EBOOK-META(1) calibre EBOOK-META(1)

ebook-meta - ebook-meta

ebook-meta ebook_file [valg]

Read/Write metadata from/to e-book files.

Supported formats for reading metadata: azw, azw1, azw3, azw4, cb7, cbc, cbr, cbz, chm, docx, epub, fb2, fbz, html, htmlz, imp, lit, lrf, lrx, mobi, odt, oebzip, opf, pdb, pdf, pml, pmlz, pobi, prc, rar, rb, rtf, snb, tpz, txt, txtz, updb, zip

Supported formats for writing metadata: azw, azw1, azw3, azw4, docx, epub, fb2, fbz, htmlz, lrf, mobi, odt, pdb, pdf, prc, rtf, tpz, txtz

Different file types support different kinds of metadata. If you try to set some metadata on a file type that does not support it, the metadata will be silently ignored.

Whenever you pass arguments to ebook-meta that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Streng som benyttes ved forfattersortering. Om uspesifisert, og forfatteren(e) er spesifisert, vil strengen bli autogenerert fra forfatter(e).
Legg inn forfattere. Flere forfattere må deles ved å benytte & tegnet. Forfatternavn listes med Fornavn Etternavn.
Legg inn bokprodusent.
Legg inn bokkategori.
Set the e-book description.
Legg omslaget til den spesifiserte filen.
Legg inn publiseringsdato.
Read metadata from the specified OPF file and use it to set metadata in the e-book. Metadata specified on the command line will override metadata read from the OPF file
Get the cover from the e-book and save it at as the specified file.
show this help message and exit
Set the identifiers for the book, can be specified multiple times. For example: --identifier uri:https://acme.com --identifier isbn:12345 To remove an identifier, specify no value, --identifier isbn: Note that for EPUB files, an identifier marked as the package identifier cannot be removed.
Legg inn indeksen til boken i denne serien.
Legg inn ISBN for boken.
Velg språk
Legg inn Bok-ID i LFR filer
Set the e-book publisher.
Legg inn bedømmelse. Må være et nummer mellom 1 og 5.
Set the series this e-book belongs to.
Legg inn emneord for boken. Benytt en kommaseparert listing.
Bestem tittelen.
Tittelversjonen som benyttes for sortering. Om uspesifisert, og tittelen er spesifisert, vil versjonen bli autogenerert fra tittelen.
Spesifiser navnet på en OPF fil. Metadata vil bli skrevet til OPF filen.
show program's version number and exit

Kovid Goyal

Kovid Goyal

mai 31, 2024 7.12.0