MV(1) Brukerkommandoer MV(1)

mv - move (rename) files

mv [VALG]... [-T] KILDE MÅL
mv [VALG]... KILDE... MAPPE
mv [VALG]... -t MAPPE KILDE...

Gi en KILDE nytt MÅLnavn, eller flytt KILDE(r) til en MAPPE.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Lag en sikkerhetskopi av hver målfil.
Likner --backup, men kan ikke brukes med argumenter.
explain how a file is copied. Implies -v
Ikke spør om bekreftelse før noe overskrives.
Spør om bekreftelse før noe overskrives.
Ikke overskriv eksisterende filer.

Hvis du velger både -i, -f og/eller -n, gjelder kun det siste du velger.

do not copy if renaming fails
Fjern evt. avsluttende skråstreker fra hvert KILDE-argument.
Overstyr standard filetternavn på sikkerhetskopier.
Flytt alle valgte KILDER til MAPPE.
Behandle MÅL som en normal fil.
control which existing files are updated; UPDATE={all,none,older(default)}. See below
equivalent to --update[=older]
Forklar hva som blir gjort.
Bruk standard type SELinux-sikkerhetskontekst på målfil.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

UPDATE controls which existing files in the destination are replaced. 'all' is the default operation when an --update option is not specified, and results in all existing files in the destination being replaced. 'none' is similar to the --no-clobber option, in that no files in the destination are replaced, but also skipped files do not induce a failure. 'older' is the default operation when --update is specified, and results in files being replaced if they're older than the corresponding source file.

Suffikset for sikkerhetskopierte filer er «~», med mindre du velger noe annet med --suffix eller SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoden for versjonskontroll kan velges med --backup eller via miljøvariabelen VERSION_CONTROL. Følgende verdier er gyldige:

ikke lag sikkerhetskopier (ikke engang med --backup)
lag nummererte sikkerhetskopier
nummererte sikkerhetskopier hvis det allerede finnes, enkle (simple) ellers
alltid lag enkle sikkerhetskopier

Skrevet av Mike Parker, David MacKenzie og Jim Meyering.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

rename(2)

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/mv
eller lokalt: info '(coreutils) mv invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

April 2023 GNU coreutils 9.3