TEE(1) Användarkommandon TEE(1)

tee — läs från standard in och skriv till standard ut och filer

tee [FLAGGA]... [FIL]...

Kopiera standard in till varje FIL, och även till standard ut.

Lägg till till angivna FILer, skriv inte över.
Ignorera avbrottssignaler.
arbeta i ett mer passande SÄTT för rör.
Ange beteende vid skrivfel. Se SÄTT nedan.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

diagnostisera fel vid skrivning till godtycklig utmatning
warn-nopipe
diagnostisera fel vid skrivning till utmatning som inte är rör
avsluta vid fel vid skrivning till godtycklig utmatning
exit-nopipe
avsluta vid fel vid skrivning till utmatning som inte är rör

StandardSÄTT med flaggan -p är ”warn-nopipe”. Med SÄTTet ”nopipe”, avsluta omedelbart om alla utmatningar blir avbrutna rör. Standardbeteendet när --output-error inte anges, är att avsluta omedelbart vid fel vid skrivning till ett rör, och diagnostisera fel vid skrivning till annat än rör.

Skrivet av Mike Parker, Richard M. Stallman och David MacKenzie.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/tee
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) tee invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

januari 2024 GNU coreutils 9.4