugin by specifying the path to the ZIP file containing it.
For plugin developers: Path to the folder where you are developing the plugin. This command will automatically zip up the plugin and update it in calibre.
Customize plugin. Specify name of plugin and customization string separated by a comma. The customization string is the same as you would enter when customizing the plugin in the main calibre GUI.
Искључи наведени додатак
Укључи наведени додатак.
прикажи ову поруку помоћи па изађи
Излистај све инсталиране додатке
Уклони жељене додатак по имену. Ово нема утицаја на уграђене додатке.
прикажи број верзије програма и изађи

Kovid Goyal

Kovid Goyal

мај 31, 2024 7.12.0