EBOOK-EDIT(1) calibre EBOOK-EDIT(1)

ebook-edit - ebook-edit

ebook-edit [opts] [path_to_ebook] [name_of_file_inside_book ...]

Launch the calibre Edit book tool. You can optionally also specify the names of files inside the book which will be opened for editing automatically.

Sempre que passeu arguments a ebook-edit i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

Separa del terminal de control, si escau (només Linux)
mostra aquest missatge d'ajuda i surt
The text to select in the book when it is opened for editing
mostra el número de versió del programa i surt

Kovid Goyal

Kovid Goyal

de maig 31, 2024 7.12.0