EBOOK-META(1) calibre EBOOK-META(1)

ebook-meta - ebook-meta

ebook-meta ebook_file [options]

Číst/Zapisovat metadata z/do souborů e-knih.

Podporované formáty pro čtení metadat: azw, azw1, azw3, azw4, cb7, cbc, cbr, cbz, chm, docx, epub, fb2, fbz, html, htmlz, imp, lit, lrf, lrx, mobi, odt, oebzip, opf, pdb, pdf, pml, pmlz, pobi, prc, rar, rb, rtf, snb, tpz, txt, txtz, updb, zip

Podporované formáty pro zápis metadat: azw, azw1, azw3, azw4, docx, epub, fb2, fbz, htmlz, lrf, mobi, odt, pdb, pdf, prc, rtf, tpz, txtz

Různé typy souborů podporují různé druhy metadat. Pokud se pokusíte nastavit nějaká metadata k typu souboru, který je nepodporuje, metadata budou bez upozornění ignorována.

Kdykoliv předáváte parametry pro ebook-meta, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

Řetězec použitý při řazení podle autora. Pokud není zadán a je zadán autor, bude automaticky generován z autora.
Nastavit autory. Více autorů by mělo být odděleno znakem &. Jména autorů by měla být v pořadí křestní jméno, příjmení.
Nastavit nakladatele knihy.
Nastavit kategorii knihy.
Nastavit popis e-knihy.
Nastavit obálku zadaného souboru.
Nastavit datum vydání.
Načíst metadata z vybraného souboru OPF a použít je k nastavení metadat v e-knize. Metadata uvedená v příkazové řádce přepíšou metadata načtená ze souboru OPF.
Získat obálku z e-knihy a uložit ji jako zadaný soubor.
zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit
Nastavit identifikátory pro knihu, může být zadáno vícekrát. Například: --identifier uri:https://acme.com --identifier isbn:12345. Pro odebrání identifikátoru zadejte prázdnou hodnotu, --identifier isbn:. Pamatujte, že identifikátor označený jako identifikátor balíčku nemůže být u souborů EPUB odebrán.
Nastavit pořadí knihy v této sérii.
Nastavit ISBN knihy.
Nastavit jazyk.
Nastavit BookID v souborech LRF
Nastavit vydavatele e-knihy.
Nastavit hodnocení. Mělo by to být číslo mezi 1 a 5.
Nastavit sérii, do které tato e-kniha patří.
Nastavit štítky pro knihu. Měl by to být seznam oddělený čárkami.
Nastavit název.
Verze názvu použitá pro řazení. Pokud není zadán a je zadán název, bude automaticky generován z názvu.
Zadejte název souboru OPF. Metadata budou zapsána do souboru OPF.
zobrazit číslo verze programu a ukončit

Kovid Goyal

Kovid Goyal

května 31, 2024 7.12.0