CALIBRE-CUSTOMIZE(1) calibre CALIBRE-CUSTOMIZE(1)

calibre-customize - calibre-customize

calibre-customize options

Přizpůsobit Calibre načtením externích modulů.

Kdykoliv předáváte parametry pro calibre-customize, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

Přidat modul zadáním cesty k souboru ZIP, který ho obsahuje.
Pro vývojáře doplňků: Cesta ke složce, ve které vyvíjíte doplněk. Tento příkaz automaticky zabalí doplněk a aktualizuje ho v Calibre.
Customize plugin. Specify name of plugin and customization string separated by a comma. The customization string is the same as you would enter when customizing the plugin in the main calibre GUI.
Zakázat uvedený modul
Povolit uvedený modul
zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit
Vypsat všechny nainstalované moduly
Odebrat vlastní modul podle jména. Nemá žádný vliv na vestavěné moduly.
zobrazit číslo verze programu a ukončit

Kovid Goyal

Kovid Goyal

května 31, 2024 7.12.0