MV(1) Käyttäjän sovellukset MV(1)

mv - move (rename) files

mv [VALITSIN]... [-T] LÄHDE KOHDE
mv [VALITSIN]... LÄHDE... HAKEMISTO
mv [VALITSIN]... -t HAKEMISTO LÄHDE...

Rename SOURCE to DEST, or move SOURCE(s) to DIRECTORY.

Pitkien valitsinten pakolliset argumentit ovat pakollisia myös lyhyille.

varmuuskopioi jokainen olemassaoleva kohdetiedosto
kuten --backup, mutta ilman argumenttia
explain how a file is copied. Implies -v
älä kysy ennen ylikirjoitusta
kysy ennen ylikirjoitusta
älä ylikirjoita olemassa olevaa tiedostoa

If you specify more than one of -i, -f, -n, only the final one takes effect.

do not copy if renaming fails
poista /-merkit jokaisen LÄHDEargumentin perästä
syrjäytä tavanomainen varmuuskopion jälkiliite
siirrä kaikki LÄHDEargumentit kohdeHAKEMISTOon
käsittele KOHDE normaalina tiedostona
siirrä vain, jos LÄHDEtiedosto on uudempi kuin kohdetiedosto, tai kohdetiedosto puuttuu
selitä mitä tapahtuu
asettaa SELinux-suojauskontekstin määränpäähän tiedosto oletustyyppiin
näytä tämä ohje ja poistu
näytä versiotiedot ja poistu

Varmuuskopion jälkiliite on ”~”, ellei muuta ole asetettu valitsimella --suffix tai ympäristömuuttujalla SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Versionhallintamenetelmän voi valita käyttäen valitsinta --backup tai ympäristömuuttujaa VERSION_CONTROL. Arvot ovat seuraavat:

älä varmuuskopioi koskaan (vaikka --backup olisi annettu)
tee numeroituja varmuuskopioita
numeroituja jos sellaisia on jo olemassa, muuten yksinkertaisia
tee aina yksinkertaisia varmuuskopiota

Kirjoittaneet Mike Parker, David MacKenzie ja Jim Meyering.

GNU coreutils online help: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Ilmoita käännösvirheistä osoitteeseen https://translationproject.org/team/fi.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisenssi GPLv3+: GNU GPL versio 3 tai myöhempi https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Tämä on vapaa ohjelmisto; sitä saa vapaasti muuttaa ja levittää edelleen. Siinä määrin kuin laki sallii, TAKUUTA EI OLE.

rename(2)

Koko dokumentaatio: https://www.gnu.org/software/coreutils/mv
tai saatavilla paikallisesti: info '(coreutils) mv invocation'

Tämän käsikirjan suomenkielisen käännöksen tekivät Jani Frilander <jani.frilander@mail.wwnet.fi>

Tämä käännös on ilmainen dokumentaatio; katso tekijänoikeusehdot GNU General Public License -versiosta 3 tai uudemmasta. Emme ota vastuuta.

Maaliskuuta 2023 GNU coreutils 9.2