EBOOK-META(1) calibre EBOOK-META(1)

ebook-meta - ebook-meta

ebook-meta ebook_file [options]

Read/Write metadata from/to e-book files.

Supported formats for reading metadata: azw, azw1, azw3, azw4, cb7, cbc, cbr, cbz, chm, docx, epub, fb2, fbz, html, htmlz, imp, lit, lrf, lrx, mobi, odt, oebzip, opf, pdb, pdf, pml, pmlz, pobi, prc, rar, rb, rtf, snb, tpz, txt, txtz, updb, zip

Supported formats for writing metadata: azw, azw1, azw3, azw4, docx, epub, fb2, fbz, htmlz, lrf, mobi, odt, pdb, pdf, prc, rtf, tpz, txtz

Different file types support different kinds of metadata. If you try to set some metadata on a file type that does not support it, the metadata will be silently ignored.

Whenever you pass arguments to ebook-meta that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Reťazec, ktorý bude použitý pri triedení podľa autora. Ak je nešpecifikovaný, a autor (i) sú uvedení, bude auto-generovaný z autora (ov).
Nastaviť autorov. Viac autorov by mali byť oddelené & znakom. Mená autorov by mali byť v poradí Meno Priezvisko.
Zadajte výrobcu knihy
Nastaviť kategóriu knihy.
Nastaviť popis e-knihy.
Nastavte obal na špecifikovaný súbor.
Nastaviť dátum publikovania
Read metadata from the specified OPF file and use it to set metadata in the e-book. Metadata specified on the command line will override metadata read from the OPF file
Get the cover from the e-book and save it at as the specified file.
zobraziť túto nápovedu a skončiť
Nastaviť identifikátory pre knihu, môže byt zadané viackrát. Napríklad: --identifier uri:https://acme.com --identifier isbn:12345. Pre odobranie identifikátoru zadajte prázdnu hodnotu, --identifier isbn:. Pamätajte, že identifikátor označený ako identifikátor balíčku nemôže byt v prípade súboru EPUB odobraný.
Zadajte poradové číslo knihy v rámci tejto série.
Vložiť ISBN knihy
Nastaviť jazyk.
Nastavenie BookID v LRF súbore
Nastaviť vydavateľa e-knihy.
Ohodnotiť. Možno vložiť číslo medzi 1 a 5
Nastaviť sériu, do ktorej táto e-kniha patrí.
Zadajte značky pre knihy. Mali by byť oddelené čiarkami.
Nastaviť názov
Verzia názvu vhodná pre triedenie. Ak nie je zadaná a názov je, bude z neho automaticky odvodená.
Špecifikácia mena OPF súboru. Metadáta budú zapísané do OPF súboru.
zobraziť verziu programu a skončiť

Kovid Goyal

Kovid Goyal

mája 31, 2024 7.12.0