EBOOK-EDIT(1) calibre EBOOK-EDIT(1)

ebook-edit - ebook-edit

ebook-edit [opts] [path_to_ebook] [name_of_file_inside_book ...]

Launch the calibre Edit book tool. You can optionally also specify the names of files inside the book which will be opened for editing automatically.

Ilekroć przekazujesz argumenty do ebook-edit, które zawierają spacje, ujmuj je w cudzysłowy. Na przykład: "/some path/with spaces"

Odłącz od terminala sterującego, jeśli istnieje (tylko Linux)
wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie
Tekst do zaznaczenia w książce, gdy jest ona otwarta do edycji
wyświetla wersję programu i kończy działanie

Kovid Goyal

Kovid Goyal

maja 31, 2024 7.12.0