RM(1) Användarkommandon RM(1)

rm - remove files or directories

rm [FLAGGA]... [FIL]...

This manual page documents the GNU version of rm. rm removes each specified file. By default, it does not remove directories.

If the -I or --interactive=once option is given, and there are more than three files or the -r, -R, or --recursive are given, then rm prompts the user for whether to proceed with the entire operation. If the response is not affirmative, the entire command is aborted.

Otherwise, if a file is unwritable, standard input is a terminal, and the -f or --force option is not given, or the -i or --interactive=always option is given, rm prompts the user for whether to remove the file. If the response is not affirmative, the file is skipped.

Ta bort (avlänka) FIL(en/erna).

Ignorera ej existerande filer och argument, fråga aldrig.
Fråga före varje borttagning.
Fråga en gång före mer än tre filer tas bort, eller vid rekursiv borttagning; mindre påträngande än -i, men skyddar ändå mot de flesta misstag.
Fråga enligt NÄR: never, once (-I), eller always (-i); utan NÄR, fråga alltid.
När en hierarki tas bort rekursivt, hoppa över eventuella kataloger som ligger på andra filsystem än motsvarande kommandoradsargument gör.
Behandla inte ”/” speciellt.
Ta inte bort ”/” (normalfall); med ”all”, avvisa alla kommandoradsargument på en annan enhet än sin förälder.
Ta bort kataloger och deras innehåll rekursivt.
Ta bort tomma kataloger.
Berätta vad som görs.
Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

Som standard tar rm inte bort kataloger. Använd flaggan --recursive (-r eller -R) för att ta bort varje uppräknad katalog också, tillsammans med hela dess innehåll.

För att ta bort filer vars namn börjar med ”-”, till exempel ”-apa”, använder du ett av dessa kommandon:

rm -- -apa
rm ./-apa

Note that if you use rm to remove a file, it might be possible to recover some of its contents, given sufficient expertise and/or time. For greater assurance that the contents are truly unrecoverable, consider using shred(1).

Skrivet av Paul Rubin, David MacKenzie, Richard M. Stallman och Jim Meyering.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

unlink(1), unlink(2), chattr(1), shred(1)

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/rm
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) rm invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

November 2022 GNU coreutils 9.1