MV(1) Opdrachten voor gebruikers MV(1)

mv - bestanden verplaatsen (hernoemen)

mv [OPTIE]... [-T] BRON BESTEMMING
mv [OPTIE]... BRON... MAP
mv [OPTIE]... -t MAP BRON...

Hernoemt BRON naar BESTEMMING, of verplaatst BRON(nen) naar MAP.

Een verplicht argument bij een lange optie is ook verplicht voor de korte optie.

--backup[=METHODE]
van elk bestemmingsbestand een reservekopie maken
-b
als --backup, maar accepteert geen argument
-f, --force
niets vragen alvorens te overschrijven
-i, --interactive
voor overschrijven om toestemming vragen
-n, --no-clobber
geen bestaand bestand overschrijven

Als u meer dan één van -i, -f, -n specificeert dan is alleen de laatste effectief.

--strip-trailing-slashes
schuine strepen achter elk BRON-argument verwijderen
-S, --suffix=ACHTERVOEGSEL
te gebruiken achtervoegsel voor reservekopieën
-t, --target-directory=MAP
alle BRON-argumenten naar deze map verplaatsen
-T, --no-target-directory
DOEL als een normaal bestand behandelen
-u, --update
alleen verplaatsen als BRON nieuwer is dan de bestemming of wanneer deze niet bestaat
-v, --verbose
tonen wat er gedaan wordt
-Z, --context
de SELinux-beveiligingscontext van doelbestand op standaard instellen
--help
toon de helptekst en stop
--version
toon programmaversie en stop

Het reservekopie-achtervoegsel is '~', tenzij anders ingesteld met --suffix of via omgevingsvariable SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Het versiebeheer kan worden ingesteld met de optie --backup of via omgevingsvariabele VERSION_CONTROL; dit zijn de mogelijke waarden (methodes):

none, off
nooit reservekopieën maken (zelfs niet met --backup)
numbered, t
genummerde reservekopieën maken
existing, nil
genummerde reserves maken als er al zijn, anders eenvoudig
simple, never
altijd eenvoudige reservekopieën maken

Geschreven door Mike Parker, David MacKenzie en Jim Meyering.

Online hulp bij GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Meld alle vertaalfouten op https://translationproject.org/team/nl.html

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

rename(2)

Volledige documentatie op: https://www.gnu.org/software/coreutils/mv
of lokaal via: info '(coreutils) mv invocation'

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Joost van Baal <joostv-manpages-nl-2398@mdcc.cx> en Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

Maart 2020 GNU coreutils 8.32