TEE(1) Användarkommandon TEE(1)

tee — läs från standard in och skriv till standard ut och filer

tee [FLAGGA]... [FIL]...

Kopiera standard in till varje FIL, och även till standard ut.

Lägg till till angivna FILer, skriv inte över.
Ignorera avbrottssignaler.
operate in a more appropriate MODE with pipes.
Ange beteende vid skrivfel. Se SÄTT nedan.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

diagnostisera fel vid skrivning till godtycklig utmatning
warn-nopipe
diagnostisera fel vid skrivning till utmatning som inte är rör
avsluta vid fel vid skrivning till godtycklig utmatning
exit-nopipe
avsluta vid fel vid skrivning till utmatning som inte är rör

The default MODE for the -p option is 'warn-nopipe'. With "nopipe" MODEs, exit immediately if all outputs become broken pipes. The default operation when --output-error is not specified, is to exit immediately on error writing to a pipe, and diagnose errors writing to non pipe outputs.

Skrivet av Mike Parker, Richard M. Stallman och David MacKenzie.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/tee
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) tee invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

mars 2023 GNU coreutils 9.2