CALIBRE-CUSTOMIZE(1) calibre CALIBRE-CUSTOMIZE(1)

calibre-customize - calibre-customize

calibre-customize indstillinger

Tilpas Calibre ved at indlæse eksterne udvidelsesmoduler.

Whenever you pass arguments to calibre-customize that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Tilføj et udvidelsesmodul ved at angive stien til zip-filen, som indeholder modulet.
For plugin developers: Path to the folder where you are developing the plugin. This command will automatically zip up the plugin and update it in calibre.
Customize plugin. Specify name of plugin and customization string separated by a comma. The customization string is the same as you would enter when customizing the plugin in the main calibre GUI.
Deaktiver det navngivne udvidelsesmodul
Aktiver det navngivne udvidelsesmodul
Vis denne hjælpetekst og afslut
Vis alle installerede udvidelsesmoduler
Fjern et tilpasset udvidelsesmodul efter navn. Har ingen effekt på indbyggede udvidelsesmoduler
vis programmets version og afslut

Kovid Goyal

Kovid Goyal

maj 31, 2024 7.12.0