TEE(1) Polecenia użytkownika TEE(1)

tee - czyta ze standardowego wejścia i zapisuje na standardowe wyjście oraz do pliku

tee [OPCJA]... [PLIK]...

Kopiuje standardowe wejście do każdego PLIKU, wypisując je również na standardowe wyjście.

dołącza dane do podanych PLIKÓW, nie nadpisując ich zawartości
ignoruje sygnały przerwania
operate in a more appropriate MODE with pipes.
kontroluje zachowanie przy zapisie błędów. Zob. TRYB poniżej.
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

TRYB określa zachowanie przy zapisie błędów do wyjścia:

diagnozuje błędy przy zapisie na dowolne wyjście
warn-nopipe
diagnozuje błędy przy zapisie na dowolne wyjście niebędące potokiem
wychodzi przy błędzie, przy zapisie na dowolne wyjście
exit-nopipe
wychodzi przy błędzie, przy zapisie na dowolne wyjście niebędące potokiem

The default MODE for the -p option is 'warn-nopipe'. With "nopipe" MODEs, exit immediately if all outputs become broken pipes. The default operation when --output-error is not specified, is to exit immediately on error writing to a pipe, and diagnose errors writing to non pipe outputs.

Napisane przez Mike'a Parkera, Richarda M. Stallmana i Davida MacKenzie.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/tee
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) tee invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Tomasz Wendlandt <juggler@box.cp.com.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

październik 2023 GNU coreutils 9.4