MV(1) Корисничке наредбе MV(1)

НАЗИВ

mv - move (rename) files

УВОД

mv [ОПЦИЈА]... [-T] ИЗВОР ОДРЕД
mv [ОПЦИЈА]... ИЗВОР... ДИРЕКТОРИЈУМ
mv [ОПЦИЈА]... -t ДИРЕКТОРИЈУМ ИЗВОР...

ОПИС

Преименујте ИЗВОР у ОДРЕДИШТЕ, или преместите ИЗВОР(е) у ДИРЕКТОРИЈУМ.

Обавезни аргументи за дуге опције су обавезни и за кратке опције такође.

прави резерву сваке постојеће одредишне датотеке
као --backup али не прихвата аргументе
explain how a file is copied. Implies -v
не поставља упит пре преписивања
поставља упит пре преписивања
не пише преко постојеће датотеке

Ако наведете више од једног -i, -f, -n, само крајње ће имати дејства.

do not copy if renaming fails
уклања све пратеће косе црте из сваког аргумента ИЗВОРА
заобилази уобичајени суфикс резерве
премешта све аргументе ИЗВОРА у ДИРЕКТОРИЈУМ
сматра ОДРЕДИШТЕ обичном датотеком
control which existing files are updated; UPDATE={all,none,older(default)}. See below
equivalent to --update[=older]
објашњава шта је урађено
подешава СЕЛинукс безбедносни садржај сваког створеног директоријума на основну вредност
приказује ову помоћ и излази
исписује податке о издању и излази

UPDATE controls which existing files in the destination are replaced. 'all' is the default operation when an --update option is not specified, and results in all existing files in the destination being replaced. 'none' is similar to the --no-clobber option, in that no files in the destination are replaced, but also skipped files do not induce a failure. 'older' is the default operation when --update is specified, and results in files being replaced if they're older than the corresponding source file.

Суфикс за резерве је „~“, осим ако је постављен помоћу --suffix или променљивом окружења „SIMPLE_BACKUP_SUFFIX“. Начин управљања издањем се може изабрати помоћу опције --backup или кроз променљиву окружења „VERSION_CONTROL“. Ево вредности:

не прави резерве (чак и ако је наведено --backup)
прави побројане резерве
побројане ако већ постоје побројане резерве, иначе обичне
увек прави обичне резерве

АУТОР

Написали су Мајк Паркер, Дејвид Мек Кензи и Џим Мејерин.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Помоћ на мрежи за ГНУ coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Грешке у преводу пријавите на https://translationproject.org/team/sr.html

АУТОРСКА ПРАВА

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лиценца ОЈЛв3+: ГНУ ОЈЛ издање 3 или касније https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ово је слободан софтвер: слободни сте да га мењате и расподељујете. Не постоји НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, у оквирима дозвољеним законом.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

rename(2)

Сва документација се налази на https://www.gnu.org/software/coreutils/mv
или је доступна на рачунару путем наредбе „info '(coreutils) mv invocation'“

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

јануара 2024 ГНУ coreutils 9.4