MV(1) Brugerkommandoer MV(1)

mv - move (rename) files

mv [FLAG]... [-T] KILDE MÅL
mv [FLAG]... KILDE... KATALOG
mv [FLAG]... -t KATALOG KILDE...

Omdøb KILDE til MÅL eller flyt KILDEr til KATALOG.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

--backup[=KONTROL]
lav sikkerhedskopi af hver eksisterende målfil
-b
ligesom --backup, men tager ikke noget argument
-f, --force
overskriv eksisterende filer uden bekræftelse
-i, --interactive
bekræft før overskrivning af filer
-n, --no-clobber
overskriv ikke nogen eksisterende filer

Hvis du angiver mere end én af -i, -f eller -n, vil kun den sidste gælde.

--strip-trailing-slashes
fjern eventuelle skråstreger i slutningen af hvert KILDE-argument
-S, --suffix=SUFFIKS
tilsidesæt det sædvanlige sikkerhedskopi-suffiks
-t, --target-directory=KATALOG
flyt alle KILDE-argumenter ind i KATALOG
-T, --no-target-directory
behandl MÅL som en normal fil
-u, --update
flyt kun hvis KILDE-filen er nyere end målfilen, eller når målfilen ikke findes
-v, --verbose
forklar hvad der sker
-Z, --context
sæt SELinux-sikkerhedskontekst for destinations-filen til standardtypen
--help
viser hjælpetekst og stopper
--version
viser versionsinformation og stopper

Suffikset for sikkerhedskopiering er "~", med mindre andet er angivet med --suffix eller SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Versionsstyringsmetoden kan vælges med flaget --backup eller vha. miljøvariabelen VERSION_CONTROL. Gyldige værdier er:

none, off
lav aldrig sikkerhedskopier (selvom --backup er givet)
numbered, t
lav nummererede sikkerhedskopier
existing, nil
nummererede, hvis nummererede sikkerhedskopier eksisterer, ellers enkle sikkerhedskopier
simple, never
lav altid enkle sikkerhedskopier

Skrevet af Mike Parker, David MacKenzie og Jim Meyering.

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportér oversættelsesfejl til https://translationproject.org/team/

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er frit programmel: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

rename(2)

Fuld dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/mv
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) mv invocation'

De oversatte denne manual til dansk

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License Version 3 eller nyere for copyrightbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en e-mail til TODO.

marts 2020 GNU coreutils 8.32