MV(1) Polecenia użytkownika MV(1)

mv - przenosi (przemianowuje) pliki

mv [OPCJA]... [-T] ŹRÓDŁO CEL
mv [OPCJA]... ŹRÓDŁO... KATALOG
mv [OPCJA]... -t KATALOG ŹRÓDŁO...

Zmienia nazwę ŹRÓDŁA na CEL lub przenosi ŹRÓDŁO/ŹRÓDŁA do KATALOGU.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

tworzy kopię zapasową każdego istniejącego pliku docelowego
jak --backup, lecz nie przyjmuje argumentu
explain how a file is copied. Implies -v
nie pyta przed nadpisywaniem
pyta przed nadpisywaniem
nie nadpisuje istniejącego pliku

Jeśli zostanie podana więcej niż jedna opcja z -i, -f lub -n, jedynie ostatnia jest brana pod uwagę.

do not copy if renaming fails
usuwa końcowe ukośniki z każdego argumentu ŹRÓDŁO
używa podanego przyrostka kopii zapasowej zamiast domyślnego
przenosi wszystkie argumenty ŹRÓDŁO do KATALOGU
traktuje CEL jako zwykły plik
control which existing files are updated; UPDATE={all,none,older(default)}. See below
equivalent to --update[=older]
wypisuje bieżące działania
ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinux pliku docelowego na domyślny
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

UPDATE controls which existing files in the destination are replaced. 'all' is the default operation when an --update option is not specified, and results in all existing files in the destination being replaced. 'none' is similar to the --no-clobber option, in that no files in the destination are replaced, but also skipped files do not induce a failure. 'older' is the default operation when --update is specified, and results in files being replaced if they're older than the corresponding source file.

Przyrostkiem kopii zapasowej jest ~, chyba że ustawiono inny opcją --suffix lub SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda kontroli wersji może zostać wybrana opcją --backup lub zmienną środowiskową VERSION_CONTROL. Dostępne opcje:

nigdy nie tworzy kopii zapasowych (nawet jeśli podano opcję --backup)
tworzy kopie numerowane
numerowane jeśli istniejące kopie są numerowane, w przeciwnym wypadku proste
zawsze tworzy proste kopie zapasowe

Napisane przez Mike'a Parkera, Davida MacKenzie i Jima Meyeringa.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

rename(2)

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/mv
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) mv invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

kwiecień 2023 GNU coreutils 9.3