RM(1) Felhasználói parancsok RM(1)

rm - remove files or directories

ÖSSZEGZÉS

rm [KAPCSOLÓ]... [FÁJL]...

This manual page documents the GNU version of rm. rm removes each specified file. By default, it does not remove directories.

If the -I or --interactive=once option is given, and there are more than three files or the -r, -R, or --recursive are given, then rm prompts the user for whether to proceed with the entire operation. If the response is not affirmative, the entire command is aborted.

Otherwise, if a file is unwritable, standard input is a terminal, and the -f or --force option is not given, or the -i or --interactive=always option is given, rm prompts the user for whether to remove the file. If the response is not affirmative, the file is skipped.

A FÁJLOK eltávolítása (unlink).

nem létező fájlok és argumentumok kérdés nélküli figyelmen kívül hagyása
kérdés minden eltávolítás előtt
egyszer kérdez háromnál több fájl eltávolításakor vagy rekurzív törlés esetén. Nem olyan zavaró, mint a -i, de a legtöbb hiba ellen véd
a MIKOR-nak megfelelően kérdez: never (soha), once (egyszer, mint a -I), vagy always (mindig, mint a -i). A MIKOR megadása nélkül mindig kérdez
könyvtárszerkezet rekurzív törlésekor minden olyan könyvtár kihagyása, amely a megfelelő parancssori kapcsoló ban megadottól eltérő fájlrendszeren van
ne kezelje a „/” könyvtárat különlegesen
do not remove '/' (default); with 'all', reject any command line argument on a separate device from its parent
könyvtárak és tartalmuk rekurzív törlése
üres könyvtárak törlése
elmagyarázza, mi történik
ezen súgó megjelenítése és kilépés
verzióinformációk megjelenítése és kilépés

Alapértelmezésben az rm nem töröl könyvtárakat. A --recursive (-r vagy -R) használatával minden egyes felsorolt könyvtár és azok tartalma is törölhető.

Ha „-” jellel kezdődik a törlendő fájl, például „-foo”, akkor használja a következő parancsok egyikét:

rm -- -foo
rm ./-foo

Megjegyzés: az rm paranccsal törölt fájl tartalma megfelelő tapasztalat és/vagy idő esetén visszaállítható. A tartalom biztosabb végleges törléséhez fontolja meg a shred parancs használatát.

Írta Paul Rubin, David MacKenzie, Richard M. Stallman és Jim Meyering.

A(z) GNU coreutils online súgója: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

SZERZŐI JOG

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. A licenc GPLv3+: a GNU GPL 3. vagy újabb változata: https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ez egy szabad szoftver, terjesztheti és/vagy módosíthatja. NINCS GARANCIA, a törvény által engedélyezett mértékig.

unlink(1), unlink(2), chattr(1), shred(1)

Teljes dokumentáció https://www.gnu.org/software/coreutils/rm
vagy helyileg elérhető: info '(coreutils) rm invocation'

A kézikönyv magyar fordítását a Tarbaj Péter <tarby@freeside.elte.hu> készítette.

Ez a fordítás ingyenes dokumentáció; lásd a GNU General Public License 3. Vagy újabb verzióját a szerzői jogi feltételekkel kapcsolatban. Feltételezzük, hogy NEM FELELŐSSÉG.

Ha hibát talál a kézikönyv oldal fordításában, küldje el a e-mail cím: TODO..

2020 március GNU coreutils 8.32