RM(1) Käyttäjän sovellukset RM(1)

rm - remove files or directories

rm [VALITSIN]... [TIEDOSTO]...

This manual page documents the GNU version of rm. rm removes each specified file. By default, it does not remove directories.

If the -I or --interactive=once option is given, and there are more than three files or the -r, -R, or --recursive are given, then rm prompts the user for whether to proceed with the entire operation. If the response is not affirmative, the entire command is aborted.

Otherwise, if a file is unwritable, standard input is a terminal, and the -f or --force option is not given, or the -i or --interactive=always option is given, rm prompts the user for whether to remove the file. If the response is not affirmative, the file is skipped.

Poista (irrota linkitys) TIEDOSTO(t).

älä huomioi puuttuvia tiedostoja, älä kysy mitään
kysy ennen jokaista poistoa
prompt once before removing more than three files, or when removing recursively; less intrusive than -i, while still giving protection against most mistakes
kehottaa sen mukaan, MILLOIN: ei koskaan, kerran (-I) tai aina (-i); ilman MILLOIN:a, kehota aina
järjestelmä, kun poistat hierarkian rekursiivisesti, ohita hakemisto, joka on tiedostojärjestelmässä, joka ei ole vastaavan komentoriviargumentin argumentti
älä kohtele juurta (”/”) erityisesti
do not remove '/' (default); with 'all', reject any command line argument on a separate device from its parent
poista hakemistojen sisältö rekursiivisesti
remove empty directories
selitä mitä tapahtuu
näytä tämä ohje ja poistu
näytä versiotiedot ja poistu

Oletusarvon mukaan rm ei poista kansioita. Käytä --recursive (-r tai -R) -vaihtoehto poistaa myös kaikki luetellut kansiot ja kaikki sen sisältö.

Tiedoston, jonka nimi alkaa merkillä ”-”, esim. ”-foo”, voi poistaa seuraavilla komennoilla:

rm -- -foo
rm ./-foo

Huomaa, että rm:llä poistetun tiedoston sisältö on usein mahdollista palauttaa. Jos palauttaminen halutaan estää, on suositeltavaa käyttää shred(1)-komentoa.

Kirjoittaneet Paul Rubin, David MacKenzie, Richard M. Stallman ja Jim Meyering.

GNU coreutils online help: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Ilmoita käännösvirheistä osoitteeseen https://translationproject.org/team/fi.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisenssi GPLv3+: GNU GPL versio 3 tai myöhempi https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Tämä on vapaa ohjelmisto; sitä saa vapaasti muuttaa ja levittää edelleen. Siinä määrin kuin laki sallii, TAKUUTA EI OLE.

unlink(1), unlink(2), chattr(1), shred(1)

Koko dokumentaatio: https://www.gnu.org/software/coreutils/rm
tai saatavilla paikallisesti: info '(coreutils) rm invocation'

Tämän käsikirjan suomenkielisen käännöksen tekivät Ville Karjalainen <duet@sci.fi>

Tämä käännös on ilmainen dokumentaatio; katso tekijänoikeusehdot GNU General Public License -versiosta 3 tai uudemmasta. Emme ota vastuuta.

Tammikuuta 2024 GNU coreutils 9.4