MV(1) Příručka uživatele MV(1)

mv - přesunuje (přejmenovává) soubory

mv [VOLBA]... [-T] ZDROJ CÍL
mv [VOLBA]... ZDROJ... ADRESÁŘ
mv [VOLBA]... -t ADRESÁŘ ZDROJ...

Přejmenuje ZDROJ na CÍL, nebo přesune ZDROJ(e) do ADRESÁŘe.

Povinné argumenty dlouhých přepínačů jsou také povinné u odpovídajících krátkých přepínačů.

Vytváří záložní kopie každého souboru, který v cíli existuje
jako --backup, ale bez argumentu
explain how a file is copied. Implies -v
nežádá potvrzení před přepsáním
vyžaduje potvrzení před přepsáním
nepřepíše existující soubor

Zadáte-li více jak jeden přepínač z -i, -f, -n, pouze poslední bude účinkovat.

do not copy if renaming fails
odstraní všechna lomítka na konci každého ZDROJe
přenastaví příponu záložních souborů
přesune všechny ZDROJe do ADRESÁŘe
považuje CÍL za normální soubor
přesune pouze pokud je ZDROJ novější než cílový soubor nebo pokud cílový soubor neexistuje
vypisuje prováděné operace
nastaví selinuxový bezpečností kontext cílového souboru na výchozí hodnotu
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

Přípona záložních souborů je '~', pokud nebyla nastavena použitím --suffix nebo SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda pro kontrolu verzí může být změněna pomocí volby --backup nebo proměnnou prostředí VERSION_CONTROL. Povolené hodnoty jsou:

nikdy nevytvářet zálohy (i pokud je použito --backup)
vytváří číslované zálohy
vytváří číslované zálohy, pokud jsou již použity, v opačném případě vytváří prosté zálohy
vždy vytváří prosté zálohy

Napsal Mike Parker, David MacKenzie a Jim Meyering.

On-line nápověda GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Chyby v překladu hlaste na https://translationproject.org/team/cs.html (česky)

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

rename(2)

Úplná dokumentace je na: https://www.gnu.org/software/coreutils/mv
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) mv invocation'

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Březen 2023 GNU coreutils 9.2