EBOOK-CONVERT(1) calibre EBOOK-CONVERT(1)

ebook-convert - ebook-convert

ebook-convert input_file output_file [options]

Convert an e-book from one format to another.

input_file is the input and output_file is the output. Both must be specified as the first two arguments to the command.

The output e-book format is guessed from the file extension of output_file. output_file can also be of the special format .EXT where EXT is the output file extension. In this case, the name of the output file is derived from the name of the input file. Note that the filenames must not start with a hyphen. Finally, if output_file has no extension, then it is treated as a folder and an "open e-book" (OEB) consisting of HTML files is written to that folder. These files are the files that would normally have been passed to the output plugin.

After specifying the input and output file you can customize the conversion by specifying various options. The available options depend on the input and output file types. To get help on them specify the input and output file and then use the -h option.

For full documentation of the conversion system see E-raamatu teisendamine

Alati kui edastad programmile ebook-convert tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: "/some path/with spaces"

The options and default values for the options change depending on both the input and output formats, so you should always check with:

ebook-convert myfile.input_format myfile.output_format -h

Below are the options that are common to all conversion, followed by the options specific to every input and output format.

  • SISENDVALIKUD
  • VÄLJUNDVALIKUD
  • VÄLIMUS
  • HEURISTILINE TÖÖTLEMINE
  • OTSING JA ASENDAMINE
  • ÜLESEHITUSE TUVASTUS
  • SISUKORD
  • METAANDMED
  • SILUMINE
näita seda veateadet ja välju
Täpsusta sisendprofiil. Sisendprofiil annab teisendussüsteemile teavet, kuidas suhtuda sisenddokumendi erinevasse informatsiooni. Näiteks resolutsioonist sõltuv pikkus (pikkus pikslites). Valikud on: cybookg3, cybook_opus, default, hanlinv3, hanlinv5, illiad, irexdr1000, irexdr800, kindle, msreader, mobipocket, nook, sony, sony300, sony900
Loetle sisseehitatud retseptide nimesid. Sa saad sisseehitatud retseptist e-raamatut luua sedasi: ebook-convert "Retsepti Nimi.recipe" väljund.epub
Specify the output profile. The output profile tells the conversion system how to optimize the created document for the specified device. In some cases, an output profile can be used to optimize the output for a particular device, but this is rarely necessary. Choices are:cybookg3, cybook_opus, default, hanlinv3, hanlinv5, illiad, ipad, ipad3, irexdr1000, irexdr800, jetbook5, kindle, kindle_dx, kindle_fire, kindle_oasis, kindle_pw, kindle_pw3, kindle_scribe, kindle_voyage, kobo, msreader, mobipocket, nook, nook_color, nook_hd_plus, pocketbook_inkpad3, pocketbook_lux, pocketbook_hd, pocketbook_900, pocketbook_pro_912, galaxy, sony, sony300, sony900, sony-landscape, sonyt3, tablet, generic_eink, generic_eink_hd, generic_eink_large
näita programmi versiooninumbrit ja välju

Suvandid mobi-sisendfaili töötlemise juhtimiseks

Täpsusta sisenddokumendi kodeering. Kasutab dokumendi kodeeringu asemel valitud kodeeringut. Kasulik dokumentide puhul, milles ei ole märgitud kodeeringut või millel on eksitavad kodeeringu deklaratsioonid.

Suvandid epub väljundi töötlemise juhtimiseks

Turn off splitting at page breaks. Normally, input files are automatically split at every page break into two files. This gives an output e-book that can be parsed faster and with less resources. However, splitting is slow and if your source file contains a very large number of page breaks, you should turn off splitting on page breaks.
See valik on vajalik ainult juhul, kui kavatsed EPUB-i avada programmiga FBReaderJ. See tasandab EPUBi-sisese failisüsteemi, pannes kõik failid kõrgeima tasandi kausta.
Sisesta reasisene sisukord, mis näib osana raamatu peamisest sisust.
The maximum image size (width x height). A value of none means use the screen size from the output profile. A value of profile means no maximum size is specified. For example, a value of 100x200 will cause all images to be resized so that their width is no more than 100 pixels and their height is no more than 200 pixels. Note that this only affects the size of the actual image files themselves. Any given image may be rendered at a different size depending on the styling applied to it in the document.
Pane sisestatav sisukord raamatu lõppu, mitte algusesse.
Loodava EPUB-faili versioon. EPUB 2 on kõige ühilduvam; kasuta EPUB 3 ainult siis, kui tead, et see on kindlasti vajalik.
Extract the contents of the generated EPUB file to the specified folder. The contents of the folder are first deleted, so be careful.
Tükelda kõik HTML-failid, mis on suuremad sellest suurusest (ühikutes KB). See on vajalik, kuna enamik EPUB-i lugereid ei suuda käsitleda suuri failisuurusi. Vaikimisi väärtus 260KB on suurus, mis on vajalik programmi Adobe Digital Editions jaoks. Pane väärtuseks 0, kui tahad suurusepõhise tükeldamise keelata.
Tavaliselt, kui sisendfailis pole kaant ja sa ei määratle seda, luuakse vaikimisi kaanepilt pealkirja, autorite ja muu sellisega. See säte keelab selle kaane loomise.
Do not use SVG for the book cover. Use this option if your EPUB is going to be used on a device that does not support SVG, like the iPhone or the JetBook Lite. Without this option, such devices will display the cover as a blank page.
When using an SVG cover, this option will cause the cover to scale to cover the available screen area, but still preserve its aspect ratio (ratio of width to height). That means there may be white borders at the sides or top and bottom of the image, but the image will never be distorted. Without this option the image may be slightly distorted, but there will be no borders.
Kui täpsustatud, siis väljundi plugin proovib luua väljundit, mis on inimesele võimalikult loetav. Ei pruugi mõne väljundi plugina puhul nähtavat mõju avaldada.
Loodavate reasiseste sisukordade pealkiri.

Suvandid väljundi väljanägemise kontrollimiseks

Transliterate Unicode characters to an ASCII representation. Use with care because this will replace Unicode characters with ASCII. For instance it will replace "Pelé" with "Pele". Also, note that in cases where there are multiple representations of a character (characters shared by Chinese and Japanese for instance) the representation based on the current calibre interface language will be used.
The base font size in pts. All font sizes in the produced book will be rescaled based on this size. By choosing a larger size you can make the fonts in the output bigger and vice versa. By default, when the value is zero, the base font size is chosen based on the output profile you chose.
Change text justification. A value of "left" converts all justified text in the source to left aligned (i.e. unjustified) text. A value of "justify" converts all unjustified text to justified. A value of "original" (the default) does not change justification in the source file. Note that only some output formats support justification.
Disable all rescaling of font sizes.
Embed every font that is referenced in the input document but not already embedded. This will search your system for the fonts, and if found, they will be embedded. Embedding will only work if the format you are converting to supports embedded fonts, such as EPUB, AZW3, DOCX or PDF. Please ensure that you have the proper license for embedding the fonts used in this document.
Embed the specified font family into the book. This specifies the "base" font used for the book. If the input document specifies its own fonts, they may override this base font. You can use the filter style information option to remove fonts from the input document. Note that font embedding only works with some output formats, principally EPUB, AZW3 and DOCX.
By default, calibre will use the shorthand form for various CSS properties such as margin, padding, border, etc. This option will cause it to use the full expanded form instead. Note that CSS is always expanded when generating EPUB files with the output profile set to one of the Nook profiles as the Nook cannot handle shorthand CSS.
Either the path to a CSS stylesheet or raw CSS. This CSS will be appended to the style rules from the source file, so it can be used to override those rules.
A comma separated list of CSS properties that will be removed from all CSS style rules. This is useful if the presence of some style information prevents it from being overridden on your device. For example: font-family,color,margin-left,margin-right
CSS fondi nimede vastendamine fondi suurusele. Näiteseadistus on 12,12,14,16,18,20,22,24. Need vastendamised on xx-väike kuni xx-suur ning viimane on kõige suurema fondi suurus. Fontide skaleerimise algoritm kasutab neid suurusi, et mõistlikult fonte skaleerida. Vaikeseadistuse otsustab valitud väljundiprofiil.
Sisesta lõikude vahele tühi rida. Ei tööta, kui lähtefail ei kasuta lõike (sildid <p> või <div>).
Set the height of the inserted blank lines (in em). The height of the lines between paragraphs will be twice the value set here.
Preserve ligatures present in the input document. A ligature is a special rendering of a pair of characters like ff, fi, fl et cetera. Most readers do not have support for ligatures in their default fonts, so they are unlikely to render correctly. By default, calibre will turn a ligature into the corresponding pair of normal characters. This option will preserve them instead.
The line height in pts. Controls spacing between consecutive lines of text. Only applies to elements that do not define their own line height. In most cases, the minimum line height option is more useful. By default no line height manipulation is performed.
Some badly designed documents use tables to control the layout of text on the page. When converted these documents often have text that runs off the page and other artifacts. This option will extract the content from the tables and present it in a linear fashion.
Set the bottom margin in pts. Default is 5.0. Setting this to less than zero will cause no margin to be set (the margin setting in the original document will be preserved). Note: Page oriented formats such as PDF and DOCX have their own margin settings that take precedence.
Set the left margin in pts. Default is 5.0. Setting this to less than zero will cause no margin to be set (the margin setting in the original document will be preserved). Note: Page oriented formats such as PDF and DOCX have their own margin settings that take precedence.
Set the right margin in pts. Default is 5.0. Setting this to less than zero will cause no margin to be set (the margin setting in the original document will be preserved). Note: Page oriented formats such as PDF and DOCX have their own margin settings that take precedence.
Set the top margin in pts. Default is 5.0. Setting this to less than zero will cause no margin to be set (the margin setting in the original document will be preserved). Note: Page oriented formats such as PDF and DOCX have their own margin settings that take precedence.
The minimum line height, as a percentage of the element's calculated font size. calibre will ensure that every element has a line height of at least this setting, irrespective of what the input document specifies. Set to zero to disable. Default is 120%. Use this setting in preference to the direct line height specification, unless you know what you are doing. For example, you can achieve "double spaced" text by setting this to 240.
Remove spacing between paragraphs. Also sets an indent on paragraphs of 1.5em. Spacing removal will not work if the source file does not use paragraphs (<p> or <div> tags).
When calibre removes blank lines between paragraphs, it automatically sets a paragraph indent, to ensure that paragraphs can be easily distinguished. This option controls the width of that indent (in em). If you set this value negative, then the indent specified in the input document is used, that is, calibre does not change the indentation.
Convert plain quotes, dashes and ellipsis to their typographically correct equivalents. For details, see https://daringfireball.net/projects/smartypants.
Subset all embedded fonts. Every embedded font is reduced to contain only the glyphs used in this document. This decreases the size of the font files. Useful if you are embedding a particularly large font with lots of unused glyphs.
Path to a file containing rules to transform the CSS styles in this book. The easiest way to create such a file is to use the wizard for creating rules in the calibre GUI. Access it in the "Look & feel->Transform styles" section of the conversion dialog. Once you create the rules, you can use the "Export" button to save them to a file.
Path to a file containing rules to transform the HTML in this book. The easiest way to create such a file is to use the wizard for creating rules in the calibre GUI. Access it in the "Look & feel->Transform HTML" section of the conversion dialog. Once you create the rules, you can use the "Export" button to save them to a file.
Teisenda uhked jutumärgid, sidekriipsud ja kolmikpunktid nende harilike vastetega.

Modify the document text and structure using common patterns. Disabled by default. Use --enable-heuristics to enable. Individual actions can be disabled with the --disable-* options.

Analüüsi poolituskriipsudega sõnu terves dokumendis. Dokumenti ennast kasutatakse sõnastikuna, määramaks, kas need kriipsud tuleks alles jätta või eemaldada.
Eemalda dokumendist tühjad lõigud, kui need esinevad iga teise lõigu järel
Turn indentation created from multiple non-breaking space entities into CSS indents.
Left aligned scene break markers are center aligned. Replace soft scene breaks that use multiple blank lines with horizontal rules.
Look for common words and patterns that denote italics and italicize them.
Detect unformatted chapter headings and sub headings. Change them to h2 and h3 tags. This setting will not create a TOC, but can be used in conjunction with structure detection to create one.
Looks for occurrences of sequential <h1> or <h2> tags. The tags are renumbered to prevent splitting in the middle of chapter headings.
Unwrap lines using punctuation and other formatting clues.
Luba heuristiline töötlemine. See suvand on vaja määrata, et mis tahes heuristiline töötlemine toimida saaks.
Scale used to determine the length at which a line should be unwrapped. Valid values are a decimal between 0 and 1. The default is 0.4, just below the median line length. If only a few lines in the document require unwrapping this value should be reduced
Replace scene breaks with the specified text. By default, the text from the input document is used.

Muuda dokumendi teksti ja struktuuri, kasutades kasutajamääratud mustreid.

Path to a file containing search and replace regular expressions. The file must contain alternating lines of regular expression followed by replacement pattern (which can be an empty line). The regular expression must be in the Python regex syntax and the file must be UTF-8 encoded.
Replacement to replace the text found with sr1-search.
Search pattern (regular expression) to be replaced with sr1-replace.
Replacement to replace the text found with sr2-search.
Search pattern (regular expression) to be replaced with sr2-replace.
Replacement to replace the text found with sr3-search.
Search pattern (regular expression) to be replaced with sr3-replace.

ÜLESEHITUSE TUVASTUS

Kontrolli dokumendi ülesehituse automaatset tuvastamist.

When an <img> tag has no alt attribute, check the associated image file for metadata that specifies alternate text, and use it to fill in the alt attribute. The alt attribute is used by screen readers for assisting the visually challenged.
An XPath expression to detect chapter titles. The default is to consider <h1> or <h2> tags that contain the words "chapter", "book", "section", "prologue", "epilogue" or "part" as chapter titles as well as any tags that have class="chapter". The expression used must evaluate to a list of elements. To disable chapter detection, use the expression "/". See the XPath Tutorial in the calibre User Manual for further help on using this feature.
--chapter-mark
Specify how to mark detected chapters. A value of "pagebreak" will insert page breaks before chapters. A value of "rule" will insert a line before chapters. A value of "none" will disable chapter marking and a value of "both" will use both page breaks and lines to mark chapters.
Some documents specify page margins by specifying a left and right margin on each individual paragraph. calibre will try to detect and remove these margins. Sometimes, this can cause the removal of margins that should not have been removed. In this case you can disable the removal.
Insert the book metadata at the start of the book. This is useful if your e-book reader does not support displaying/searching metadata directly.
XPath avaldis. Määratletud elementide ette sisestatakse lehepiir. Keelamiseks kasuta avaldist: /
Use the cover detected from the source file in preference to the specified cover.
Remove the first image from the input e-book. Useful if the input document has a cover image that is not identified as a cover. In this case, if you set a cover in calibre, the output document will end up with two cover images if you do not specify this option.
An XPath expression to detect the location in the document at which to start reading. Some e-book reading programs (most prominently the Kindle) use this location as the position at which to open the book. See the XPath tutorial in the calibre User Manual for further help using this feature.

Kontrolli sisukorra automaatset loomist. Vaikimisi, kui lähtefailis on sisukord olemas, siis eelistatakse seda automaatselt loodavale sisukorrale.

When creating a TOC from links in the input document, allow duplicate entries, i.e. allow more than one entry with the same text, provided that they point to a different location.
XPath expression that specifies all tags that should be added to the Table of Contents at level one. If this is specified, it takes precedence over other forms of auto-detection. See the XPath Tutorial in the calibre User Manual for examples.
XPath expression that specifies all tags that should be added to the Table of Contents at level two. Each entry is added under the previous level one entry. See the XPath Tutorial in the calibre User Manual for examples.
XPath expression that specifies all tags that should be added to the Table of Contents at level three. Each entry is added under the previous level two entry. See the XPath Tutorial in the calibre User Manual for examples.
Maximum number of links to insert into the TOC. Set to 0 to disable. Default is: 50. Links are only added to the TOC if less than the threshold number of chapters were detected.
Ära lisa sisukorda automaatselt tuvastatud peatükke.
Eemalda sisukorrast kirjed, mille pealkiri vastab määratletud regulaaravaldisele. Eemaldatakse kõik vastavad kirjed ja nende alamkirjed.
Kui tuvastatakse sellest arvust vähem peatükke, siis lisatakse lingid sisukorda. Vaikimisi: 6
Normally, if the source file already has a Table of Contents, it is used in preference to the auto-generated one. With this option, the auto-generated one is always used.

Suvandid metaandmete määramiseks väljundis

Autori järgi sortimisel kasutatav sõne.
Määra autorid. Mitme autori puhul tuleks need eraldada ja-märgiga &.
Määra raamatu tootja.
Määra e-raamatu kirjeldus.
Set the cover to the specified file or URL
Määra raamatu ISBN.
Määra keel.
Määra avaldamiskuupäev (eeldatakse olevat kohalikus ajavööndis, kui ajavööndit eraldi ei määrata)
Määra e-raamatu kirjastaja.
Määra hinnang. Peaks olema number vahemikus 1-st 5-ni.
Read metadata from the specified OPF file. Metadata read from this file will override any metadata in the source file.
Määra, millissesse sarja see e-raamat kuulub.
--series-index
Määra, mitmes raamat see sarjas on.
Määra raamatu sildid. Peaks olema komaga eraldatud loend.
Määra raamatu ajamärge (ei kasutata enam kusagil)
Määra pealkiri.
--title-sort
Sortimisel kasutatav versioon pealkirjast.

Suvandid teisendamise vigade otsinguga abistamiseks

Save the output from different stages of the conversion pipeline to the specified folder. Useful if you are unsure at which stage of the conversion process a bug is occurring.
Level of verbosity. Specify multiple times for greater verbosity. Specifying it twice will result in full verbosity, once medium verbosity and zero times least verbosity.

Kovid Goyal

Kovid Goyal

mai 31, 2024 7.12.0