MV(1) Příručka uživatele MV(1)

mv - přesunuje (přejmenovává) soubory

mv [VOLBA]... [-T] ZDROJ CÍL
mv [VOLBA]... ZDROJ... ADRESÁŘ
mv [VOLBA]... -t ADRESÁŘ ZDROJ...

Přejmenuje ZDROJ na CÍL, nebo přesune ZDROJ(e) do ADRESÁŘe.

Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také povinné.

--backup[=CONTROL]
Vytváří záložní kopie každého souboru, který v cíli existuje
-b
jako --backup, ale bez argumentu
-f, --force
nežádá potvrzení před přepsáním
-i, --interactive
vyžaduje potvrzení před přepsáním
-n, --no-clobber
nepřepíše existující soubor

Zadáte-li více jak jeden přepínač z -i, -f, -n, pouze poslední bude účinkovat.

--strip-trailing-slashes
odstraní všechna lomítka na konci každého ZDROJe
-S, --suffix=PŘÍPONA
přenastaví příponu záložních souborů
-t, --target-directory=ADRESÁŘ
přesune všechny ZDROJe do ADRESÁŘe
-T, --no-target-directory
považuje CÍL za normální soubor
-u, --update
přesune pouze pokud je ZDROJ novější než cílový soubor nebo pokud cílový soubor neexistuje
-v, --verbose
vypisuje prováděné operace
-Z, --context
nastaví selinuxový bezpečnostní kontext cílovému souboru na výchozí hodnotu
--help
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
--version
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

Přípona záložních souborů je '~', pokud nebyla nastavena použitím --suffix nebo SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda pro kontrolu verzí může být změněna pomocí volby --backup nebo proměnnou prostředí VERSION_CONTROL. Povolené hodnoty jsou:

none, off
nikdy nevytvářet zálohy (i pokud je použito --backup)
numbered, t
vytváří číslované zálohy
existing, nil
vytváří číslované zálohy, pokud jsou již použity, v opačném případě vytváří prosté zálohy
simple, never
vždy vytváří prosté zálohy

Napsal Mike Parker, David MacKenzie a Jim Meyering.

On-line nápověda GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Chyby v překladu hlaste na https://translationproject.org/team/cs.html (česky)

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

rename(2)

Úplná dokumentace je na: https://www.gnu.org/software/coreutils/mv
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) mv invocation'

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Březen 2020 GNU coreutils 8.32