EBOOK-META(1) calibre EBOOK-META(1)

ebook-meta - ebook-meta

ebook-meta ebook_file [options]

Read/Write metadata from/to e-book files.

Supported formats for reading metadata: azw, azw1, azw3, azw4, cb7, cbc, cbr, cbz, chm, docx, epub, fb2, fbz, html, htmlz, imp, lit, lrf, lrx, mobi, odt, oebzip, opf, pdb, pdf, pml, pmlz, pobi, prc, rar, rb, rtf, snb, tpz, txt, txtz, updb, zip

Supported formats for writing metadata: azw, azw1, azw3, azw4, docx, epub, fb2, fbz, htmlz, lrf, mobi, odt, pdb, pdf, prc, rtf, tpz, txtz

Different file types support different kinds of metadata. If you try to set some metadata on a file type that does not support it, the metadata will be silently ignored.

Whenever you pass arguments to ebook-meta that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Şir utilizat atunci când e sortat de către autor. În cazul în care e nespecificat şi autorul este specificat, acesta va fi auto-generat de autor.
Indică autorii. Mai mulți autori ar trebuie separaţi prin caracterul &. Numele autorilor ar trebui să fie în ordinea Prenume Nume.
Indică producătorul cărții.
Indică categoria cărţii.
Set the e-book description.
Indică coperta fişierului specificat.
Indică data publicării.
Read metadata from the specified OPF file and use it to set metadata in the e-book. Metadata specified on the command line will override metadata read from the OPF file
Get the cover from the e-book and save it at as the specified file.
show this help message and exit
Set the identifiers for the book, can be specified multiple times. For example: --identifier uri:https://acme.com --identifier isbn:12345 To remove an identifier, specify no value, --identifier isbn: Note that for EPUB files, an identifier marked as the package identifier cannot be removed.
Setaţi indexul cărtii în această serie
Indicați numărul ISBN al cărții.
Indică limba.
Indică ID-ul cărții în fişierele LRF
Set the e-book publisher.
Stabiliţi evaluarea personală a cărţii. Ar trebui să fie un număr între 1 şi 5.
Set the series this e-book belongs to.
Introduceți etichetele pentru carte. Ar trebui să fie o listă separată prin virgule.
Stabileşte titul.
Versiunea titlului care urmează a fi utilizată la sortare. Dacă nu e specificată, iar titlul este specificat, va fi autogenerată din titlu.
Specificaţi numele unui fişier OPF. Metadatele vor fi scrise pe fişierul OPF.
show program's version number and exit

Kovid Goyal

Kovid Goyal

mai 31, 2024 7.12.0