RM(1) Comenzi utilizator RM(1)

rm - șterge fișiere sau directoare

rm [OPȚIUNE]... [FIȘIER]...

This manual page documents the GNU version of rm. rm removes each specified file. By default, it does not remove directories.

If the -I or --interactive=once option is given, and there are more than three files or the -r, -R, or --recursive are given, then rm prompts the user for whether to proceed with the entire operation. If the response is not affirmative, the entire command is aborted.

Otherwise, if a file is unwritable, standard input is a terminal, and the -f or --force option is not given, or the -i or --interactive=always option is given, rm prompts the user for whether to remove the file. If the response is not affirmative, the file is skipped.

Elimină FIȘIERUL(ele) (elimină legăturile).

Ignoră fișierele inexistente și nu cere confirmare de la utilizator.
Cere confirmare pentru ștergerea fiecărui fișier.
solicită intervenția o dată, înainte de a elimina mai mult de trei fișiere sau la eliminarea recursivă; mai puțin intruzivă decât -i, oferind totuși protecție împotriva celor mai multe greșeli
solicită intervenția utilizatorului conform CÂND: never, once (-I), sau always (-i); fără CÂND, întreabă mereu
atunci când elimină recursiv o ierarhie, omite oricare director care se află pe un sistem de fișiere diferit de cel al argumentului corespunzător liniei de comandă
nu tratează „/” (rădăcina sistemului de fișiere)
nu elimină „/” (valoarea implicită); cu „all”, respinge orice argument din linia de comandă pe un dispozitiv separat de cel părinte
elimină directoarele și conținutul acestora în mod recursiv
elimină directoarele goale
explică ce se face pe parcursul procesului
afișează acest ajutor și ieși
afișează informații de versiune și ieși

În mod implicit, rm nu elimină directoare. Utilizați opțiunea --recursive (-r sau -R) pentru a elimina, de asemenea, fiecare director listat, împreună cu tot conținutul acestuia.

Pentru a elimina un fișier al cărui nume începe cu „-”, de exemplu „-foo”, utilizați una dintre aceste comenzi:

rm -- -foo
rm ./-foo

Rețineți că, dacă utilizați rm pentru a elimina un fișier, este posibil să recuperați o parte din conținutul acestuia, având suficientă experiență și/sau timp. Pentru a vă asigura că tot conținutul este cu adevărat irecuperabil, luați în considerare utilizarea shred(1).

Scris de Paul Rubin, David MacKenzie, Richard M. Stallman și Jim Meyering.

Ajutor online GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Raportați orice erori de traducere la: https://translationproject.org/team/ro.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licența GPLv3+: GNU GPL versiunea 3 sau ulterioară https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Acesta este software liber: sînteți liber să-l modificați și să-l redistribuiți. Nu există NICIO GARANȚIE, în limitele prevăzute de lege.

unlink(1), unlink(2), chattr(1), shred(1)

Documentația completă la https://www.gnu.org/software/coreutils/rm
sau disponibil local rulând comanda: info '(coreutils) rm invocation'

Traducerea în limba română a acestui manual a fost creată de Laurențiu Buzdugan <lbuz@rolix.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă Nicio RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

Martie 2023 GNU coreutils 9.2