EBOOK-EDIT(1) calibre EBOOK-EDIT(1)

ebook-edit - ebook-edit

ebook-edit [opts] [path_to_ebook] [name_of_file_inside_book ...]

Starta calibre verktyget Redigera bok. Du kan som alternativ också ange namnen på filerna inuti boken som ska öppnas automatiskt för redigering.

När du skickar argument till ebook-edit som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

Koppla från kontrollterminalen, om någon (endast Linux)
visa denna hjälptext och avsluta
Texten som ska markeras i boken när den öppnas för redigering
visar programmets versionsnummer och avsluta

Kovid Goyal

Kovid Goyal

maj 31, 2024 7.12.0