EBOOK-EDIT(1) calibre EBOOK-EDIT(1)

ebook-edit - ebook-edit

ebook-edit [opts] [path_to_ebook] [name_of_file_inside_book ...]

Launch the calibre Edit book tool. You can optionally also specify the names of files inside the book which will be opened for editing automatically.

Alati kui edastad programmile ebook-edit tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: "/some path/with spaces"

Eralda juht-terminalist, kui on (ainult Linux)
näita seda veateadet ja välju
The text to select in the book when it is opened for editing
näita programmi versiooninumbrit ja välju

Kovid Goyal

Kovid Goyal

mai 31, 2024 7.12.0