EBOOK-CONVERT(1) calibre EBOOK-CONVERT(1)

ebook-convert - ebook-convert

ebook-convert input_file output_file [options]

Convert an e-book from one format to another.

input_file is the input and output_file is the output. Both must be specified as the first two arguments to the command.

The output e-book format is guessed from the file extension of output_file. output_file can also be of the special format .EXT where EXT is the output file extension. In this case, the name of the output file is derived from the name of the input file. Note that the filenames must not start with a hyphen. Finally, if output_file has no extension, then it is treated as a folder and an "open e-book" (OEB) consisting of HTML files is written to that folder. These files are the files that would normally have been passed to the output plugin.

After specifying the input and output file you can customize the conversion by specifying various options. The available options depend on the input and output file types. To get help on them specify the input and output file and then use the -h option.

For full documentation of the conversion system see E-book conversion

Whenever you pass arguments to ebook-convert that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

The options and default values for the options change depending on both the input and output formats, so you should always check with:

ebook-convert myfile.input_format myfile.output_format -h

Below are the options that are common to all conversion, followed by the options specific to every input and output format.

  • INPUT VALGMULIGHEDER
  • OUTPUT VALGMULIGHEDER
  • Udseende og opførelse
  • HEURISTISK BEHANDLING
  • SØG OG ERSTAT
  • STRUKTURDETEKTERING
  • INDHOLDSFORTEGNELSE
  • METADATA
  • FEJLSØG
Vis denne hjælpetekst og afslut
Vælg input-profil. Input-profilen vejleder systemet i hvorledes forskellig information i input-dokumentet skal tolkes. F.eks. opløsningsafhængige længder (f.eks. pixel-længde). Valgmuligheder er: cybookg3, cybook_opus, default, hanlinv3, hanlinv5, illiad, irexdr1000, irexdr800, kindle, msreader, mobipocket, nook, sony, sony300, sony900
List builtin recipe names. You can create an e-book from a builtin recipe like this: ebook-convert "Recipe Name.recipe" output.epub
Specify the output profile. The output profile tells the conversion system how to optimize the created document for the specified device. In some cases, an output profile can be used to optimize the output for a particular device, but this is rarely necessary. Choices are:cybookg3, cybook_opus, default, generic_eink, generic_eink_large, generic_eink_hd, hanlinv3, hanlinv5, illiad, ipad, ipad3, irexdr1000, irexdr800, jetbook5, kindle, kindle_dx, kindle_fire, kindle_oasis, kindle_pw, kindle_pw3, kindle_scribe, kindle_voyage, kobo, msreader, mobipocket, nook, nook_color, nook_hd_plus, pocketbook_inkpad3, pocketbook_lux, pocketbook_hd, pocketbook_900, pocketbook_pro_912, galaxy, sony, sony300, sony900, sony-landscape, sonyt3, tablet
vis programmets version og afslut

Valgmuligheder til styring af behandlingen af input mobi filen

Angiv tegnsættet for kildedokumentet. Hvis denne indstilling vælges, vil dokumentets tegnsætsvalg overskrives. Især nyttig til dokumenter, hvor tegnsæt ikke er valgt eller har fejlagtige tegnsætsvalg.

Valgmuligheder til styring af behandlingen af output epub

Turn off splitting at page breaks. Normally, input files are automatically split at every page break into two files. This gives an output e-book that can be parsed faster and with less resources. However, splitting is slow and if your source file contains a very large number of page breaks, you should turn off splitting on page breaks.
This option is needed only if you intend to use the EPUB with FBReaderJ. It will flatten the file system inside the EPUB, putting all files into the top level.
Indsæt en indholdsfortegnelse som vil blive vist som en del af bogens indhold.
The maximum image size (width x height). A value of none means use the screen size from the output profile. A value of profile means no maximum size is specified. For example, a value of 100x200 will cause all images to be resized so that their width is no more than 100 pixels and their height is no more than 200 pixels. Note that this only affects the size of the actual image files themselves. Any given image may be rendered at a different size depending on the styling applied to it in the document.
Indsæt indholdsfortegnelsen i enden af bogen istedet for ved begyndelsen.
The version of the EPUB file to generate. EPUB 2 is the most widely compatible, only use EPUB 3 if you know you actually need it.
Extract the contents of the generated EPUB file to the specified folder. The contents of the folder are first deleted, so be careful.
Split all HTML files larger than this size (in KB). This is necessary as most EPUB readers cannot handle large file sizes. The default of 260KB is the size required for Adobe Digital Editions. Set to 0 to disable size based splitting.
Normalt, hvis input-filen ikke har et omslag og du ikke angiver et, vil et standard omslag genereres med titel, forfattere, osv. Denne valgmulighed deaktiverer genereringen af dette omslag.
Anvend ikke SVG (Scalable Vector Graphics) til et e-bogomslag. Anvend denne valgmulighed hvis din EPUB skal anvendes til en enhed som ikke understøtter SVG, som f.eks. iPhone eller JetBook Lite. Uden dette fravalg vil disse enheder blot vise omslaget som en blank side.
Når et SVG omslag anvendes, vil denne valgmulighed gøre at omslaget skaleres til skærmstørrelsen, men stadig bevare aspektforholdet (forholdet mellem bredde og højde). Dette betyder at der kan forekomme hvide flader ved siderne eller top og bund af illustationen, men det forvrænges. Uden denne valgmulighed vil billedet i en del tilfælde blive forvrænget, men skærmen vil fyldes ud.
Hvis angivet, vil uddata-udvidelsesmodulet prøve at oprette uddata, der er så læsbart som muligt. Vil muligvis ikke have virkning for visse uddata-udvidelsesmoduler.
Titel for enhver genereret in-line indholdsfortegnelse.

Valgmuligheder til styring af udseendet af output

Transliterate Unicode characters to an ASCII representation. Use with care because this will replace Unicode characters with ASCII. For instance it will replace "Pelé" with "Pele". Also, note that in cases where there are multiple representations of a character (characters shared by Chinese and Japanese for instance) the representation based on the current calibre interface language will be used.
The base font size in pts. All font sizes in the produced book will be rescaled based on this size. By choosing a larger size you can make the fonts in the output bigger and vice versa. By default, when the value is zero, the base font size is chosen based on the output profile you chose.
Vælg afsnitsjustering. "left" giver venstremargin. "justify" giver lige margin. "original" (standard) - ingen ændring. Bemærk at kun nogle output-formater understøtter lige margin.
Deaktivér alle reskaleringer af skriftsstørrelser
Embed every font that is referenced in the input document but not already embedded. This will search your system for the fonts, and if found, they will be embedded. Embedding will only work if the format you are converting to supports embedded fonts, such as EPUB, AZW3, DOCX or PDF. Please ensure that you have the proper license for embedding the fonts used in this document.
Embed the specified font family into the book. This specifies the "base" font used for the book. If the input document specifies its own fonts, they may override this base font. You can use the filter style information option to remove fonts from the input document. Note that font embedding only works with some output formats, principally EPUB, AZW3 and DOCX.
By default, calibre will use the shorthand form for various CSS properties such as margin, padding, border, etc. This option will cause it to use the full expanded form instead. Note that CSS is always expanded when generating EPUB files with the output profile set to one of the Nook profiles as the Nook cannot handle shorthand CSS.
Enten stien til en CSS stylesheet eller rå CSS. Dette CSS vil blive tilføjet til stilreglerne fra kildefilen, så de tilsidesætte de oprindelige stilregler.
A comma separated list of CSS properties that will be removed from all CSS style rules. This is useful if the presence of some style information prevents it from being overridden on your device. For example: font-family,color,margin-left,margin-right
Afbildning fra CSS skriftsnavne til skriftsstørrelser i pkt (typografiske punkter). Et eksempel valg er 12,12,14,16,18,20,22,24. Disse afbildninger er skriftsstørrelserne for xx-small til xx-large, med den sidste størrelser for store skriftsstørrelser. Skrifternes reskaleringsalgoritme anvender disse størrelser som målestok. Standardværdien fås fra en output-profil du tidligere har valgt.
Håndhæv blank linje (=to linjeskift) mellem afsnit. Valget har ikke effekt på kildefiler, som ikke indeholder <p> eller <div> tags.
Set the height of the inserted blank lines (in em). The height of the lines between paragraphs will be twice the value set here.
Bevar ligaturer i input-dokumentet. En ligatur er en speciel skrivning af et par bogstaver såsom ff, fi, fl et cetera. De fleste e-boglæsere understøtter ikke ligaturer i deres skriftstyper og de vil derfor ikke vises korrekt. Som standard vil Calibre omdanne en ligatur til korresponderende par af normale bogstaver. Dette valg bibeholde ligaturer.
The line height in pts. Controls spacing between consecutive lines of text. Only applies to elements that do not define their own line height. In most cases, the minimum line height option is more useful. By default no line height manipulation is performed.
Nogle dårligt designede dokumenter anvender tabeller til layout-styring af sidens tekstelementer. Når disse dokumenter konverteres, har de ofte tekstelementer som løber ud af skærmen eller andre mærkværdigheder. Dette valg vil fjerne tabellen og sammensætte tekstelementerne i læserækkefølge.
Set the bottom margin in pts. Default is 5.0. Setting this to less than zero will cause no margin to be set (the margin setting in the original document will be preserved). Note: Page oriented formats such as PDF and DOCX have their own margin settings that take precedence.
Set the left margin in pts. Default is 5.0. Setting this to less than zero will cause no margin to be set (the margin setting in the original document will be preserved). Note: Page oriented formats such as PDF and DOCX have their own margin settings that take precedence.
Set the right margin in pts. Default is 5.0. Setting this to less than zero will cause no margin to be set (the margin setting in the original document will be preserved). Note: Page oriented formats such as PDF and DOCX have their own margin settings that take precedence.
Set the top margin in pts. Default is 5.0. Setting this to less than zero will cause no margin to be set (the margin setting in the original document will be preserved). Note: Page oriented formats such as PDF and DOCX have their own margin settings that take precedence.
The minimum line height, as a percentage of the element's calculated font size. calibre will ensure that every element has a line height of at least this setting, irrespective of what the input document specifies. Set to zero to disable. Default is 120%. Use this setting in preference to the direct line height specification, unless you know what you are doing. For example, you can achieve "double spaced" text by setting this to 240.
Fjern afstand mellem afsnit. Der vælges også et indryk på 1,5em. Spacing removal will not work if the source file does not use paragraphs Valget har ikke effekt på kildefiler, som ikke indeholder <p> eller <div> tags.
When calibre removes blank lines between paragraphs, it automatically sets a paragraph indent, to ensure that paragraphs can be easily distinguished. This option controls the width of that indent (in em). If you set this value negative, then the indent specified in the input document is used, that is, calibre does not change the indentation.
Convert plain quotes, dashes and ellipsis to their typographically correct equivalents. For details, see https://daringfireball.net/projects/smartypants.
Subset all embedded fonts. Every embedded font is reduced to contain only the glyphs used in this document. This decreases the size of the font files. Useful if you are embedding a particularly large font with lots of unused glyphs.
Path to a file containing rules to transform the CSS styles in this book. The easiest way to create such a file is to use the wizard for creating rules in the calibre GUI. Access it in the "Look & feel->Transform styles" section of the conversion dialog. Once you create the rules, you can use the "Export" button to save them to a file.
Path to a file containing rules to transform the HTML in this book. The easiest way to create such a file is to use the wizard for creating rules in the calibre GUI. Access it in the "Look & feel->Transform HTML" section of the conversion dialog. Once you create the rules, you can use the "Export" button to save them to a file.
Konverter dekorative citater, bindestreger og ellipse til deres almindelige ækvivalenter.

Modify the document text and structure using common patterns. Disabled by default. Use --enable-heuristics to enable. Individual actions can be disabled with the --disable-* options.

Analyze hyphenated words throughout the document. The document itself is used as a dictionary to determine whether hyphens should be retained or removed.
Fjern tomme afsnit fra dokumentet, når de eksisterer mellem hvertandet afsnit
Turn indentation created from multiple non-breaking space entities into CSS indents.
Left aligned scene break markers are center aligned. Replace soft scene breaks that use multiple blank lines with horizontal rules.
Søg efter almindelige ord og mønstre der angiver kursiveret tekst og kursiver dem.
Detect unformatted chapter headings and sub headings. Change them to h2 and h3 tags. This setting will not create a TOC, but can be used in conjunction with structure detection to create one.
Looks for occurrences of sequential <h1> or <h2> tags. The tags are renumbered to prevent splitting in the middle of chapter headings.
Unwrap lines using punctuation and other formatting clues.
Slå heuristisk behandling til. Dette skal være slået til for heuristisk behandling kan finde sted overhovedet.
Scale used to determine the length at which a line should be unwrapped. Valid values are a decimal between 0 and 1. The default is 0.4, just below the median line length. If only a few lines in the document require unwrapping this value should be reduced
Replace scene breaks with the specified text. By default, the text from the input document is used.

Ændre dokumentets tekst og struktur vha. brugerdefinerede mønstre.

Path to a file containing search and replace regular expressions. The file must contain alternating lines of regular expression followed by replacement pattern (which can be an empty line). The regular expression must be in the Python regex syntax and the file must be UTF-8 encoded.
Erstatning som skal erstatte teksten fundet med sr1-search.
Søgemønster (regulært udtryk) som skal erstattes med sr1-replace.
Erstatning som skal erstatte teksten fundet med sr2-search.
Søgemønster (regulært udtryk) som skal erstattes med sr2-replace.
Erstatning som skal erstatte teksten fundet med sr3-search.
Søgemønster (regulært udtryk) som skal erstattes med sr3-replace.

Styring af auto-detektion af dokumentets struktur.

When an <img> tag has no alt attribute, check the associated image file for metadata that specifies alternate text, and use it to fill in the alt attribute. The alt attribute is used by screen readers for assisting the visually challenged.
An XPath expression to detect chapter titles. The default is to consider <h1> or <h2> tags that contain the words "chapter", "book", "section", "prologue", "epilogue" or "part" as chapter titles as well as any tags that have class="chapter". The expression used must evaluate to a list of elements. To disable chapter detection, use the expression "/". See the XPath Tutorial in the calibre User Manual for further help on using this feature.
--chapter-mark
Angiv hvordan detekterede kapitler skal fremhæves. Værdien "pagebreak" vil indsætte sideskift før kapitler. Værdien "rule" vil indsætte et linjeskift før kapitler. Værdien "none" vil deaktivere fremhævningen - og værdien "both" vil bruge både sideskift og linjeskift som kapitelfremhævning.
Some documents specify page margins by specifying a left and right margin on each individual paragraph. calibre will try to detect and remove these margins. Sometimes, this can cause the removal of margins that should not have been removed. In this case you can disable the removal.
Insert the book metadata at the start of the book. This is useful if your e-book reader does not support displaying/searching metadata directly.
An XPath expression. Page breaks are inserted before the specified elements. To disable use the expression: /
Brug omslaget fra kildefilen fremfor det angivne omslag.
Remove the first image from the input e-book. Useful if the input document has a cover image that is not identified as a cover. In this case, if you set a cover in calibre, the output document will end up with two cover images if you do not specify this option.
An XPath expression to detect the location in the document at which to start reading. Some e-book reading programs (most prominently the Kindle) use this location as the position at which to open the book. See the XPath tutorial in the calibre User Manual for further help using this feature.

Styring af den automatiske generering af indholdsfortegnelsen. Som udgangspunkt vil en evt. indholdsfortegnelse i kildefilen blive foretrukket, fremfor en selvgenereret.

When creating a TOC from links in the input document, allow duplicate entries, i.e. allow more than one entry with the same text, provided that they point to a different location.
XPath expression that specifies all tags that should be added to the Table of Contents at level one. If this is specified, it takes precedence over other forms of auto-detection. See the XPath Tutorial in the calibre User Manual for examples.
XPath expression that specifies all tags that should be added to the Table of Contents at level two. Each entry is added under the previous level one entry. See the XPath Tutorial in the calibre User Manual for examples.
XPath expression that specifies all tags that should be added to the Table of Contents at level three. Each entry is added under the previous level two entry. See the XPath Tutorial in the calibre User Manual for examples.
Maksimalt antal isatte henvisninger i indholdsfortegnelsen. Vælg 0 for deaktivering. Standardværdi er: 50. Henvisninger tilføjes kun til indholdsfortegnelsen hvis mindre end kapitelantal tærsklen.
Tilføj ikke auto-detekterede kapitler til indholdsfortegnelsen.
Fjern indgange i indholdfortegnelse med titler, der matcher det valgte regulære udtryk. Matchende indgange og alle deres underindgange fjernes.
Hvis færre end dette antal kapitler er genkendt, bliver henvisninger tilføjet til indholdsfortegnelsen. Standardværdi: 6
Hvis kildefilen allerede har en indholdsfortegnelse, vil den normalt blive anvendt i stedet for den auto-genererede. Med denne indstilling vil den auto-genererede altid blive brugt.

Muligheder for at angive metadata i output

Forfatterversion anvendt ved sortering.
Angiv forfatterne. Flere forfattere skal separeres ampersand.
Angiv bogens bogens producer.
Set the e-book description.
Vælg omslaget via den angivne fil eller URL
Angiv bogens ISBN.
Vælg sprog.
Set the publication date (assumed to be in the local timezone, unless the timezone is explicitly specified)
Set the e-book publisher.
Angiv vurdering. Skal være et heltal i intervallet 1 til 5.
Indlæs metadata fra den angivne OPF-fil. Metadata læsning fra denne fil vil tilsidesætte metadata i kildefilen.
Set the series this e-book belongs to.
--series-index
Angiv bogens indeks i denne serie.
Angiv bogens mærkater. Skal være en kommasepareret liste.
Sæt bogens tidsmærke (bliver ikke længere brugt noget sted)
Angiv titlen.
--title-sort
Titelversion anvendt ved sortering.

Muligheder der kan hjælpe med konverteringsfejlfinding

Save the output from different stages of the conversion pipeline to the specified folder. Useful if you are unsure at which stage of the conversion process a bug is occurring.
Level of verbosity. Specify multiple times for greater verbosity. Specifying it twice will result in full verbosity, once medium verbosity and zero times least verbosity.

Kovid Goyal

Kovid Goyal

maj 31, 2024 7.12.0