TEE(1) Příručka uživatele TEE(1)

tee - čte standardní vstup a zapisuje na standardní výstup a do souborů

tee [VOLBA]... [SOUBOR]...

Kopíruje standardní vstup na standardní výstup a do všech SOUBORů zadaných jako parametry.

načítaná data jsou připsána na konec zadaných SOUBORů místo jejich přepsání
ignoruje signály přerušení
operate in a more appropriate MODE with pipes.
určuje chování při chybě zápisu, vizte REŽIMY níže
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

oznámí chyby, zapisuje-li do jakéhokoliv výstupu
warn-nopipe
oznámí chyby, zapisuje-li do jakéhokoliv výstupu kromě roury
skončí při chybě, zapisuje-li do jakéhokoliv výstupu
exit-nopipe
skončí při chybě, zapisuje-li do jakéhokoliv výstupu kromě roury

The default MODE for the -p option is 'warn-nopipe'. With "nopipe" MODEs, exit immediately if all outputs become broken pipes. The default operation when --output-error is not specified, is to exit immediately on error writing to a pipe, and diagnose errors writing to non pipe outputs.

Napsal Mike Parker, Richard M. Stallman a David MacKenzie.

On-line nápověda GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Chyby v překladu hlaste na https://translationproject.org/team/cs.html (česky)

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

Úplná dokumentace je na https://www.gnu.org/software/coreutils/tee
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) tee invocation'

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Leden 2024 GNU coreutils 9.4