CALIBRE-CUSTOMIZE(1) calibre CALIBRE-CUSTOMIZE(1)

calibre-customize - calibre-customize

calibre-customize options

Nastaviť calibre nahraním externých doplnkov.

Whenever you pass arguments to calibre-customize that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Pridať modul zadaním cesty k ZIP súboru, ktorý ho obsahuje.
Pre vývojárov doplnkov (pluginov): Cesta ku súboru, kde sa vyvíja doplnok. Tento príkaz automaticky zabalí doplnok a aktualizuje ho v Calibre.
Customize plugin. Specify name of plugin and customization string separated by a comma. The customization string is the same as you would enter when customizing the plugin in the main calibre GUI.
Deaktivovať modul podľa mena
Aktivovať modul podľa mena
zobraziť túto nápovedu a skončiť
Vypísať všetky inštalované moduly
Odstrániť modul podľa mena. Vstavané moduly nie je možné odstrániť.
zobraziť verziu programu a skončiť

Kovid Goyal

Kovid Goyal

mája 31, 2024 7.12.0