EBOOK-META(1) calibre EBOOK-META(1)

ebook-meta - ebook-meta

ebook-meta ebook_file [options]

Четене/Писане на метаданни от/към файлове с е-книги.

Поддържани формати за четене на метаданни: azw, azw1, azw3, azw4, cb7, cbc, cbr, cbz, chm, docx, epub, fb2, fbz, html, htmlz, imp, lit, lrf, lrx, mobi, odt, oebzip, opf, pdb, pdf, pml, pmlz, pobi, prc, rar, rb, rtf, snb, tpz, txt, txtz, updb, zip

Поддържани формати за писане на метаданни: azw, azw1, azw3, azw4, docx, epub, fb2, fbz, htmlz, lrf, mobi, odt, pdb, pdf, prc, rtf, tpz, txtz

Различните типове файлове поддържат различни видове метаданни. Ако се опитате да зададете някои метаданни на тип файл, който не го поддържа, метаданните ще бъдат мълчаливо пренебрегнати.

Винаги, когато предавате аргументи на ebook-meta, които имат интервали в тях, затворете аргументите в кавички. Например: "/some path/with spaces"

ОБЩИ НАСТРОЙКИ

Низ, който да се използва при сортиране по автор. Ако е неуточнен, а авторът(-ите) са посочени, той ще бъде автогенериран от автора(-ите).
Задайте авторите. Множество автори трябва да бъдат разделени от знака &. Имена на автори трябва да са в порядъка - първо име, фамилия.
Задайте продуцента на книгата.
Задаване на категория на книгата.
Задайте описанието на е-книга.
Задаване на корица от указания файл.
Задаване на дата на публикуване.
Прочетете метаданните от посочения OPF файл и гó използвайте, за да зададете метаданни в е-книгата. Метаданните, зададени на командния ред, ще отхвърлят метаданните четени от OPF файла
Получете корицата от е-книгата и я запишете като посочения файл.
Покажи това помощно съобщение и излез
Задаване идентификаторите за книгата, може да се зададат няколко пъти. За пример: --identifier uri:https://acme.com --identifier isbn:12345 За премахване на идентификатор, посочете без стойност, --identifier isbn: Имайте предвид, че за EPUB файлове, идентификатор, маркиран като идентификатор на пакета, не може да бъде премахнат.
Задайте индекса на книгата в тази поредица.
Задайте ISBN на книгата.
Задаване на езика
Задаване на BookID в LRF файлове
Задайте издателя на е-книга.
Задайте рейтинга. Трябва да бъде число между 1 и 5.
Задайте поредицата, към която принадлежи тази е-книга.
Задайте етикетите за книгата. Трябва да бъде списък, разделен със запетаи.
Задайте заглавието.
Версията на заглавието да се използва за сортиране. Ако е неуточнена, и заглавието е зададено, тя ще бъде автогенерирана от заглавието.
Задайте името на OPF файл. Метаданните ще бъдат написани към OPF файла.
покажи версия на програмата и излез

Kovid Goyal

Kovid Goyal

май 31, 2024 7.12.0