EBOOK-META(1) calibre EBOOK-META(1)

ebook-meta - ebook-meta

ebook-meta ebook_file [options]

Read/Write metadata from/to e-book files.

Supported formats for reading metadata: azw, azw1, azw3, azw4, cb7, cbc, cbr, cbz, chm, docx, epub, fb2, fbz, html, htmlz, imp, lit, lrf, lrx, mobi, odt, oebzip, opf, pdb, pdf, pml, pmlz, pobi, prc, rar, rb, rtf, snb, tpz, txt, txtz, updb, zip

Supported formats for writing metadata: azw, azw1, azw3, azw4, docx, epub, fb2, fbz, htmlz, lrf, mobi, odt, pdb, pdf, prc, rtf, tpz, txtz

Different file types support different kinds of metadata. If you try to set some metadata on a file type that does not support it, the metadata will be silently ignored.

Alati kui edastad programmile ebook-meta tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: "/some path/with spaces"

String to be used when sorting by author. If unspecified, and the author(s) are specified, it will be auto-generated from the author(s).
Set the authors. Multiple authors should be separated by the & character. Author names should be in the order Firstname Lastname.
Määra raamatu tootja.
Määra raamatu kategooria.
Määra e-raamatu kirjeldus.
Set the cover to the specified file.
Määra avaldamise kuupäev.
Read metadata from the specified OPF file and use it to set metadata in the e-book. Metadata specified on the command line will override metadata read from the OPF file
Hangi e-raamatust kaanepilt ja salvesta see määratud failina.
näita seda veateadet ja välju
Set the identifiers for the book, can be specified multiple times. For example: --identifier uri:https://acme.com --identifier isbn:12345 To remove an identifier, specify no value, --identifier isbn: Note that for EPUB files, an identifier marked as the package identifier cannot be removed.
Määra, mitmes raamat see sarjas on.
Määra raamatu ISBN.
Määra keel.
Set the BookID in LRF files
Määra e-raamatu kirjastaja.
Määra hinnang. Peaks olema number vahemikus 1-st 5-ni.
Määra, millissesse sarja see e-raamat kuulub.
Määra raamatu sildid. Peaks olema komaga eraldatud loend.
Määra pealkiri.
The version of the title to be used for sorting. If unspecified, and the title is specified, it will be auto-generated from the title.
Määratle OPF-faili nimi. Metaandmed kirjutatakse OPF-faili.
näita programmi versiooninumbrit ja välju

Kovid Goyal

Kovid Goyal

mai 31, 2024 7.12.0