EBOOK-CONVERT(1) calibre EBOOK-CONVERT(1)

ebook-convert - ebook-convert

ebook-convert input_file output_file [options]

Muunna e-kirja muodosta toiseen.

input_file on tulo ja output_file on lähtö. Molemmat on määritettävä komennon kahdeksi ensimmäiseksi argumentiksi.

Tulostetun e-kirjan muoto arvataan output_file tiedostopäätteestä. output_file voi olla myös erikoismuodossa . EXT, jossa EXT on tulostetiedoston tunniste. Tässä tapauksessa tulostetiedostonimi johdetaan syöttötiedoston nimestä. Huomaa, että tiedostonimet eivät saa alkaa yhdysmerkillä. Lopuksi, jos output_file tiedostolla ei ole päätettä, sitä käsitellään kansiona ja HTML-tiedostoista koostuva "avoin e-kirja" (OEB) kirjoitetaan kyseiseen kansioon. Nämä tiedostot ovat tiedostoja, jotka normaalisti olisi välitetty lähtölaajennukseen.

Kun olet määrittänyt syöttö- ja tulostetiedoston, voit mukauttaa muunnosta määrittämällä erilaisia vaihtoehtoja. Käytettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat syöttö- ja tulostetiedostotyypeistä. Saat apua niihin määrittämällä syöttö- ja tulostetiedoston ja käyttämällä sitten -h-vaihtoehtoa.

Muuntojärjestelmän täydellinen dokumentaatio: E-kirjan muuntaminen

Aina kun annat ebook-convert:lle argumentteja, joissa on välilyöntejä, sulje argumentit lainausmerkkeihin. Esimerkiksi: "/some path/with spaces"

Vaihtoehdot ja oletusarvot asetuksille vaihtuvat sekä lähde- että kohdeformaatin mukaan, joten tarkasta aina:

ebook-convert myfile.input_format myfile.output_format -h

Alla on kaikille formaateille yhteiset vaihtoehdot, ja niiden jälkeen kunkin formaatin käytössä olevat lähde- ja kohdevaihtoehdot.

  • INPUT-VALINNAT
  • ULOSTULO-ASETUKSET
  • ULKOASU
  • HEURISTINEN PROSESSOINTI
  • ETSI JA KORVAA
  • RAKENTEEN TUNNISTUS
  • SISÄLLYSLUETTELO
  • METATIEDOT
  • VIRHEENETSINTÄ
näytä tämä ohjeviesti ja poistu
Määritä syöttöprofiili. Syöttöprofiili antaa käännökselle järjestelmätiedot, joiden perusteella lukuisat syöttödokumentit tulkitaan. Esimerkiksi resoluution pituus (eli pituus pikseleinä). Vaihtoehdot ovat: cybookg3, cybook_opus, default, hanlinv3, hanlinv5, illiad, irexdr1000, irexdr800, kindle, msreader, mobipocket, nook, sony, sony300, sony900
Luettelo sisäänrakennetuista resepteistä. Voit suorittaa muunnoksen sisäänrakennetulla reseptillä komennolla: ebook-convert "Reseptin Nimi.recipe" kohdenimi.epub
Määritä lähtöprofiili. Tulostusprofiili kertoo muunnosjärjestelmälle, miten luotu asiakirja optimoidaan määritettyä laitetta varten. Joissakin tapauksissa lähtöprofiilia voidaan käyttää optimoimaan lähtö tietylle laitteelle, mutta tämä on harvoin tarpeen. Vaihtoehtoja ovat mm.:cybookg3, cybook_opus, default, hanlinv3, hanlinv5, illiad, ipad, ipad3, irexdr1000, irexdr800, jetbook5, kindle, kindle_dx, kindle_fire, kindle_oasis, kindle_pw, kindle_pw3, kindle_scribe, kindle_voyage, kobo, msreader, mobipocket, nook, nook_color, nook_hd_plus, pocketbook_inkpad3, pocketbook_lux, pocketbook_hd, pocketbook_900, pocketbook_pro_912, galaxy, sony, sony300, sony900, sony-landscape, sonyt3, tablet, generic_eink, generic_eink_hd, generic_eink_large
näytä ohjelman versionumero ja poistu

Valinnat, jotka kontrolloivat input mobi tiedoston prosessointia

Määritä dokumentin merkkien koodaus. Valittuna tämä vaihtoehto kumoaa kaiken dokumentin itsensä määräämän koodauksen. Tämä on erityisen käyttökelpoinen sellaisten dokumenttien kanssa, jotka eivät määrää koodausta tai joiden koodaus on virheellinen.

Asetukset, joilla kontrolloidaan ulostulo epub prosessointia

Poista käytöstä katkaisu sivunvaihtojen kohdalla. Tavallisesti lisätyt tiedostot katkaistaan sivunvaihtojen kohdalta erillisiin tiedostoihin. Tällainen e-kirja kyetään esittämään nopeammin ja kevyemmin. Katkaiseminen on kuitenkin hidasta ja jos lähdetiedostossa on suuri määrä sivunvaihtoja, katkaisu kannattaa poistaa käytöstä.
Tätä vaihtoehtoa tarvitaan vain, jos aiot käyttää EPUB-tiedostoa FBReaderJ:n kanssa. Se tasaa tiedostojärjestelmän EPUB:n sisällä, jolloin kaikki tiedostot ovat ylimmällä tasolla.
Lisää tekstiin sidottu sisällysluettelo, joka näkyy osana kirjan pääsisältöä.
Kuvan enimmäiskoko (leveys x korkeus). Arvo none tarkoittaa, että käytä näytön kokoa lähtöprofiilista. Arvo profile tarkoittaa, että enimmäiskokoa ei ole määritetty. Esimerkiksi arvo 100x200 aiheuttaa kaikkien kuvien koon muuttamisen siten, että niiden leveys on enintään 100 pikseliä ja korkeus enintään 200 pikseliä. Huomaa, että tämä vaikuttaa vain itse kuvatiedostojen kokoon. Mikä tahansa kuva voidaan renderöidä eri kokoisena riippuen siihen asiakirjassa käytetystä tyylistä.
Lisää tekstiin sidottu sisällysluettelon kirjan loppuun alun sijaan.
Luotavan EPUB-tiedoston versio. EUPB 2 on yleisimmin yhteensopiva versio, käytä EPUB 3:a vain jos tiedät tarvitsevasi sitä.
Pura luodun EPUB tiedoston sisältö määritettyyn kansioon. Kansion sisältö poistetaan ensin, joten ole varovainen.
Jaa kaikki HTML-tiedostot jotka ovat tätä kokoa (KB) suurempia. Tämä on tarpeen, koska useimmat EPUB-lukijat eivät pysty käsittelemään suuria tiedostoja. Oletuskoko on %dKB, joka vaaditaan Adobe Digital Editionsiin. Aseta 0 KB estääksesi jakaminen kokonaan.
Tavallisesti, jos lähdetiedostossa ei ole kansikuvaa ja et osoita sellaista, luodaan peruskansikuva otsikosta, tekijöistä jne. Tämä valinta poistaa toiminnon.
Älä käytä kannessa SVG-kuvia. Käytä tätä asetusta jos EPUB-kirjaasi käytetään laitteessa joka ei tue SVG:itä, kuten iPhonessa tai Jetbook Litessa. Jos tätä ei ole asetettu, nämä laitteet näyttävät kannen tyhjänä sivuna.
Kun käytät SVG-kuvaa kantena, tämä valinta asettaa kannen peittämään koko näyttöalan, mutta säilyttää silti kuvasuhteen (leveyden ja korkeuden suhde). Kuvaan voi tällöin jäädä valkoiset reunukset, mutta kuva ei vääristy. Jos valintaa ei ole kytketty, kuva voi vääristyä hiemen, mutta reunuksia ei jää.
Mikäli määritelty, laajennus yrittää luoda lähdön, joka on mahdollisimman luettava. Ei vaikuta välttämättä muiden tulokseen vaikuttavien lisäosien toimintaan.
Luotavan tekstiin sidotun sisällysluettelon otsikko.

Asetukset, joilla kontrolloidaan ulostulon ulkoasua

Unicode-merkkien translitterointi ASCII-esitykseksi. Käytä varovasti, koska tämä korvaa Unicode-merkit ASCII-merkillä. Se korvaa esimerkiksi "Pelé" merkillä "Pele". Huomaa myös, että tapauksissa, joissa merkistä on useita esitystapoja (esimerkiksi kiinan ja japanin yhteiset merkit), käytetään nykyisen calibre-käyttöliittymän kielen mukaista esitystä.
Normaali tekstin koko pisteinä (pt). Kaikki teksti tuotetaan tätä kokoa skaalaamalla. Suurempi koko suurentaa kaikkia tekstejä, ja toisinpäin. Oletuksena, jos arvona on 0, käytetään vientiprofiilissa asetettua arvoa.
Muuta tekstin kohdistusta. Arvo "vasen" muuttaa kaiken lähteen tekstin vasemmalle tasatuksi (eli tasaamattomaksi) tekstiksi. Arvo "tasaa" muuttaa kaiken tasoittamattoman tekstin tasoitetuksi. Arvo "alkuperäinen" (oletusarvo) ei muuta lähdetiedoston tekstin tasausta. Huomaa, että vain jotkin lähtöformaatit tukevat tasausta.
Poista kaikki fonttikokojen skaalaukset käytöstä.
Upota kaikki dokumentissa viitatut fontit jos ne eivät ole jo upotettuina. Fontteja etsitään järjestelmästäsi, ja läydetyt fontit upotetaan. Upottaminen toimii vain sitä tukevissa formaateissa, kuten EPUB, AZW3, DOCX ja PDF. Varmistathan, että sinulla on lisenssi fontin upottamiseen.
Upota valittu fonttitiedosto kirjaan. Tästä tulee kirjan "perusfontti". Jos lähdetiedostossa on omat fonttinsa, ne voivat ohittaa tämän fontin. Voit käyttää tyyliasetusten suodatusta lähdetiedoston fonttien poistamiseen. Huomaa, että fontin upottaminen toimii vain joissakin formaateissa, kuten EPUB, AZW3 ja DOCX.
Oletuksena calibre käyttää CSS-määritysten lyhennettyjä muotoja, mm. marginaali, täyte, reunus jne. Valinta kytkee käyttöön täydet, laajennetut muodot. Nook ei pysty käsittelemään lyhennettyjä muotoja, ja Nookin muunnosprofiilit käyttävät aina laajennettua muotoa EPUB-tiedostoissa.
Joko CSS-tyylisivun polku tai raaka CSS. Tämä CSS liitetään lähdetiedoston tyylisääntöihin, joten sitä voidaan käyttää näiden sääntöjen ohittamiseen.
Pilkuin erotettu lista CSS-määreitä, jotka poistetaan kaikista CSS-säännöistä. Hyödyllistä, jos jonkin tyylimäärityksen ohittaminen ei muuten onnistu. Esimerkiksi: font-family,color,margin-left,margin-right
CSS-fonttien nimien yhdistäminen fonttikokoihin pisteinä. Esimerkkiasetus on 12,12,14,16,18,20,22,24. Nämä ovat yhdistelmät kokoja xx-pieni- xx-suuri varten, ja viimeinen koko on valtaville fonteille. Fonttien skaalausalgoritmi käyttää näitä kokoja fonttien älykkääseen skaalaukseen. Oletusarvoisesti käytetään valitsemaasi lähtöprofiiliin perustuvaa kartoitusta.
Lisää tyhjä rivi kappaleiden väliin. Ei toimi, jos lähdetiedosto ei käytä kappaleita (<p> tai <div> -tageja).
Aseta tyhjien lisättyjen rivien korkeus (em). Rivien korkeus on kaksi kertaa tämä arvo.
Säilytä ligatuurit lähdetiedostosta. Ligatuuri on erityinen kahden merkin typografinen yhdistelmä, kuten ff, fi, fl jne. Useimmat e-lukijat eivät tue ligatuureja, joten ne eivät yleensä näy oikein. Oletuksena calibre muuntaa ligatuurin vastaaviksi vakiomerkeiksi. Tämä valinta säilyttää ligatuurit.
Rivinkorkeus pisteinä (pt). Tekstirivien välistys. Koskee vain elementtejä, jotka eivät määrittele omaa rivinkorkeuttaan. Useimmiten minimirivinkorkeus on hyödyllisempi asetus. Oletuksena ei suoriteta mitään rivinkorkeuden muokkausta.
Jotkin huonosti suunnitellut dokumentit käyttävät taulukoita tekstin asetteluun sivulle. Muunnoksessa niiden rivit usein venyvät sivun ulkopuolelle yms. Tämä valinta purkaa sisällön taulukoista ja esittää sen rivitetyssä muodossa.
Aseta alamarginaali pisteinä (pt). Oletus on 5.0. Nollaa pienempi luku estää marginaalin asettamisen (jolloin säilytetään alkuperäisen dokumentin marginaali). Huom: Sivupohjaisilla formaateilla kuten DOCX ja PDF on omat marginaalisetuksensa, jotka ohittavat tämän.
Aseta vasen marginaali pisteinä (pt). Oletus on 5.0. Nollaa pienempi luku estää marginaalin asettamisen (jolloin säilytetään alkuperäisen dokumentin marginaali). Huom: Sivupohjaisilla formaateilla kuten DOCX ja PDF on omat marginaalisetuksensa, jotka ohittavat tämän.
Aseta oikea marginaali pisteinä (pt). Oletus on 5.0. Nollaa pienempi luku estää marginaalin asettamisen (jolloin säilytetään alkuperäisen dokumentin marginaali). Huom: Sivupohjaisilla formaateilla kuten DOCX ja PDF on omat marginaalisetuksensa, jotka ohittavat tämän.
Aseta ylämarginaali pisteinä (pt). Oletus on 5.0. Nollaa pienempi luku estää marginaalin asettamisen (jolloin säilytetään alkuperäisen dokumentin marginaali). Huom: Sivupohjaisilla formaateilla kuten DOCX ja PDF on omat marginaalisetuksensa, jotka ohittavat tämän.
Rivinkorkeuden minimi, prosenttiarvona lasketusta tekstielementin korkeudesta. calibre tarkastaa, että kaikilla elementeillä on vähintään tämä rivinkorkeus, riippumatta lähdetiedoston asetuksista. Aseta 0 poistaaksesi käytöstä. Oletus on 120%. Käytä tätä asetusta suoran rivikorkeuden sijaan, ellet ole varma että haluat tehdä toisin. Esimerkiksi "tuplarivin" saat asettamalla arvoksi 240.
Poista kappaleiden väliset tyhjät rivit. Asettaa myös 1.5 em sisennyksen kappaleisiin. Välistyksen poistaminen ei toimi, jos lähdetiedosto ei käytä kappaleita (<p> tai <div> tägi).
Kun calibre poistaa tyhjiä rivejä kappaleiden välistä, se asettaa myös kappalesisennyksen, jotta kappaleet ovat erotettavissa. Arvo asettaa sisennyksen leveyden (em). Jos asetat negatiivisen arvon, säilytetään lähdetiedoston kappalesisennys.
Muunna tavalliset lainausmerkit, viivat ja ellipsit niiden typografisesti oikeiksi vastineiksi. Lisätietoja osoitteessa https://daringfireball.net/projects/smartypants.
Tiivistä kaikki upotetut fontit. Jokainen upotettu fontti pienennetään siten, että se sisältää vain tässä asiakirjassa käytetyt merkit. Tämä pienentää fonttitiedostojen kokoa. Hyödyllinen, jos upotat erityisen suuren fontin, jossa on paljon käyttämättömiä merkkejä.
Polku tiedostoon jossa on sääntöjä käytettäväksi kirjan CSS-tyylien muunnoksessa. Helpoin tapa tällaisen tiedoston luomiseen on käyttää graafisen käyttöliittymän aputoimintoa sääntöjen luomiseen, "Ulkoasu -> Muunnostyylit"-osassa muunnosikkunaa. Kun olet määritellyt säännöt, voit tallentaa ne tiedostoon "Vie"-painikkeella.
Polku tiedostoon, joka sisältää säännöt tämän kirjan HTML:n muuttamiseksi. Helpoin tapa luoda tällainen tiedosto on käyttää ohjattua sääntöjen luomista calibre GUI:ssä. Siirry siihen muuntamisvalintaikkunan "Käyttötuntuma->Muunna HTML" -osiossa. Kun olet luonut säännöt, voit käyttää "Vie"-painiketta tallentaaksesi ne tiedostoon.
Muunna typografisesti tarkat lainausmerkit, väliviivat ja perättäiset pisteet niiden tavanomaisiksi vastineiksi.

Muokkaa dokumentin tekstiä ja rakennetta yleisillä sääntömalleilla. Oletuksen poissa käytöstä. Käytä --enable-heuristics ottaaksesi käyttöön. Yksittäisiä toimintoja voi sammuttaa --disable-

*

-valinnoilla.

Analysoi dokumentin tavutetut sanat. Dokumentin omaa sisältöä käytetään tunnistamaan tulisiko väliviiva poistaa vai säilyttää.
Poista tyhjät kappaleet kappaleiden välistä
Muunna perättäisistä sitovista välilyönneistä tehdyt sisennykset CSS-sisennyksiksi.
Vasempaan tasatut kohtausten vaihdokset keskitetään. Korvaa useilla tyhjillä riveillä tehdyn kohtausten vaihdoksen vaakaviivalla.
Etsi yleisiä sanoja sekä rakenteita joilla merkitään kursivointeja ja kursivoi nämä kohdat.
Tunnista muotoilemattomat lukujen otsikot ja alaotsikot. Muunna ne h2 ja h3 tageiksi. Tästä ei vielä muodostu sisällysluetteloa, mutta toimintoa voidaan hyödyntää rakenteen luomisessa sisällysluettelon generoimisen yhteydessä.
Etsii perättäisiä <h1> tai <h2> tageja. Tagit numeroidaan uudelleen, jotta lukujen otsikot eivät katkea kesken.
Poista turhat rivinvaihdot päättelemällä kappaleet välimerkeistä ja muista muista muotoiluista.
Ota heuristinen prosessointi käyttöön. Valinta vaaditaan, jotta heuristista prosessointia suoritetaan.
Pituuden suhdeluku, jolla arvioida mistä riveistä tulisi poistaa rivitys. Käyvät arvot ovat desimaalilukuja välillä 0-1. Oletus on 0.4, hiukan rivipituuksien mediaanin alapuolella. Jos vain harvoista dokumentin riveistä tarvitsee poistaa rivitys, tarvitaan pienempi suhdeluku
Korvaa kohtausten vaihdokset asetetulla tekstillä. Oletuksena käytetään lähdetiedoston tekstiä.

Muokkaka dokumentin tekstiä ja rakennetta käyttäjän asettamilla säännöillä.

Polku tiedostoon jossa on etsi ja korvaa -regular expressionit. Tiedoston tulee muodostua perättäisistä riveistä, hakulauseke ja korvauslauseke (joka voi olla myös tyhjä rivi). Lausekkeen tulee noudattaa Python regex -syntaksia ja tiedoston tulee käyttää UTF-8-merkistöä.
Korvaava teksti sr1-searchilla löydetylle tekstille.
Hakulauseke (regular expression) joka korvataan sr1-replacella.
Korvaava teksti sr2-searchilla löydetylle tekstille.
Hakulauseke (regular expression) joka korvataan sr2-replacella.
Korvaava teksti sr3-searchilla löydetylle tekstille.
Hakulauseke (regular expression) joka korvataan sr3-replacella.

Kontrolloi asiakirjan rakenteen automaattista tunnistusta.

When an <img> tag has no alt attribute, check the associated image file for metadata that specifies alternate text, and use it to fill in the alt attribute. The alt attribute is used by screen readers for assisting the visually challenged.
XPath-lauseke kappaleotsikoiden poimimiseksi. Oletuksena huomioidaan <h1> tai <h2> tägit joissa on sanat "chapter", "book", "section", "prologue", "epilogue" tai "part" kappaleiden otsikkoina, kuten myös tagit joiden luokka="kappale". Lauseke tulee kääntyä listaksi elementtejä. Poista otsikoiden tunnistaminen käytöstä arvolla "/". Katso calibren käyttöohjeesta XPathin käyttöopastus.
--chapter-mark
Aseta lukujen merkintätapa. Arvo "pagebreak" lisää sivunvaihdot ennen lukuja. Arvo "rule" lisää vaakaviivan ennen lukuja. Arvo "none" estää lukujen merkitsemisen ja arvo "both" lisää sekä sivunvaihdon että vaakaviivan.
Joissakin dokumenteissa oikea ja vasen marginaali on ilmoitettu jokaiselle kappaleelle erikseen. calibre pyrkii etsimään ja poistamaan tällaiset marginaalit. Joskus kuitenkin poistuu vääriä marginaaliasetuksia Voit estää poiston tällä valinnalla.
Lisää metadata kirjan alkuun. Hyödyllistä, jos lukulaitteesi ei tue metadatan normaalia esittämistä/hakua.
XPath-lauseke. Lisää sivunvaihdot ennen tiettyjä elementtejä. Poista käytöstä lausekkeella: /
Käytä lähdetiedostosta löydettyä kansikuvaa määritetyn kannen sijasta.
Poista e-kirjan ensimmäinen kuva. Hyödyllistä, jos lähdetiedostossa on kansikuva, jota ei tunnisteta kanneksi. Jos asetat oman kansikuvan sen sijaan, tämä valinta estää kahden kannen muodostumisen kirjaan.
XPath-lauseke lukemisen aloituskohdan löytämiseen dokumentista. Jotkin lukuohjelmat (etenkin Kindle) käyttävät tätä kohtaa kirjan avaamiseen. Katso lisäominaisuuksia XPath-opastuksesta calibre-käyttöohjeesta.

Kontrolloi Sisällysluettelon automaattista luomista. Oletuksena, jos lähdetiedostolla on Sisällysluettelo, sitä käytetään automaattisesti luodun sijaan.

Salli sisällysluettelossa toistuvat rivit, eli samansisältöiset rivit, kunhan ne osoittavat eri kohtiin dokumentissa.
XPath-lauseke, joka määrittää kaikki tagit, jotka on lisättävä sisällysluetteloon tasolla yksi. Jos tämä määritetään, se on ensisijainen muihin automaattisen tunnistuksen muotoihin nähden. Katso esimerkkejä calibren käyttöoppaan XPath-oppaasta.
XPath-lauseke, joka määrittää kaikki tagit, jotka on lisättävä sisällysluetteloon tasolla kaksi. Jokainen merkintä lisätään edellisen tason yksi merkinnän alle. Katso esimerkkejä calibren käyttöoppaan XPath-oppaasta.
XPath-lauseke, joka määrittää kaikki tagit, jotka on lisättävä sisällysluetteloon tasolla kolme. Jokainen merkintä lisätään edellisen tason kaksi merkinnän alle. Katso esimerkkejä calibren käyttöoppaan XPath-oppaasta.
Maksimimäärä linkkejä sisällysluettelossa. 0 poistaa rajan käytöstä. Oletus: 50. Linkit lisätään sisällysluetteloon vain jos lukuja on tätä arvoa vähemmän.
Älä lisää automaattisesti havaittuja lukuja sisällysluetteloon.
Poista sisällysluettelosta rivit, joiden sisältö vastaa asetettua regexp-lauseketta. Nämä rivit sekä niiden alarivit karsitaan luettelosta.
Jos lukuja löydetään vähemmän kuin tämä lukumäärä, sisällysluetteloon asetetaan linkit. Oletus: 6
Yleensä, jos tiedostossa on jo sisällysluettelo, sitä käytetään automaattisesti luodun sijaan. Valinta asettaa aina käyttöön automaattisesti luodun sisällysluettelon.

Asetukset lähdön metadatalle

Teksti jota käytetään tekijän mukaan järjestämiseen.
Aseta tekijät. Useammat tekijät erotetaan puolipisteillä.
Aseta kirjan tuottaja.
Aseta kirjan kuvaus.
Aseta kansi osoitetusta tiedostosta tai URL:stä
Anna kirjan ISBN.
Anna kieli.
Aseta julkaisupäivämäärä (oletetaan käyttävän paikallista aikavyöhykettä, ellei aikavyöhykettä ilmoiteta erikseen)
Aseta kirjan julkaisija.
Aseta arvosana. Luku 1-5.
Lue metadata osoitetusta OPF-tiedostosta. Luettu metadata ohittaa lähdetiedostosta löytyvät tiedot.
Aseta sarja johon kirja kuuluu.
--series-index
Aseta kirjan järjestysnumero sarjassa.
Aseta kirjan tägit. Muotona pilkuin erotettu lista.
Aseta kirja aikaleima (ei enää käytössä missään)
Anna otsikko.
--title-sort
Nimen muoto jota käytetään järjestämiseen.

Asetukset, joilla muunnoksen vianmääritystä helpotetaan

Tallenna muuntoputken eri vaiheiden tuotokset määritettyyn kansioon. Hyödyllinen, jos et ole varma, missä vaiheessa muuntoprosessia virhe ilmenee.
Kuvausten tarkkuustaso. Useampi määrittely tuottaa yksityiskohtaisemmat kuvaukset. Kaksinkertainen asetus tuottaa täyden tarkkuustason, yksi kerta keskimääräisen ja nolla kertaa vähäisimman tarkkuustason.

Kovid Goyal

Kovid Goyal

toukokuuta 31, 2024 7.12.0