CALIBRE-CUSTOMIZE(1) calibre CALIBRE-CUSTOMIZE(1)

calibre-customize - calibre-customize

calibre-customize תוכנה

התאם את קליבר על ידי טעינת רכיב חיצוני

Whenever you pass arguments to calibre-customize that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

הוסף רכיב על ידי הגדרת הנתיב לקובץ ZIP המכיל אותו.
For plugin developers: Path to the folder where you are developing the plugin. This command will automatically zip up the plugin and update it in calibre.
Customize plugin. Specify name of plugin and customization string separated by a comma. The customization string is the same as you would enter when customizing the plugin in the main calibre GUI.
הפסק את הרכיב המצויין
אפשר את הרכיב המצויין
הצג חלונית עזרה זו וצא
הצג את כל הרכיבים המותקנים.
הסר רכיב מותאם לפי שם. ללא השפעה על הרכיבים המותקנים בהתקנה ראשונית.
הצג מספר גרסת התוכנה וצא

Kovid Goyal

Kovid Goyal

מאי 31, 2024 7.12.0