EBOOK-EDIT(1) calibre EBOOK-EDIT(1)

ebook-edit - ebook-edit

ebook-edit [opts] [path_to_ebook] [name_of_file_inside_book ...]

Стартирайте инструмента за книги Calibre Edit. Може по желание да укажете и имената на файлове вътре в книгата, които ще бъдат отворени за автоматично редактиране.

Винаги, когато предавате аргументи на ebook-edit, които имат интервали в тях, затворете аргументите в кавички. Например: "/some path/with spaces"

ОБЩИ НАСТРОЙКИ

Отдели от контролния терминал, ако има (само за Linux)
Покажи това помощно съобщение и излез
Текстът, който да изберете в книгата, когато е отворен за редактиране
покажи версия на програмата и излез

Kovid Goyal

Kovid Goyal

май 31, 2024 7.12.0