EBOOK-CONVERT(1) calibre EBOOK-CONVERT(1)

ebook-convert - ebook-convert

ebook-convert input_file output_file [options]

Egy e-könyv konvertálása egyik formátumból egy másikba.

input_file a bemenet és output_file a kimenet. Mindkettőt a parancs első két argumentumaként kell megadni.

A kimeneti e-könyv formátumát az output_file fájlkiterjesztés alapján lehet kitalálni. A kimeneti fájl speciális .EXT formátumú is lehet, ahol az EXT a kimeneti fájl kiterjesztése. Ebben az esetben a kimeneti fájl neve a bemeneti fájl nevéből származik. Vegye figyelembe, hogy a fájlnevek nem kezdődhetnek kötőjellel. Végül, ha az output_file nem rendelkezik kiterjesztéssel, akkor mappaként kezeli, és egy HTML fájlokból álló "Open e-book"-t (OEB) ír ebbe a mappába. Ezek azok a fájlok, amelyeket általában a kimeneti beépülő modulnak kellett volna átadni.

A bemeneti és kimeneti fájl megadása után testreszabhatja az átalakítást különféle beállítások megadásával. Az elérhető opciók a bemeneti és kimeneti fájltípusoktól függenek. Ha segítségre van szüksége, adja meg a bemeneti és kimeneti fájlt, majd használja a '-h' kapcsolót.

Az átalakítási rendszer teljes dokumentációját lásd E-book conversion

Amikor olyan argumentumokat ad át ebook-convert-nak, amelyekben szóköz van, tegye idézőjelek közé az argumentumokat. Például: "/some path/with spaces"

TA beállítások és az opciók alapértelmezett értékei a bemeneti és kimeneti formátumtól függően változnak, ezért mindig ellenőrizze a következőket:

ebook-convert myfile.input_format myfile.output_format -h

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a beállításokat, amelyek minden konverzióra jellemzőek, majd az egyes bemeneti és kimeneti formátumokra jellemző beállításokat.

  • BEMENET-BEÁLLÍTÁSOK
  • KIMENET-BEÁLLÍTÁSOK
  • MEGJELENÉS
  • HEURISZTIKUS FELDOLGOZÁS
  • KERESÉS ÉS CSERE
  • STRUKTÚRA FELISMERÉS
  • TARTALOMJEGYZÉK
  • METAADATOK
  • HIBAKERESÉS
súgó megjelenítése és kilépés
A forrás profil megadása. A bemeneti profil információt ad a konverziós rendszernek arról, hogyan értelmezze a különböző információkat a beviteli dokumentumban. Például a felbontástól függő hosszúságok (azaz a hosszúságok pixelben). A választási lehetőségek a következők: cybookg3, cybook_opus, default, hanlinv3, hanlinv5, illiad, irexdr1000, irexdr800, kindle, msreader, mobipocket, nook, sony, sony300, sony900
A beépített receptnevek listája. Létrehozhat egy e-könyvet egy beépített receptből, így: ebook-convert "Recept Name.recept" output.epub
Adja meg a kimeneti profilt. A kimeneti profil megmondja a konvertáló rendszernek, hogyan optimalizálja a létrehozott dokumentumot a megadott eszközre. Egyes esetekben egy kimeneti profil használható egy adott eszköz kimenetének optimalizálására, de erre ritkán van szükség. A választási lehetőségek a következők:cybookg3, cybook_opus, default, hanlinv3, hanlinv5, illiad, ipad, ipad3, irexdr1000, irexdr800, jetbook5, kindle, kindle_dx, kindle_fire, kindle_oasis, kindle_pw, kindle_pw3, kindle_scribe, kindle_voyage, kobo, msreader, mobipocket, nook, nook_color, nook_hd_plus, pocketbook_inkpad3, pocketbook_lux, pocketbook_hd, pocketbook_900, pocketbook_pro_912, galaxy, sony, sony300, sony900, sony-landscape, sonyt3, tablet, generic_eink, generic_eink_large, generic_eink_hd
program verziójának megjelenítése és kilépés

A(z) mobi bemeneti fájl feldolgozását vezérlő kapcsolók

A forrás dokumentum karakterkódolásának meghatározása. Ez felülírja a dokumentum eredetei beállításait. Különösen hasznos olyan dokumentumoknál, ahol nincs, vagy hibásan van beállítva a karakterkódolás.

A(z) epub kimenet feldolgozását vezérlő kapcsolók

Oldaltörésnél történő szétvágás kikapcsolása. Normális esetben a bemeneti fájlok minden oldaltörésnél két részre lesznek vágva. Ez olyan e-book formátumot eredményez, amelyet gyorsabban, kevesebb erőforrást igényelve lehet beolvasni. Ez a művelet azonban lassú, és ha a forrásfájl sok oldaltörést tartalmaz, akkor érdemes alkalmazni ezt az opciót.
Ez az opciók csak akkor szükséges, ha ez EPUB-ot FBReaderJ-vel szándékozik olvasni. Leegyszerűsíti az EPUB felépítését, az összes fájlt a felső szintre helyezi.
Egy beágyazott tartalomjegyzék beillesztése, amely a fő könyvtartalom részeként fog megjelenni.
A maximális képméret (szélesség x magasság). A none érték azt jelenti, hogy a kimeneti profilból származó képernyőméretet kell használni. Az profile érték azt jelenti, hogy nincs megadva maximális méret. Például egy 100x200 érték az összes képet átméretezi úgy, hogy szélességük legfeljebb 100 képpont, magasságuk pedig legfeljebb 200 képpont legyen. Vegye figyelembe, hogy ez csak maguknak a tényleges képfájloknak a méretét érinti. A dokumentumban alkalmazott stílustól függően bármely adott kép eltérő méretben jeleníthető meg.
A beszúrt tartalomjegyzéket helyezze a könyv végére az eleje helyett.
A generálandó EPUB-fájl verziója. Az EPUB 2 a legszélesebb körben kompatibilis, csak akkor használja az EPUB 3-at, ha tudja, hogy valóban szüksége van rá.
Kicsomagolja a generált EPUB fájl tartalmát a megadott mappába. Először a mappa tartalma törlődik, ezért legyen óvatos..
Ossza fel az összes ennél a méretnél nagyobb HTML-fájlt (KB-ban). Erre azért van szükség, mert a legtöbb EPUB-olvasó nem tudja kezelni a nagy fájlméreteket. Az alapértelmezett 260KB az Adobe Digital Editions használatához szükséges méret. Állítsa 0-ra a méretalapú felosztás letiltásához.
Alapesetben, ha a forrás fájl nem tartalmaz borítót, és Ön nem ad meg egyet, akkor egy generált borító készül a könyvhöz a címmel, szerzővel stb. Ez az opció letiltja ezt az automatikusan generált borítót.
Ne használjon SVG fájlt borítónak. Ezzel az opcióval az EPUB használható lesz olyan eszközökön, amelyek nem támogatják az SVG-t, mint az iPhone vagy a JetBookLite. Enélkül az opció nélkül, az ilyen eszközök, egy üres lapot jelenítenek meg borítóként.
Ha SVG borító esetén használja ezt az opciót, akkor a borító a képernyő méretéhez lesz igazítva a méretarány megtartásával. Ez azt jelenti, hogy a a borító széleinél margó látható esetenként, de a kép nem lesz torzított. Ha nem használja ezt az opciót, akkor a borító kitölti a képernyőt, de enyhén torz lehet.
Ez egy általánosan elfogadható kimenetet hoz létre. Néhány kimeneti bővítmény esetén nincs semmilyen hatása.
A generált Tartalomjegyzék címe.

A kimeneti formátum megjelenítésének beállításai

Unicode karakterek átírása ASCII-ábrázolásra. Használja körültekintően, mert ezzel a Unicode karaktereket ASCII-re cseréli. Például a „Pelé” helyett „Pele” lesz. Vegye figyelembe azt is, hogy azokban az esetekben, amikor egy karakternek többszörös ábrázolása van (például a kínai és a japán által megosztott karakterek), az aktuális Calibre interfésznyelven alapuló ábrázolás kerül felhasználásra.
Alap betűméret pontokban. Az elkészített könyvben szereplő összes betűméret átméretezésre kerül a méret alapján. Ha nagyobb méretet választ, a kimenetben lévő betűtípusokat nagyobbá teheti, és fordítva. Alapértelmezés szerint, ha az érték nulla, az alap betűméretet a rendszer a kiválasztott kimeneti profil alapján választja ki.
Szöveg rendezés módosítása. A „left” érték minden sorkizárt szöveget balra igazít. A „justify” érték minden igazítatlan szöveget sorkizárttá tesz. Az „original” (alapértelmezett) érték nem változtatja a forrás rendezettségét. Megjegyzendő, hogy csak néhány kimeneti formátum támogatja a rendezéseket.
A betűk átméretezésének tiltása.
Minden betűtípus beágyazása, amelyre hivatkozik a beviteli dokumentum, de még nincs beágyazva. Ez megkeresi a rendszerben a betűtípusokat, és ha megtalálja, beágyazódik. A beágyazás csak akkor működik, ha a konvertálandó formátum támogatja a beágyazott betűtípusokat, például EPUB, AZW3, DOCX vagy PDF. Kérjük, győződjön meg arról, hogy rendelkezik a dokumentumban használt betűtípusok beágyazásához szükséges megfelelő licenccel.
A megadott betűtípus beágyazása a könyvbe. Ez lesz a könyv alap betűtípusa. Amennyiben a bemeneti fájl tartalmaz már saját betűtípust, az felülírja ezt a beállítást. A Stílus információk szűrésénél ezeket a már beágyazott betűtípusokat eltávolíthatja. Vegye figyelembe, hogy a betűtípus beágyazása csak bizonyos formátumoknál, alapvetően az EPUB, AZW3 és a DOCX formátumok esetében működik.
Alapértelmezés szerint a Calibre a gyorsított formát fogja használni a különböző CSS-tulajdonságokhoz, például margóhoz, kitöltéshez, szegélyhez stb. Ez a beállítás a teljes kibontott űrlapot fogja használni. Vegye figyelembe, hogy a CSS mindig kibővül, amikor olyan EPUB-fájlokat állít elő, amelyek kimeneti profilja valamelyik Nook-profilra van beállítva, mivel a Nook nem tudja kezelni a gyorsított CSS-t.
Külső CSS fájl teljes útvonala vagy CSS kód. Ezek a szabályok felülírják a forrásfájlban lévő stílusokat.
A minden CSS szabályból eltávolítani kívánt CSS tulajdonságok vesszővel tagolt listája. Ez hasznos lehet, ha néhány stílus információt az olvasó eszköz nem tud kezelni, felülírni, vagy figyelmen kívül hagyni. Például: font-family,color,margin-left,margin-right
CSS betűnevek megfeleltetése betűméret pontoknak. Vegyük például a 12,12,14,16,18,20,22,24 méreteket. Ezek fognak megfelelni az xx-small-tól az xx-large méreteknek. A betű átméretező algoritmus intelligensen behelyettesíti a megfelelő méreteket. Alapértelmezett: a kimeneti profilban beállított értékek.
Egy üres sor beillesztése a bekezdések közé. Nem működik, ha a forrásfájl nem használ bekezdéseket (<p> vagy <div> címkéket).
A beillesztendő üres sorok magassága (em-ben). A bekezdések között ennek az értéknek a kétszerese lesz, mert eléjük és utánuk is beszúrásra kerül.
Ligatúrák megőrzése a forrás dokumentumban. A ligatúra egy betűpár különleges megjelenése, például: ff, fi, fl, stb. A legtöbb olvasó nem támogatja a ligatúrákat az alap betűtípusaikban, így nem valószínű, hogy helyesen jelennének meg. Alapból a Calibre a ligatúrákat normál betűpárra cseréli. Ez az opció megtartja őket.
Sormagasság pontban. Megadja az egymást követő sorok közti távolságot. Csak azokra az elemekre vonatkozik, amik nem adják meg a sormagasságot. Legtöbb esetben a minimális sormagasság használata célszerűbb. Alapból nincs sormagasság módosítás.
Néhány rosszul megtervezett dokumentumban szükségtelenül alkalmaznak táblázatokat a szöveg formázására. Ezeknél a fájloknál a táblázatokban lévő szöveg gyakran nem fér ki a lapra. Ez az opció kinyeri a táblázat tartalmát és soros szöveggé alakítja azt.
Az alsó margó beállítása pontokban. Alapértelmezés 5.0. Ha nulla értékre állítja be, akkor nem lesz margó (az eredeti dokumentum margóbeállítása megmarad). Megjegyzés: Az oldalorientált formátumok, például a PDF és a DOCX saját margó beállításokkal rendelkeznek, amelyek elsőbbséget élveznek.
A bal oldali margó beállítása pontokban. Alapértelmezés 5.0. Ha nulla értékre állítja be, akkor nem lesz margó (az eredeti dokumentum margóbeállítása megmarad). Megjegyzés: Az oldalorientált formátumok, például a PDF és a DOCX saját margó beállításokkal rendelkeznek, amelyek elsőbbséget élveznek.
A jobb oldali margó beállítása pontokban. Alapértelmezés 5.0. Ha nulla értékre állítja be, akkor nem lesz margó (az eredeti dokumentum margóbeállítása megmarad). Megjegyzés: Az oldalorientált formátumok, például a PDF és a DOCX saját margó beállításokkal rendelkeznek, amelyek elsőbbséget élveznek.
A felső margó beállítása pontokban. Alapértelmezés 5.0. Ha nulla értékre állítja be, akkor nem lesz margó (az eredeti dokumentum margóbeállítása megmarad). Megjegyzés: Az oldalorientált formátumok, például a PDF és a DOCX saját margó beállításokkal rendelkeznek, amelyek elsőbbséget élveznek.
Minimális sormagasság, az elem számolt betűméretének százaléka. A Calibre biztosítja, hogy minden elem, legalább az itt megadott érték legyen, a forrás dokumentumban megadottól függetlenül. Állítsa 0-ra a kikapcsoláshoz. Alapérték: 120%. Közvetlen sormagasság megadására is használható. Duplán széthúzott szöveg érhető el például 240-re állítva az értéket.
Bekezdések közötti szünet eltüntetése. Egyúttal a behúzást is 1.5-re állítja. Ez a funkció nem működik, ha a forrás fájl nem használ bekezdéseket (<p> vagy <div> HTML címkéket).
Amikor a Calibre eltávolítja az üres sorokat, automatikusan behúzással látja a következő bekezdést a könnyebb olvashatóság érdekében. Ez az opció ennek a behúzásnak a beállítására szolgál (em-ben). Ha az értéket negatívra állítja, akkor a Calibre nem módosítja a behúzást.
Egyszerű idézőjelek, kötőjelek és ellipszisek konvertálása tipográfiai megfelelőjükre. További részletek: https://daringfireball.net/projects/smartypants.
Minden beágyazott betűtípus csak azokat a betűket fogja tartalmazni, melyek szükségesek a könyvhöz. Ez csökkenti a betűfájl méretét. Hasznos lehet, ha nagyméretű betűtípus fájlokat használ, melyek sok, nem használt karaktert is tartalmaznak.
A könyvben szereplő CSS-stílusok átalakítására szolgáló szabályokat tartalmazó fájl elérési útja. Az ilyen fájl létrehozásának legegyszerűbb módja a varázsló használata a szabályok létrehozásához a Calibre GUI-ban. Hozzáférhet a "Beállítások" párbeszédpanel „Közös beállítások->Kinézet és megjelenés->Stílusok átalakítása” részében. Miután létrehozta a szabályokat, az "Exportálás" gombbal mentheti őket fájlba.
Útvonal egy olyan fájlhoz, amely szabályokat tartalmaz a könyv HTML-kódjának átalakítására. Az ilyen fájl létrehozásának legegyszerűbb módja a varázsló használata a szabályok létrehozásához a Calibre GUI-ban. Hozzáférhet a "Beállítások" párbeszédpanel "Közös beállítások->Kinézet és megjelenés->HTML átalakítása" részében. Miután létrehozta a szabályokat, az "Exportálás" gombbal mentheti őket fájlba.
Az elegánsabb, szebb írásjelek (idézőjel, gondolatjel, stb.) egyszerűbb megfelelőit használja.

A dokumentum szövegének és felépítésének módosítása megadott minták alapján. Alapértelmezetten ki van kapcsolva. Engedélyezéshez ezt használja: --enable-heuristics, letiltáshoz ezt: --disable-

*

.

Elemzi az elválasztott szavakat a dokumentumban. Maga a dokumentum szolgál szótárként annak meghatározásához, hogy az elválasztójel szükséges vagy eltávolítandó.
Üres bekezdések eltávolítása a dokumentumból, ha más, nem üres bekezdések között vannak
A több nem-törhető szóközzel létrehozott behúzásokat alakítsa CSS behúzássá.
A balra rendezett fejezet elválasztók középre rendezettek lesznek. A több üres sort is tartalmazó fejezet elválasztókat lecseréli vízszintes vonalra.
Dőlt szövegre utaló szavak és minták keresése, és a találatok dőltté tétele.
Ismerje fel a formázatlan fejezet címeket és alcímeket. Változtassa őket h2 és h3 tag-ekké. Ez a beállítás nem hoz létre Tartalomjegyzéket, de később használható a „Struktúra felismerés” módban egy létrehozásához.
Az egymást követő <h1> és <h2> HTML tag-eket rendezi sorba, hogy a címsorokban ne legyen törés.
Sortördelés megszüntetése az írásjelek és egyéb formázások használatával.
Heurisztikus feldolgozás. Ezt be kell kapcsolni, hogy bármilyen heurisztikus feldolgozás megtörténjen.
Arány meghatározása, ahonnan egy sor tördelése megszüntetendő. Az érvényes értékek 0 és 1 között vannak. Az alap 0.4, ami a fél sornál egy kicsit rövidebb. Ha csak pár sort kellene egysorossá tenni a dokumentumban, akkor érdemes csökkenteni ezt az értéket
Fejezet elválasztók cseréje a kiválasztott szövegre. Alapértelmezettként a forrás dokumentumban szereplő kerül alkalmazásra.

A dokumentum szövegének és felépítésének módosítása felhasználó által megadott minták alapján.

Keresési és csere reguláris kifejezéseket tartalmazó fájl elérési útja. A fájlnak tartalmaznia kell a reguláris kifejezés váltakozó sorait, amelyeket helyettesítési minta követ (amely lehet egy üres sor is). A reguláris kifejezésnek Python regex szintaxisában kell lennie, és a fájlnak UTF-8 kódolásúnak kell lennie.
Helyettesítő szöveg az első reguláris kifejezéssel talált szöveg cseréjére.
Az első csere mintája (reguláris kifejezés)
Helyettesítő szöveg a második reguláris kifejezéssel talált szöveg cseréjére.
A második csere mintája (reguláris kifejezés)
Helyettesítő szöveg a harmadik reguláris kifejezéssel talált szöveg cseréjére.
A harmadik csere mintája (reguláris kifejezés)

Dokumentum-struktúra automatikus felismerése.

When an <img> tag has no alt attribute, check the associated image file for metadata that specifies alternate text, and use it to fill in the alt attribute. The alt attribute is used by screen readers for assisting the visually challenged.
XPath kifejezés a fejezetcímek észlelésére. Az alapértelmezés szerint minden <h1> vagy (or) <h2> címkét, amely a „fejezet”, „könyv”, „szakasz”, „prológus”, „epilógus” vagy „rész” szavakat tartalmazza fejezetcímként kell kezelni, valamint minden olyan címkét, amelyhez class="chapter tartozik. A használt kifejezésnek ki kell értékelnie egy elemlistát. A fejezetfelismerés letiltásához használja a "/" kifejezést. A funkció használatához további segítségért tekintse meg a Calibre felhasználói kézikönyv XPath oktatóanyagát.
--chapter-mark
A felismert fejezetekre alkalmazandó formázás. A lehetséges értékek: „pagebreak” - sortörés beillesztése minden fejezet elé; „rule” - egy vízszintes vonal beillesztése minden fejezet elé; „none” - egyiket se alkalmazza; „both” - sortörés és vonal alkalmazása egyszerre.
Egyes dokumentumok a bal és jobb margót minden bekezdésnél külön adják meg. A Calibre megpróbálja ezt felismerni és eltávolítani a felesleges margókat. Néha a szükséges margók is törlődnek. Ilyenkor ezzel ki lehet kapcsolni az eltávolítást.
Beilleszti a könyv metaadatait a könyv elejére. Ez akkor hasznos, ha az e-könyv olvasója nem támogatja a metaadatok közvetlen megjelenítését/keresését.
Egy XPath kifejezés. A megadott elem elé oldaltörés lesz beillesztve. A tiltásához használja a következő kifejezést: /
Inkább a forrásfájlban található borítót használja a beállított borító helyett, ha elérhető.
Távolítsa el az első képet a forrás e-könyvből. Hasznos, ha a forrás dokumentum borítója nem megfelelő. Ha a borítót a Calibre-vel állítja be, a kimeneti dokumentum két borítót tartalmazna, e lehetőség hiányában.
XPath kifejezés, amely meghatározza azt a helyet a dokumentumban, ahol az olvasást elkezdheti. Egyes e-könyv-olvasó programok (leginkább a Kindle) ezt a helyet használják a könyv kinyitásának helyeként. A funkció használatához további segítségért tekintse meg a Calibre felhasználói kézikönyv XPath oktatóanyagát.

Az automatikus Tartalomjegyzék-generálás beállítása. Alapértelmezettként, ha a forrásfájl tartalmaz Tartalomjegyzéket, az kerül felhasználásra az automatikusan generált helyett.

Amikor a bemeneti dokumentumban található hivatkozásokból tartalomjegyzéket hoz létre, engedélyezze az ismétlődő bejegyzéseket, azaz engedélyezzen egynél több bejegyzést ugyanazzal a szöveggel, feltéve, hogy azok más helyre mutatnak.
XPath kifejezés, amely megadja azokat a „címkéket” (tags), melyek a Tartalomjegyzék első szintjére kerülnek. Tanulmányozza az XPath oktatóanyagot a Calibre Felhasználói kézikönyvében további információkért.
XPath kifejezés, amely megadja azokat a „címkéket” (tags), melyek a Tartalomjegyzék második szintjére kerülnek. Tanulmányozza az XPath oktatóanyagot a Calibre Felhasználói kézikönyvében a további információkért.
XPath kifejezés, amely megadja azokat a „címkéket” (tags), melyek a Tartalomjegyzék harmadik szintjére kerülnek. Tanulmányozza az XPath oktatóanyagot a Calibre Felhasználói kézikönyvében a további információkért.
A tartalomjegyzékbe beilleszthető linkek maximális száma. Állítsa 0-ra a letiltáshoz. Alapértelmezett: 50. Csak akkor lesznek beszúrva a linkek, ha a számuk kisebb a beállítottnál.
Ne adja hozzá az automatikusan felismert fejezeteket a tartalomjegyzékhez.
A megadott reguláris kifejezésnek megfelelő bejegyzések eltávolítása a Tartalomjegyzékből. Az alárendelt, kapcsolódó bejegyzések is törölve lesznek.
Ha ennél kevesebb fejezet detektálható automatikusan, akkor a tartalomjegyzékben a bejegyzések linkek legyenek. Alapértelmezett: 6
Általában ha a forrásfájl tartalmaz Tartalomjegyzéket, az kerül felhasználásra az automatikusan generált helyett. Ezzel a beállítással mindig az automatikusan generált lesz használva.

A kimenet metaadat beállításaizz

A szerző alapján történő rendezéskor használandó karakterlánc.
Adja meg a szerzőt. Több szerző esetén pontosvesszővel kell elválasztani azokat.
Könyv gyártójának megadása.
A könyv leírása.
A borítót a megadott fájl vagy URL alapján állítása be
Könyv ISBN azonosítójának megadása.
Nyelv megadása.
Állítsa be a közzététel dátumát (feltehetően a helyi időzónában van, hacsak nincs kifejezetten megadva az időzóna)
A könyv kiadója.
Értékelés. 1 és 5 közötti számnak kell lennie.
Metaadatok olvasása a meghatározott OPF fájlból. Ez felülírja a forrásfájl összes metaadatát.
Sorozat megadása, amibe tartozik a könyv.
--series-index
Könyv sorszámának megadása a sorozaton belül.
Könyv címkéinek megadása. Ez egy vesszővel elválasztott lista legyen.
Könyv időbélyeg megadása (már nem használt)
Könyvcím megadása.
--title-sort
A rendezéshez használandó könyvcím verzió.

A hibakereséshez használható opciók

A konvertálás egyes szakaszainak mentése a megadott mappába. Hasznos lehet, ha nem tudja, melyik szakasznál keletkezett a konvertálási hiba.
Bőbeszédűség szintje. Adja meg többször a nagyobb bőbeszédűség érdekében. Kétszer megadva teljes bőbeszédűséget, egyszer közepes bőbeszédűséget és nulla legkisebb bőbeszédűséget eredményez.

Kovid Goyal

Kovid Goyal

május 31, 2024 7.12.0