RM(1) Корисничке наредбе RM(1)

НАЗИВ

rm - remove files or directories

УВОД

rm [ОПЦИЈА]... [ДАТОТЕКА]...

ОПИС

This manual page documents the GNU version of rm. rm removes each specified file. By default, it does not remove directories.

If the -I or --interactive=once option is given, and there are more than three files or the -r, -R, or --recursive are given, then rm prompts the user for whether to proceed with the entire operation. If the response is not affirmative, the entire command is aborted.

Otherwise, if a file is unwritable, standard input is a terminal, and the -f or --force option is not given, or the -i or --interactive=always option is given, rm prompts the user for whether to remove the file. If the response is not affirmative, the file is skipped.

ОПЦИЈЕ

Уклања (развезује) ДАТОТЕКУ.

занемарује непостојеће датотеке и аргументе, никада не поставља упит
поставља упит пре сваког уклањања
пита једном пре уклањања више од три датотеке, или када уклања дубински; мање је нападно од -i, док још увек пружа заштиту против већине грешака
пита у складу са КАДА: „never“ — никада, „once“ (-I) — једном, или „always“ (-i) — увек; без КАДА, увек пита
када дубински уклања хијерархију, прескаче све директоријуме који су на систему датотека другачијем од оног одговарајућег аргумента линије наредби
не разматра „/“ нарочито
не укалња „/“ (основно); са „all“, одбацује било који аргумент линије наредби на раздвојеном уређају из њихових родитеља
дубински уклања директоријуме и њихове садржаје
уклања празне директоријуме
објашњава шта је урађено
приказује ову помоћ и излази
исписује податке о издању и излази

По основи, rm не уклања директоријуме. Користите --recursive (-r или -R) да уклоните сваки излистани директоријум, такође, са свим њиховим садржајима.

Да уклоните датотеку чији назив почиње на -, на пример „-foo“, користите једну од ових наредби:

rm -- -foo
rm ./-foo

Note that if you use rm to remove a file, it might be possible to recover some of its contents, given sufficient expertise and/or time. For greater assurance that the contents are truly unrecoverable, consider using shred(1).

АУТОР

Написали су Пол Рубин, Дејвид Мек Кензи, Ричард М. Столман и Џим Мејерин.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Помоћ на мрежи за ГНУ coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Грешке у преводу пријавите на https://translationproject.org/team/sr.html

АУТОРСКА ПРАВА

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лиценца ОЈЛв3+: ГНУ ОЈЛ издање 3 или касније https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ово је слободан софтвер: слободни сте да га мењате и расподељујете. Не постоји НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, у оквирима дозвољеним законом.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

unlink(1), unlink(2), chattr(1), shred(1)

Сва документација се налази на https://www.gnu.org/software/coreutils/rm
или је доступна на рачунару путем наредбе „info '(coreutils) rm invocation'“

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

јануара 2024 ГНУ coreutils 9.4