EBOOK-META(1) calibre EBOOK-META(1)

ebook-meta - ebook-meta

ebook-meta e-kirja-tiedosto [vaihtoehdot]

Lue/Kirjoita metadata e-kirjoista/-kirjoihin.

Tuetut formaatit metadatan lukemiseen: azw, azw1, azw3, azw4, cb7, cbc, cbr, cbz, chm, docx, epub, fb2, fbz, html, htmlz, imp, lit, lrf, lrx, mobi, odt, oebzip, opf, pdb, pdf, pml, pmlz, pobi, prc, rar, rb, rtf, snb, tpz, txt, txtz, updb, zip

Tuetut formaatit metadatan kirjoittamiseen: azw, azw1, azw3, azw4, docx, epub, fb2, fbz, htmlz, lrf, mobi, odt, pdb, pdf, prc, rtf, tpz, txtz

Formaatit tukevat erilaista metadataa . Jos yrität kirjoittaa metadataa joita tiedosto ei tue, ne ohitetaan ilman virheilmoitusta.

Aina kun annat ebook-meta:lle argumentteja, joissa on välilyöntejä, sulje argumentit lainausmerkkeihin. Esimerkiksi: "/some path/with spaces"

Teksti, jota käytetään järjestettäessä tekijöiden mukaan. Jos arvoa ei ole asetettu, se luodaan automaattisesti tekijätiedoista.
Aseta tekijät. Useammat tekijät erotetaan &-merkillä. Tekijänimet muodossa Etunimi Sukunimi.
Aseta kirjan tuottaja.
Aseta kirjan luokka.
Aseta kirjan kuvaus.
Aseta kansi osoitetusta tiedostosta.
Aseta julkaisupäivämäärä.
Lue metadata osoitetusta OPF-tiedostosta ja aseta siitä kirjan metadata. Komentorivillä asetettu metadata ohittaa OPF-tiedostosta löytyvät tiedot
Hae kansi e-kirjasta ja tallenna se osoitettuun tiedostoon.
näytä tämä ohjeviesti ja poistu
Aseta kirjan tunnisteet, tarvittaessa useita. Esimerkiksi: --identifier uri:https://acme.com --identifier isbn:12345 Poistaaksesi tunniste, aseta tyhjä arvo, --identifier isbn: Huomaa, että EPUB-kirjojen package identifier -tunnistetta ei voi poistaa.
Aseta kirjan järjestysnumero sarjassa.
Anna kirjan ISBN.
Anna kieli.
Aseta LRF-tiedostojen BookID
Aseta kirjan julkaisija.
Aseta arvosana. Luku 1-5.
Aseta sarja johon kirja kuuluu.
Aseta kirjan tägit. Muotona pilkuin erotettu lista.
Anna otsikko.
Järjestämisessä käytettävä nimen muoto. Jos arvoa ei ole asetettu, se luodaan automaattisesti varsinaisesta nimestä.
Aseta OPF-tiedoston nimi. Metatiedot kirjoitetaan tähän OPF-tiedostoon.
näytä ohjelman versionumero ja poistu

Kovid Goyal

Kovid Goyal

toukokuuta 31, 2024 7.12.0